szkolenia, kursy
 
SZKOLENIA    KURSY    KONFERENCJE

FINANSE    INFORMATYKA    UNIA EUROPEJSKA    JĘZYKI OBCE    PRAWO    KSIĘGOWOŚĆ    MARKETING    OCHRONA ŚRODOWISKA

PODATKI    SPRZEDAŻ    ROZWÓJ OSOBISTY    SZKOLENIA BRANŻOWE    ZARZĄDZANIE    ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ    ZASOBY LUDZKIE   
LISTA SZKOLEŃ:

Pomiary kolorymetryczne

Inżynier procesu - szkolenie podstawowe

Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5 [metrologia, pomiary, kalibracja]

Normowanie czasu pracy [Wspomaganie komputerowe, zarządzanie produkcją, Czas pracy]

Proces zatwierdzania części do produkcji-PPAP, PSW [apqp, ISO/TS 16949, vda, ISO 9001, QS 9000, Proces Zatwierdzania Części do Produkcji PPAP Gwarancja Przedłożonej Części PSW, TS (...)

Wprowadzenie do wymagań ISO/TS 16949 [system zarządzania jakością, wdrożenie, FMEA, SPC, apqp, ppap, Norma, iso ts 16949] ] (...)

Lean Manufacturing w praktyce - SYMULACJA [odchudzone wytwarzanie, Wdrożenie, OEE, KAIZEN, Just-In-Time, niezawodność] (...)

Auditor dostawcy motoryzacyjnego [motoryzacja, audit u dostawcy, branża motoryzacyjna, audyt u dostawcy, dostawca motoryzacyjny, audytor, FMEA, ppap, apqp] (...)

Walidacja metod analitycznych

Audit jakości u dostawcy [ISO 9001, audytor jakości, auditor, audyt jakości u dostawcy, ISO 19011, auditor jakości, audyt] (...)

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Wyrobu

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME [GDT, tolerancja]

Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych z uwzględnieniem OEE

Ergonomia i projektowanie stanowisk pracy [ergonomia stanowiska pracy,organizacja miejsca pracy]

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej [SPC, QS-9000, karty kontrolne, Statystyczne sterowanie procesem, metody statystyczne, motoryzacja, zdolność procesu, QDA- Qualitative Data (...)

Podstawy GMP i audit wewnętrzny dla branży farmaceutycznej [farmacja, laboratoria, GMP-P]

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty

Metrologia długości i kąta [kontrola, jakość, kontrola jakości, długość i kąt, MD, metrologia]

Rysunek techniczny - poziom średniozaawanswany

Analiza systemów pomiarowych - metoda Kappa

Transformacja Lean - efekty biznesowe - SYMULACJA

Zarządzanie projektami

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką [logistyka, Służby utrzymania ruchu, koszty magazynowe, zarządzanie produkcją, gospodarka magazynowa, LGM] (...)

Metoda global 8 D

Plany kontroli [QS 9000, FMEA, ISO/TS 16949, apqp, control plans, PK]

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis [RCA, ISO/TS 16949]

Six Sigma - poziom Green Belt - I zjazd [6S, Narzędzia jakości, DOE, zdolność procesu, Koszty jakości, analiza przyczyn źródłowych, Six Sigm] (...)

Walidacja procesów produkcyjnych w branży medycznej [branża medyczna, laboratorium, FDA, GMP, GHTF, walidacja, ISO 17025, badania] (...)

Kierownik kontroli jakości [proces produkcyjny, kontrola jakości, organizacja służb kontroli jakości, organizacja procesów, kkj] (...)

Zapewnienie jakości dostaw - SQA [logistyka, kontrola dostaw, vda 6.3, SQA, Ocena dostawców]

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce [Lean Manufacturing, lean, KAIZEN, 5S, OEE]

ISO 9001:2015 ? wymagania systemu zarządzania jakością

Analiza FMEA procesów produkcyjnych według wymagań VDA [QS-9000, pfmea, process failure mode and effects analysis, fmea procesu, proces produkcyjny, pfmea-vda, AIAG] (...)

CorelDraw operacje podstawowe (Corel Draw) - grafika wektorowa

Dreamweaver - tworzenie stron internetowych - poziom podstawowy (html, css, javaScript)

HTML + CSS - podstawy

HTML + CSS - Tworzenie stron www

Crystal Reports - podstawy raportowania

Sprzedaż: techniki i strategie sprzedaży w praktyce - trening dla handlowców

Adobe Photoshop - grafika rastrowa - szkolenie podstawowe

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce

Motywowanie pracowników i współpracowników - trening motywowania

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie - Coaching

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi

Savoire - vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom - Savoire-vivre

Zarządzanie projektem ? czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOK?Guide ? Project Management Body of Knowledge 4th edition)? (...)

Zarządzanie pracownikami i współpraconikami w praktyce

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi

Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami

Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu - trening asertywności

Analiza FMEA konstrukcji [DFMEA, Design Failure Mode and Effects Analysis, QS-9000]

Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009 [audyt, ISO 9001, audit, audyt wewnętrzny, iso/ts, audytor wewnętrzny] (...)

Minitab dla początkujących [SPC Pareto, karty kontrolne, analiza statystyczna, DOE, jakość]

Minitab dla zaawansowanych [SPC, ANOVA, metoda, analiza, statystyczna, MTB-D]

TRIZ - podstawy metodologii [inwentyka, TRIZ-podstawy metodologii]

Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym [metrologia, pomiary, niepewność pomiarowa, walidacja] (...)

Zarządzanie reklamacjami [zarzadzanie, reklamacje, obsługa klienta, kontrola dostaw]

PRAWO BUDOWLANE 2016, mała nowelizacja i kolejne zmiany

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z ustawy Prawo budowlane (...)

Oceny oddziaływania na śrdodowisko inwestycji współfinansowanych ze środków UE

Microsoft Excel - operacje podstawowe - arkusz kalkulacyjny excel - praktyczne wykorzystanie

Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich

Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane - trenning negocjacji

Zarządzanie konfliktem: strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH - przebieg procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami urbanistycznymi i budowlanymi po zmianach (...)

Microsoft PowerPoint ? sztuka prezentacji (MS PowerPoint)

Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek - trening zarządzania sobą w czasie

ŚrodkI trwałe i wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dla służb technicznych cz.1

Savoire - vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom - Savoire-vivre

Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać

MPR - Nadrzędne Planowanie Zasobów (APICS CPIM)

DSP - Szczegółowe Harmonogramowanie i Planowanie - Zarządzanie Zapasami (APICS CPIM)

ECO - Wykonanie i Kontrola Operacji - Harmonogramowanie Produkcji (APICS CPIM)

SMR - Strategiczne Zarządzanie Zasobami (APICS CPIM)

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA Przepisy krajowe i rozwiązania Międzynarodowych Standardów

Microsoft Access - bazy danych - szkolenie podstawowe (MS Access)

Photopaint dla początkujących

Adobe InDesign - skład i publikacja - operacje podstawowe

PHP ? programowanie na potrzeby www

PHP MySQL ? programowanie na potrzeby www

SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe

Linux - sieci konfiguracja

Linux - bezpieczeństwo sieci

Linux - programowanie w powłoce BASH

Pozycjonowanie stron www ? SEO ? kurs / szkolenie optymalizacji i pozycjonowania serwisów internetowych (...)

Zarządzanie zmianą

Telemarketing - sprzedaż przez telefon

Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje podstawowe

Zarządzanie czasem i komunikacja z klientem wewnętrznym [kompetencje osobiste, szkolenia miękkie, zarządzanie czasem, asertywność, stres] (...)

UML 2.1 dla zaawansowanych

Incoterms? 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej.

Modelowanie schematów XML Schema

XSL - przekształcenia dokumentów XML

OCP - Oracle Certified Professional - Administracja bazą Oracle

Analiza systemów pomiarowych (MSA) - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych [MSAR, pomiary niepowtarzalne, system pomiarowy, laboratorium, ISO/TS, klasyfikacja przyrządów] (...)

Analiza FMEA maszyn [QS-9000, Machine Failure Mode and Effects Analysis,MFMEA] - RABAT 10%

Analiza FMEA procesów logistycznych [logistyka, logistic failure mode and effects analysis, lfmea, QS-9000] (...)

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP [zatwierdzenie części do produkcji, planowanie jakości, projektowanie wyrobu, ISO/TS 16949] (...)

Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN

Modelowanie procesów biznesowych w UML

Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem Servlet/JSP/JDBC oraz Struts lub JSF [J-EE-STR/JSF] (5 dni) (...)

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz Spring MVC lub JSF [J-SPR-MVC/JSF] (5 dni) (...)

Tworzenie usług Webservice [J-WS] (3 dni)

ROBOTY BUDOWLANE w OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - po zmianach przepisów

J2ME - JAVA - programowanie aplikacji mobilnych - podstawy

NEGOCJACJE HANDLOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty

Crystal Reports - zaawansowane raportowanie

Symfonia Premium Finanse i Księgowość

Symfonia Premium Handel

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 (OHSAS 18001) [audyt wewnętrzny, audytor, zintegrowany system zarzadzania, audit wewnętrzny (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

JAVA - operacje podstawowe

JAVA - szkolenie zaawansowane - Szkolenie przygotowujące do egzaminu Sun Certified Java Programmer (310-065) (...)

Zarządzanie produktywnością szkolenie dla brygadzistów, liderów, mistrzów

Praca w zespole: umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania

Work-Life Balance - jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym

Emisja głosu - trening/warsztaty pracy głosem

Analiza drzewa błędów FTA

Koordynator Kaizen [kaiz, kaiz-kKAIZEN, nadzorowanie, Zarządzanie projektami, Wdrożenie, zarządzanie produkcją, Jakość, Motywacja, szkolenia miękkie, KAIZ-K] (...)

Specyficzne wymagania klienta ? FIAT

Wzorcowanie wag nieautomatycznych

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie zaawansowane [SPC, karty kontrolne, Wyznaczanie niepewności, MSA, Cpk, Pp, Ppk, karty Shewharta, Współczynniki zdolności jakościowej procesu, Cp] (...)

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 1 - podstawy

IDENTYFIKACJA I ELININACJA BŁĘDÓW PRACOWNIKÓW

Inżynier procesu - szkolenie doskonalące

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego [metrologia, kontrola, pomiary geometryczne, przyrządy pomiarowe, NWP] (...)

Efektywne funkcjonowanie w sytacjach trudnych, stres i wypalenie zawodowe

JAK BUDOWAĆ DROGI - zasadnicze zmiany spec-ustawy drogowej

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla kierowników operacyjnych

OCA - Oracle Certified Associate - Administracja bazą Oracle

SKUTECZNE TECHNIKI I METODY SPRZEDAŻY - warsztaty.

SKUTECZNY TELEMARKETING - praktyczne warsztaty.

TRUDNE SYTUACJE HANDLOWE - Roszczenia i Reklamacje, EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z TRUDNYM KLIENTEM - warsztaty (...)

INTRASTAT - Obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT ? aktualny stan z uwzględnieniem zmian -SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKA (...)

INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2016 roku.

PRAWO PRACY 2016 ? praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów (...)

Negocjacje zakupowe

Główny księgowy [kod zawodu: 241103-6]

Księga przychodów i rozchodów

Kadry i Płace ? specjalista ds. kadr i płac [kody zawodu: 242307 i 242310]

Kadry ? specjalista ds. kadr [kod zawodu: 242307]

Płace ? specjalista ds. płac [kod zawodu: 242310]

Program Płatnik ? rozliczenia z ZUS od A do Z

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu [dfm_a, dfm, dfa]

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych [przyrządy pomiarowe, pomiary geometryczne]

Kontroler jakości [plany kontroli, służba kontroli jakości,kontrola, zapewnienie jakości, systemy jakości, niezgodności, narzędzia pomiarowe, metrologia] (...)

TRIZ - podstawy metodologii - warsztaty [inwentyka, TRIZ, Idealny Rezultat Końcowy, TRIZ - podstawy metodologii - warsztaty, TRIZ-W] (...)

Monitorowanie mierników procesów w przedsiębiorstwie

Incoterms? 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.

Certyfikowany INDYWIDUALNY kurs grafika komputerowego 60 zł/h ZOBACZ

ANALIZA TRANSPORTU I LOKALIZACJI - szkolenie zamknięte

PRZEDSIĘBIORSTWO w ŁAŃCUCHU DOSTAW - szkolenie zamknięte.

KOSZTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA. METODY POMIARU I DOSKONALENIA OBSŁUGI

LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - podstawowe zagadnienia.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI MAGAZYNOWYMI

METODY OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ZAOPATRZENIA.

Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany

Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych (...)

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu (...)

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego

Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Kierowanie zespołem pracowniczym

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski

Metody wyboru i oceny dostawców

Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

Asertywność w relacjach biznesowych

Planowanie logistyczne

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (...)

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2016 r.

Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami

Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych (...)

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Lean Manufacturing

Lean Six Sigma ? champion executive

Balansowanie linii produkcyjnych

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

INTRASTAT - Obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT ? aktualny stan z uwzględnieniem zmian -SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKA (...)

Rachunkowość środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych ? dla SŁUŻB TECHNICZNYCH cz.1

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

NEGOCJACJE HANDLOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH -praktyczne warsztaty

CŁO - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH OD 01.05.2016 ROKU

Manipulacje w Negocjacjach Handlowych - praktyczne warsztaty

Audit procesu wg wymagań VDA 6.3 [VDA 6.1, PPAP, Audit, Audit u dostawcy, wymagania, motoryzacja, APQP] (...)

TRUDNE SYTUACJE HANDLOWE. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z TRUDNYM KLIENTEM. ROSZCZENIA I REKLAMACJE - praktyczne warsztaty. (...)

Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel

INTRASTAT W PRAKTYCE - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2016 R.

Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych (...)

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu

FMEA - Failure Mode Effect Analysis

Quality Tools - narzędzia jakości [KAIZEN, TQM, PDCA, jakość]

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn - SZKOLENIE W FIRMIE PRODUKCYJNEJ A. Berger - Kędzierzyn Koźle (...)

MS Excel - poziom podstawowy

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

ADR ? zmiany w ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych (...)

Ceny transferowe-Dokumentacja cen transferowych - WARSZTATY

Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw

Procedury Uproszczone oraz Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy, AEO

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM - warsztaty

Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK? Guide

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Jak zawierać umowy agencyjne i dystrybucyjne w obrocie międzynarodowym

Kontrakty eksportowe i importowe wg. standardów europejskich (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów). (...)

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM BUDUJĄCE MOTYWACJĘ PRACOWNIKÓW

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Pracą Zespołową

Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów (...)

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Kurs Samodzielnego Księgowego

Szkolenia okresowe BHP e-learning

Karnety na szkolenia okresowe BHP e-learning

TECHNIKI NLP - WYWIERANIE WPŁYWU I SKUTECZNA PERSWAZJA W SPRZEDAŻY - warsztaty.

Procedury uproszczone - praktyczne zastosowanie przepisów

Eksport i import - najważniejsze aspekty w świetle prawa wspólnotowego, prawa podatkowego oraz zmian w ustawie VAT. (...)

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym - zmiany w 2016 r.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - stan aktualny i zmiany przepisów od 1.01.2017 (...)

Gospodarowanie odpadami w 2016 i w 2017 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego. (...)

Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia REACH i CLP oraz powiązanych aktów prawnych (...)

PRAWO WODNE - zmiany przepisów od 16.12.2015. Pozwolenia wodnoprawne a zgłoszenia.

Raport o oddziaływaniu na środowisko ? przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów. (...)

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany.

Umowa o roboty budowlane ? jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją (...)

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów ? od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie (...)

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. (...)

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, z uwzględnieniem nowelizacji skutkującej od 08.09.2016. (...)

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016.

Telewindykacja - warsztaty

System INTRASTAT po zmianach prawa celnego i w kontekście kolejnych zmian planowanych w latach 2016/2017 (...)

CŁO: POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Microsoft Access - bazy danych - szkolenie zaawansowane (MS Access)

Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje zaawansowane

Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu - trening asertywności

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie - Coaching

Emisja głosu - trening/warsztaty pracy głosem

Microsoft Excel - operacje zaawansowane - arkusz kalkulacyjny excel - praktyczne wykorzystanie (MS Excel) (...)

Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich

Kreatywne rozwiązywanie problemów - kreatywność - trening kreatywności

Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane - trenning negocjacji

Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami

SQL w bazie danych Oracle - szkolenie podstawowe - szkolenie Oracle

PL/SQL - Oracle - szkolenie podstawowe - Bazy danych Oracle

Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

Sprzedaż: techniki i strategie sprzedaży w praktyce - trening dla handlowców

Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać

Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek - trening zarządzania sobą w czasie

Zarządzanie projektem ? czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOK?Guide ? Project Management Body of Knowledge 4th edition)? (...)

Zmiany w kartach charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku

Umowy handlowe ? jak zabezpieczyć interesy swojej firmy.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej

Transport i spedycja międzynarodowa - umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

Kurs kasjera walutowo-złotowego

Zarządzanie rozwojem pracowników ? budżetowanie i ocena efektywności polityki szkoleniowej

Autorytet i wywieranie wpływu

Standaryzacja pracy

DOE ? Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem wykorzystania formy elektronicznej (...)

TQM ? Total Quality Management ? Nowoczesna metodologia zarządzania

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Lean Logistic [LLG, Lean Thinking, logistyka, Kaizen, mapowanie procesów, narzedzia jakości, Lean logistics] (...)

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka [Zarządzanie projektami, PRINCE2, analiza ryzyka, ZP, Value Management, Ocena ryzyka] (...)

Analiza i raportowanie w MS Excel [statystyczna analiza danych, przetwarzanie danych, obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, generowanie liczb pseudolosowych, testowa (...)

VAT OD PODSTAW- szkolenie dwudniowe

Grafika komputerowa - Photoshop profesja

Grafika komputerowa, redakcja graficzna, skład i łamanie

Doskonalenie procesów produkcji - przepływ ciągły, poziomowanie produkcji [balansowanie linii, planowanie i organizacja produkcji - Organizacja przepływu w liniach i gniazdach produkcyjnych] (...)

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych [Teoria Ograniczeń, Theory of Constraints, TOC, wąskie gardła, balansowanie, balansowanie linii, Lean Manufacturing, Six Sigm (...)

Umowy handlowe z pozycji zakupowej

Negocjacje zakupowe i umowy handlowe

Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami

Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w środowisku pracy

szkolenie: Projektowane i uchwalone zmiany w podatku VAT na 2016 rok

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów - praktyczne warsztaty

Lean Office - symulacja [Symulacja Lean office, zarządzanie, narzędzia jakości, LOF, biuro, metodologia lean] (...)

Metody statystyczne w zarządzaniu i usługach z wykorzystaniem MINITAB 17 - poziom podstawowy[Minitab, statystyka] (...)

Kierownik laboratorium [ZL-P, Zarządzania w laboratorium, ISO 17025, audit, zarządzanie wymaganiami] (...)

Kurs: Praktyka księgowa od podstaw do samodzielnego księgowego

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa ? przewozy drogowe i morskie

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Specjalne procedury celne

Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmienione postępowanie upadłościowe. Dochodzenie wierzytelności w świetle przepisów obowiązujących od 01.01.2016. (...)

Weksel w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne.

Excel dla inżynierów

Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów

Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo-księgowych.

MS Excel ? od podstaw do analiz biznesowych

Automotywowanie ( automotywacja) ? jak odnaleźć motywację do codziennych zadań

Planowanie Marketingowe. Budowa strategii sprzedaży

Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek

KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - szkolenie 2 dniowe.

Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji [Doskonalenie umiejętności osobistych managera produkcji, UO-DMP] (...)

Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów [UO-DKM, umiejętności miękkie, umiejętności osobiste, soft skills, mistrz produkcji, brygadzista, komunikacja międzyludzka, zarząd (...)

Dokumenty z zakresu prawa praca (regulaminy, zarządzenia).

Moderowanie zespołów problemowych

Komunikacja interpersonalna z elementami pracy zespołowej [personAll smart, praca zespołowa, asertywność, umiejętności osobiste, UO-KIPG, komunikacja] (...)

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania [inwentyka, kreatywność, myślenie twórcze, Jakość, PDCA, problem solving] (...)

Doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych kontrolera jakości [umiejętności miękkie, umiejętności osobiste, praca zespołowa, komunikacja, personall smart, Doskonalenie kluczowych umiejętności oso (...)

Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów

Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań (PersonAll SMART) [UO-ZCPS]

Zarządzanie zmianą dla liderów zmian (PersonAll SMART) [szkolenia miękkie, UO-ZZPS, soft skills, lider zmiany] (...)

Kurs trenerów i szkoleniowców

Połączenia gwintowe ? analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania -warsztaty [metrologia, niepewność pomiarowa, system pomiarowy, moment dokręceń, narzędzia pomiarowe, proces montażu] (...)

Mistrz produkcji - narzędzia i techniki [STA-P]

Jak uzyskać zgodę budowlana od wniosku lub zgłoszenia do rozpoczęcia robót

Nowa ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2016 i 2017 roku.

Komunikacja interpersonalna: zwiększanie własnej skuteczności i wpływanie na innych

Sztuka prowadzenia dyskusji

CorelDraw - grafika wektorowa- operacje zaawansowane

Rozmowa rekrutacyjna w praktyce. Technika wywiadu kompetycyjnego

Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające

JavaScript - JS - dynamiczne serwisy www - szkolenie podstawowe

Microsoft Word - sztuka formatowania tekstu (MS Word)

MS Outlook- profesjonalna obsługa poczty i organizacja czasu

NET(C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET)- wprowadzenie do programowania

Wystąpienia publiczne

KPA; Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo konsumenckie

Leadership - świadome przywództwo

Zarządzanie zespołem handlowców

Coaching w zarządzaniu

Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu

Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret; CSR (Customer Specific Requirements) [apqp, VDA 6.1, B2B, QS System, audyt procesu, audyt produktu, QPN- Reifegrad, ISO/TS] (...)

Etykieta w biznesie ? savoir-vivre i dress code

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R [MSA, analiza R&R, właściwości mierzalne, zdolność systemu pomiarowego, metoda, R&R, Analiza systemów pomiarowych] (...)

Metody statystyczne w kontroli dostaw

Planowanie eksperymentu ? DOE - zakres podstawowy dla działów jakości i doskonalenia procesów [statystyka, Minitab, metody statystyczne, Doe podsatwy, doe-p, PN-EN 3534-3, planowanie doświadczeń] (...)

ANPQP - Alliance New Product Quality Procedure

Luka finansowa, trwałość, dochodowość, pomoc publiczna - kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w nowej perspektywie. (...)

Praktyczne aspekty planowania i ewaluacji szkoleń [RAPS, umiejętności osobiste, szkolenia miękkie, planowanie szkoleń, ewaluacja szkoleń, zarządzanie i organizacja, PersonALL] (...)

Następnie- Stań sie przywódcą dla innych.

Projekty inwestycyjne realizowane w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE)

Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7S

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy [umiejętności miękkie, planowanie szkoleń, personall, umiejętności osobiste, ewaluacja szkoleń] (...)

Instruowanie pracowników - Training Within Industry [TWI-P, Skill Matrix, umiejetności osobiste]

Negocjacje ? doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta [UO-NEG, umiejętności osobiste, personall, sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta] (...)

Połączenia gwintowe ? analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania [metrologia, niepewność pomiarowa, system pomiarowy, moment dokręceń, narzędzia pomiarowe, proces montażu] (...)

Zasady projektowania i tolerancje dla wyrobów z tworzyw sztucznych wg DIN 16742

Na koniec-Naucz innych jak skutecznie przewodzić

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Certyfikowany specjalista ds. jakości - II zjazd [metrologia, metody statystyczne, doskonalenie procesów, projektowanie, planowanie jakości, kontrola jakości, jakość, csj] (...)

Design for Six Sigma [8D, DOE, narzędzia jakości, analiza ryzyka, FMEA, metody statystyczne, DfSS]

Leadership ? doskonalenie kompetencji osobistych dla wyższej kadry menedżerskiej

Six Sigma - poziom Green Belt - II zjazd [6S, Narzędzia jakości, DOE, zdolność procesu, Koszty jakości, analiza przyczyn źródłowych, Six Sigm] (...)

Skuteczny manager ? praktyczne aspekty zarządzania

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

Narzędzia statystyczne w laboratorium, sterowanie jakoscią badań

Walidacja metod badawczych, szacowanie niepewności pomiaru, niepewność związana z etapem pobierania próbki (...)

Analiza wskaźnikowa procesów produkcyjnych

Pierwiastki promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia

REALIZACJA INWESTYCJI LINIOWYCH po zmianach przepisów

Audytor wewnętrzny wg norm PN-N 18001 i OHSAS 18001

Kurs kwalifikacyjny dla (przyszłych) audytorów 1. i 2. strony ISO/TS 16949

Egzamin dla certyfikowanych audytorów 1. i 2. strony ISO/TS 16949

Moduł A - Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu według VDA 6.3

Moduł C- Egzamin na certyfikowanego Audytora Procesu według VDA 6.3

Moduł G - Szkolenie podtrzymujące uprawnienia audytorów procesu wg VDA 6.3

Moduł E - Audytor procesu według VDA 6.3 (kompleksowe szkolenie łączące moduł A, BII i C)

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2015 NOWOSĆ

Interpretacja wymagań normy ISO/TS 16949

Narzędzia jakości przemysłu motoryzacyjnego - Moduł II

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu w przemyśle motoryzacyjnej (szkolenie na licencji VDA QMC)

5S w praktyce - organizacja miejsca pracy

Zmiany w prawach konsumenta - reklamacje 2016

Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej

Zarządzanie kosztami na produkcji

Transport Morski - Stawki i Dokumenty (Konosament).

Zarządzanie wiedzą w organizacji ? kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie

Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem

Nowości w wymiarowaniu i tolerowaniu geometrycznym [GDT, GD&T, metrologia, tolerowanie, Geometrical Dimensioning and Tolerancing, asme, geometryczne] (...)

HR Business Partner - przygotowanie do zawodu

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Art of negotiation - improving the competence of sales staff and customer service

Pozafinansowe motywowanie pracowników

Obsługa reklamacji ? kompetencje osobiste i aspekty prawne

Dobra rekrutacja - efektywność i bezpieczeństwo działania organizacji

Klasyfikacja Taryfowa - Wartość Celna.

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Kontrola jakości materiałów opakowaniowych w branży farmaceutycznej

Analiza rysunku technicznego dla nie inżynerów [rysunek techniczny, analiza, interpretacja, kontrola jakości, reklamacje, normy, ISO, asme, gps, GD&T, GDT, tolerancje, wymiary, rzutowanie, przekroje] (...)

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobu [pomiary, laboratorium, kontrola jakości, GD&T, gps, normy, ISO, asme, Cg, Cgk, R&R, KAPPA, (...)

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym [metody fizykochemiczne, Zarządzanie chemikaliami, niepewność pomiarowa, szacowanie niepewności, laboratorium] (...)

Przeprowadzenie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych [Badania, metrologia, Badanie wizualne] (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

Budowanie relacji i zaufania w firmie - warsztaty (PersonAll Smart) [

Zatrudnianie cudzoziemców - aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe.

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne [STW, umiejętności miękkie, umiejętności osobiste, szkolenia miękkie, Trening kompetencji osobistych Sk (...)

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

Warsztaty z zawierania i zabezpieczania umów i kontraktów handlowych.

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Lean SIX SIGMA ? green belt

Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon

Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego ? TOC, zarządzanie buforami i dynamiką harmonogramów (...)

TRANSPORT - Dostęp Do Zawodu Przewoźnika Drogowego

TRANSPORT - NORMY CZASU JAZDY, ODPOCZYNKU I PRZERW PRZY WYKONYWANIU PRZEWOZÓW DROGOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Obsługa bazy IMDS

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Krótki kurs księgowości dla nieksięgowych

Feedback, czyli przekazywanie informacji zwrotnych

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

PROFESJONALNA ASYSTENTKA ZARZĄDU

ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJI

PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

PROFESONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM - BIUREM

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne. (...)

Trening Negocjacji i Asertywności w Relacjach Handlowych.

Niech Ciebie zobaczą, czyli jak dobrze wyglądać w telewizji

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych - wymagania prawne

Egzamin: Narzędzia jakości przemysłu motoryzacyjnego

Train the Trainer Training-the art and science of training adults

Effective Presentation Skills

Planowanie eksperymentu- DOE ? metoda Shainina

Specyficzne wymagania Klientów w branży motoryzacyjnej - wprowadzenie

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Projektowanie procesów kontroli

INCOTERMS 2010-najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych (...)

JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI ? - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 ROKU (...)

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 ROKU - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI) (...)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 ROKU - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI) (...)

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KURS Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 ROKU (...)

Szkolenie bhp jako forma komunikacji z pracownikami

Poprawne postępowanie powypadkowe

Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników

Walidacja pobierania prób ścieków

Świadectwa wzorcowania i spójność pomiarowa

Nowelizacja prawa budowlanego w 2015 i 2016, Kodeks Budowlany.

Gwarancja bankowa w praktyce

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. (...)

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty

BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W LATACH 2016 - 2017

Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w roku 2016

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro - Jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minumum formalności? (...)

Prawo pracy w praktyce w 2016 r - Warsztaty (3 dni)

MOTYWOWANIE I PREMIOWANIE HANDLOWCÓW

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne). (...)

5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing

TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM

Zarządzanie przez Cele (MBO - Management by Objectives)

OBSŁUGA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów

Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją (...)

BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE. Współpraca z agencjami. Samodzielne prowadzenie badań. Praktyczna interpretacja wyników badań (...)

TRENING ANTYSTRESOWY I ZARZĄDZANIE STRESEM

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

SZKOLENIE NEGOCJACJE W BIZNESIE i SPRZEDAŻY. Szkolenie zaawansowane

CŁO: AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH OD 01.05.2016 R

CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)

TRENING ASERTYWNOŚCI

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

MARKA WŁASNA (Private Labels). Nowoczesne Strategie. Praktyka Zarządzania

PLANOWANIE SZKOLEŃ. ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI. Szkolenie dla Działów HR

Ochrona danych osobowych - zmiany po 1 stycznia 2016r.

Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny (...)

PR Produktowy (Public Relations Produktu). Jak wykorzystać PR w zarządzaniu produktem?

Szkolenie Menedżerskie - Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań

Kurs głównego księgowego

PRAWO PRACY 2016/2017

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami.

Klauzule w umowach handlowych - formułowanie, interpretacja.

Praktyka handlu zagranicznego. Uwarunkowania Zwyczajowe i Prawne w 2016 roku.

Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament, inne morskie dokumenty przewozowe. (...)

Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia.

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import w 2016 roku.

OBSŁUGA KLIENTA - NAJLEPSZE STANDARDY

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH

Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta

SZKOLENIE MOTYWACJA I DELEGOWANIE ZADAŃ W ZESPOLE

Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji

Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków ? prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa

Mocowanie ładunków

Dystrybucja i planowanie dostaw

Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Problem Solving/8D ? rozwiązywanie problemów

Symulacja LEAN OFFICE

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

Lean SIX SIGMA ? black belt

System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)

MSA - Analiza Systemów Pomiarowych

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MOTYWACJA w organizacji LEAN

AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI (AZProd)

Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management)

Zarządzanie flotą samochodową

Skuteczny specjalista działu handlowego.

Pozyskiwanie Klientów Konkurencji, czyli prospecting inaczej - warsztaty

TECHNIKI FINALIZACJI TRANSAKCJI

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce. Zakopane -zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia. (...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany przepisów od 2016 roku. (...)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) ? praktyka prowadzenia działalności socjalnej pracodawcy (...)

MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA)

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Środki trwałe dla niefinansistów

Transport kolejowy

Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

10 Tricków Negocjatora

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów.

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami -

TRANSPORT I SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

PRAWO CELNE I OBRÓT TOWAROWY W KONTEKSCIE NAJNOWSZYCH ZMIAN

ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI ORGANIZACJA, OPTYMALIZACJA, USPRAWNIENIA

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji

PRAWO PRACY 2016R - NAJNOWSZE ZMIANY ( W UMOWACH TERMINOWYCH, URLOPACH RODZICIELSKICH ,UPRAWNIENIACH PIP , NOWOŚĆ - E-ZWOLNIENIA) (...)

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New Product Development)

ZASTOSOWANIE MS EXCEL W CONTROLLINGU

CONTROLLING W LOGISTYCE

SKUTECZNY TELEMARKETING EFEKTYWNE METODY I TECHNIKI SPRZEDAŻY ORAZ OBSŁUGI KLIENTA PRZEZ TELEFON - warsztaty narzędziowe (...)

Szkolenie Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI

SZKOLENIE TECHNIKI OBRONY CENY

Techniki Sprzedaży Usług

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - metody radzenia sobie z przemocą w miejscu pracy

Budowanie i Współpraca w zespole

Komunikacja Interpersonalna i Asertywność

TRANSPORT DLA FIRM Z BRANŻY MLECZARSKIEJ

ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

JAK NAPISAĆ STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (...)

Konferencja TOP automotive 2016

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

Prawo pracy po zmianach w 2016 r.

PRAWO ADMINISTRACYJNE - Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów - 1-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie stresem - szkolenie / warsztaty antystresowe

Badania w pracy działu HR

Personal branding ? świadome kształtowanie marki osobistej

Profesjonalna obsługa klienta

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

SZKOLENIE NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG

SZKOLENIE OBSŁUGA REKLAMACJI

BUSINESS TO BUSINESS. Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe

Cross selling, up selling, freebie marketing. 10 Technik Zwiększania Efektywności i Wartości Sprzedaży (...)

Szkolenie Merchandising. Zasady, Techniki, Strategie

Szkolenie Negocjacje Handlowe

SZKOLENIE NEGOCJACJE W BIZNESIE

Rozmowa z Klientem na Rynku BtB. Metody Pozyskania Nowych Klientów i Budowania Relacji

Szkolenie Sprzedaż Przez Telefon

TECHNIKI DOMYKANIA SPRZEDAŻY

Techniki Zwiększania Wartości Sprzedaży

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE

Szkolenie Rozmowa Oceniająca - użyteczne narzędzie w pracy menedżera

MENEDŻERSKIE TECHNIKI MOTYWACJI - Metody Pozafinansowe

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

Beer Game (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligencja Społeczna w Przywództwie. Wywieranie Wpływu Poprzez Ludzi

Roszczenia Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC ? jak rościć skutecznie.

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (zarządzanie outsourcingiem)

Zarządzanie Rentownością i Ryzykiem w Projektach Operacyjnych i Inwestycyjnych

PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami

BRAND MANAGEMENT (Zarządzanie Marką). Branding jako strategia rozwoju marki

MARKETING MOBILNY (mobile marketing). Serwisy i aplikacje mobilne w marketingu

BENCHMARKING W MARKETINGU. Jak rozwijać produkty i marki analizując strategię konkurencji?

KONKURSY I LOTERIE JAKO FORMA WSPARCIA SPRZEDAŻY

WYKORZYSTANIE MS EXCEL W FINANSACH

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

REPOZYCJONOWANIE MARKI i REBRANDING. Zarządzanie Marką Dla Zaawansowanych

Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji

KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA - Trening Wywierania Wpływu

OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ. Ewaluacja Szkolenia. Narzędzia i Metody dla Działów HR

SZKOLENIE INCOTERMS 2010

Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Instrumenty inżynierii finansowej - praktyczne możliwości korzystania w perspektywie 2014-2020

Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje.

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

Wywieranie wpływu i perswazje w biznesie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom I

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

Asertywność i komunikacja w biznesie. Asertywność szkolenie.

Autoprezentacja i budowanie marki kobiet

Zarządzanie czasem i efektywność osobista. Zarządzanie czasem szkolenie.

Profesjonalna asystentka / sekretarka

Zarządzanie kompetencjami

Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego i planowanie karier

Assessment i Development Center - warsztaty

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie

WYROBY BUDOWLANE - nowe regulacje krajowe

Finanse publiczne w praktyce w 2016 r - kurs (3 dni)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Pozyskiwanie Klientów

Przejmowanie klientów konkurecji

Szkolenie Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży

SZKOLENIE NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie

System ocen pracowniczych

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów.

Zarządzanie projektami. Mix metodyk.

Rekrutacja i selekcja pracowników z uwzględnieniem wywiadu behawioralnego

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii.

Modelowanie BPMN 2.0 - warsztaty zaawansowane

Trening pewności siebie i odwagi w biznesie. Pewność siebie szkolenie.

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom II

Efektywna komunikacja w biznesie

Zarządzanie szkoleniami HR

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

System ocen okresowych pracowników

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Finanse dla niefinansistów

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki

Opis i wartościowanie stanowisk pracy

Zarządzanie konfliktem

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom III

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków.

Zarządzanie Projektami HR

Profesjonalny Office Manager-poziom I.

Negocjacje w biznesie. Szkolenie z W.Rychłowskim - reprezentantem Negotiate Ltd

Księgowość, kadry i prawo w sekretariacie

Event Manager. Organizacja eventów, konferencji, spotkań oraz wyjazdów integracyjnych.

Kreatywność i inwencja w biznesie. Kreatywność szkolenie.

Negocjacje zakupowe. Szkolenie z W. Rychłowskim - Negotiate Ltd.

Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje). (...)

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warszta (...)

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZANIE.

Zarządzanie Projektami Unijnymi w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, standaryzacja pracy, mapowanie procesu i strumienia wartości. (...)

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

SZKOLENIE TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji. (...)

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej od 01.01.2016 r. ? jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika. (...)

Obrót wyrobami akcyzowymi po zmianie przepisów od 01.01.2016 r.

Księgi wieczyste i hipoteka ? analiza przepisów i praktyczne wskazówki.

Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji.

Zarządzanie działem zakupów, prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje

WordPress - tworzenie stron www

AutoCAD - operacje podstawowe

AutoCAD - operacje zaawansowane

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające po zmianach w 2013r. - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Ocena, pomiar i doskonalenie: Moduł III

Audytor w przemyśle motoryzacyjnym: Moduł IV

Egzamin: Manager ds. jakości w motoryzacji

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI -

Rozmowa oceniająca z pracownikiem

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Zarządzanie Projektami Unijnymi w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Zarządzanie talentami.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących.

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw ? 1-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! (...)

Od podstaw do samodzielnego księgowego/ Samodzielny Księgowy (kurs weekendowy) - Warszawa

Kurs Głównego Księgowego/Główny Księgowy

Kurs controllingu i Analizy Finansowej- Warszawa

Faktury Vat bez błędów - Wrocław

Kurs Głównego Księgowego/ Główny Księgowy - Wrocław

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) - Wrocław

Od podstaw do samodzielnego księgowego/ Samodzielny Ksiegowy (kurs weekendowy) - Wrocław

Zarządzanie charakterystykami specjalnymi

VDA RGA - Ocena dojrzałości projektu

VDA RPP - Zapewnienia procesów odpornych na zakłócenia

VDA 5 - Kwalifikacja systemów kontroli

WNT/WDT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT - aktualna problematyka oraz zmiany w 2016 r.- Wrocław (...)

Faktury Vat bez błędów - Warszawa

VDA 19 - Czystość techniczna w przemyśle motoryzacyjnym

Akademia Podatkowa - VAT od podstaw - Kraków

VAT 2016 - aktualności oraz najnowsze zmiany- Warszawa

WNT/WDT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT - aktualna problematyka oraz zmiany w 2016 r.- Warszawa (...)

Akademia Podatkowa - VAT od podstaw - Warszawa

Reprezentacja, reklama, sponsoring oraz pozostałe formy wsparcia sprzedaży na gruncie podatków dochodowych oraz podatku VAT- Wrocław (...)

Audytor wewnętrzny normy ISO 9001

Przygotowanie do egzaminu dla przyszłych audytorów 1. i 2. strony ISO/TS 16949 - podstawowe narzędzia jakości i wymagania dotyczące certyfikacji (reguły) (...)

Różnice kursowe ? praktyczne aspekty rozliczania według prawa bilansowego i podatkowego - Warszawa

Ceny transferowe 2016 - dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - aktualności oraz planowane zmiany - Warszawa (...)

Delegacje, podróże służbowe w kraju i za granicą - Rzeszów

Rachunkowość środków europejskich i innych niezwrotnych UE w jednostkach sektora finansów publicznych - Warszawa (...)

Księgowość i rozliczanie projektów unijnych - Gdańsk

Reprezentacja, reklama, sponsoring oraz pozostałe formy wsparcia sprzedaży na gruncie podatków dochodowych oraz podatku VAT- Wrocław (...)

Audyt u dostawcy motoryzacyjnego: audyt procesu - metodyka PCPA (GM)

Audyt u dostawcy motoryzacyjnego: audyt procesu - metodyka ANFIA

Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia) (...)

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

INTRASTAT 2016 w praktyce - Wrocław

Podatek odroczony- Poznań

Delegacje, podróże służbowe w kraju i za granicą a samochody w firmie - Wrocław

Prawo cywilne oraz handlowe a podatki - Wrocław

Ceny transferowe 2016/2017 - dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - aktualności oraz planowane zmiany - Wrocław (...)

MS Excel w finansach- KATOWICE

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rachunkowości budżetowej

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) - Katowice

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Środki trwałe w budowie ? ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów (...)

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne). (...)

Akademia Podatkowa - VAT od podstaw - Wrocław

Akademia Podatkowa - VAT od podstaw - Katowice

Egzekucja administracyjna w praktyce - Gdańsk

Inwentaryzacja - kompendium wiedzy i praktyki- Szczecin

Inwentaryzacja - kompendium wiedzy i praktyki - Łódź

Podatek VAT 2016 w jednostkach sfery budżetowej - problematyka, aktualności oraz najnowsze zmiany- Katowice (...)

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Wrocław

Podatek odroczony- Warszawa

Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń X,Y,Z

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Rozliczanie umów cywilnoprawnych - Gdańsk

Rozliczenia (metod rozliczania) produkcji, produkcji w toku, odchyleń od cen ewidencyjnych i wytworzenia pod kątem księgowym (...)

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych- Warszawa

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI W 2016 ROKU

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Autoprezentacja

Wystąpienia publiczne - Jak przygotować prezentację aby uzyskać uznanie audytorium?

Zarządzanie sobą w czasie

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - SZKOLENIE DLA CALL CENTRE PO ANGIELSKU

PPS - Warsztat Zakupów Strategicznych

Negocjacje zakupowe - warsztaty

Negocjacje sprzedażowe - warsztaty

Negocjacje w biznesie - termin gwarantowany

Negocjacje międzynarodowe

Komunikacja międzykulturowa warsztaty

Różnice kulturowe w biznesie

Business negotiations - warsztaty z negocjacji w języku angielskim

Efektywna komunikacja w IT

Negocjacje w zespołach projektowych

Team building

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Negocjacje w logistyce

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA PO ANGIELSKU

Writing Effective Business Emails

Księga przychodów i rozchodów w praktyce - Kraków

eBay - sprzedaż na portalu aukcyjnym dla zaawansowanych

eBay czyli przygoda międzynarodowa

Księga przychodów i rozchodów w praktyce - Warszawa

Prowadzenie prawidłowej kontroli wydatkowania środków przez organizacje pozarządowe (NGO), które otrzymują dotacje, środki europejskie lub inne niezwrotne od JST (...)

Skuteczne social media ? Fanpage, który sprzedaje

Skuteczny specjalista działu zakupów. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

Zawieranie umów zakupu - według nowych uwarunkowań dotyczących zakupów krajowych, z UE i spoza UE.

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany

SZKOLENIE LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW ? ROZMOWY OCENIAJĄCE I ROZWIJAJĄCE

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA BUDOWLANEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH (...)

Prawo budowlane i kodeks urbanistyczno-budowlany - zmiany i procedury

Effective Negotiations in English - negocjacje w języku angielskim - warsztaty otwarte

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. (...)

EFEKTYWNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA - WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNYCH

OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW ? WARSZTATY PRAKTYCZNE ROZMOWY OCENIAJĄCE I ROZWIJAJĄCE

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni) - Warszawa (...)

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Łódź (...)

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany - Gdańsk (...)

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni)- Bydgoszcz (...)

VAT 2016 - aktualności oraz najnowsze zmiany- Katowice

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni) - Łódź (...)

PUBLIC RELATIONS. Szkolenie dla ekspertów

REKLAMACJE W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni)- Wrocław (...)

CONSUMER INSIGHT - skuteczne metody komunikacji z klientem i wyróżniania marki na rynku

PROCES INWESTYCYJNY W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI W 2016 R. - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI) (...)

DROGI WEWNĘTRZNE I PUBLICZNE. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ? WYBRANE ZAGADNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRAWA (...)

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing

Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym

VBA W MS EXCEL

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y. Zarządzanie pokoleniem Y w organizacji.

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

Specjalista ds. Umów Handlowych. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko po ostatnich zmianach prawa. (...)

Tryb kontroli prowadzonych przez inspekcję transportu drogowego (ITD).

Przewozy nienormatywne - transport drogowy.

Zabezpieczenie ładunków w transporcie drogowym.

Unijny Kodeks Celny - zmiany od 01.05.2016.

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Nowelizacja 2016. (...)

Jak pokonać stres w pracy? Profilaktyka wypalenia zawodowego

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Coaching jako narzędzie zarządzania pracownikami

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów pomocowych. (...)

Kobieta Lider w biznesie II - budowanie relacji i siły kobiety

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne -poziom II

Asertywność i komunikacja w biznesie - poziom II

Mentoring w praktyce

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Delegowanie zadań i odpowiedzialności w zespole

Komunikacja międzykulturowa. Ekspert międzykulturowy.

HR w liczbach. Twarde mierniki sukcesu projektów zarządzania zasobami ludzkimi

Zasady modelowania procesów biznesowych

Zarządzanie Zespołem Projektowym

Techniki utrzymania klienta - intensywny trening

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenie Otwarte

Zarządzanie i Kierowanie Zespołem Szkolenie Otwarte

Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta Szkolenie Otwarte

Skuteczne Necocjacje Szkolenie Otwarte

Trening Asertywności i Budowania Pewności Siebie Szkolenie Otwarte

Zarządzanie Czasem Szkolenie Otwarte

Wystąpienia Publiczne Szkolenie Otwarte

Akademia Sprzedaży Szkolenia Dofinansowane

Akademia Umiejętności Interpersonalnych Szkolenia Dofinansowane

Akademia Zarządzania Czasem Szkolenia Dofinansowane

Akademia Zarządzania Szkolenia Dofinansowane

Komunikacja w Zespole Szkolenia Dofinansowane

Cykl Szkoleń Wewnętrznych

Komunikacja w zespole Szkolenie Integracyjne

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw ? 1-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Zmiany w normie ISO 17025

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Zarządzanie szkoleniami w praktyce oraz efektywna identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Inspirujący trening w formie symulacji, gier i ćwiczeń. (...)

Ochrona środowiska przed hałasem w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych

Bilans LZO w praktyce

Train the trainers - czyli jak skutecznie uczyć innych

Inteligencja emocjonalna w biznesie

WARSZTATY SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Empowerment - budowanie postawy zaangażowania u siebie i innych

Zarządzanie sobą w czasie

SPRAWDZONE STRATEGIE PRACY DLA EFEKTYWNEJ SEKRETARKI I ASYSTENTKI

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - warsztaty praktyczne.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Asertywność w Biznesie Szkolenia Zamknięte

Autoprezentacja i Komunikacja Szkolenia Zamknięte

Coaching Szkolenia Zamknięte

Handel Internetowy i E-Commerce

Kadry i Płace Szkolenia Zamknięte

Kreatywność w Biznesie Szkolenia Zamknięte

Kreowanie i Stylizacja Wizerunku Szkolenia Zamknięte

Księgowość w Firmie - Szkolenia Zamknięte

Marketing Internetowy i Social Media - Szkolenia Zamknięte

Motywacja Pracowników Szkolenia Zamknięte

Negocjacje w Biznesie Szkolenia Zamknięte

Pisanie i Rozliczanie Wniosków Unijnych Szkolenia Zamknięte

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Szkolenia Zamknięte

Rekrutacja i Selekcja Pracowników Szkolenia Zamknięte

Savoir Vivre w biznesie Szkolenia Zamknięte

Techniki Sprzedaży i Obsługa Klienta Szkolenia Zamknięte

Telefoniczna Obsługa Klienta Szkolenia Zamknięte

Windykacja Należności Szkolenia Zamknięte

Wystąpienia Publiczne Szkolenia Zamknięte

Wywieranie wpływu Szkolenia Zamknięte

Zamówienia Publiczne Szkolenia Zamknięte

Zarządzanie i Delegowanie Zadań Szkolenia Zamknięte

Zarządzanie i Kierowanie Zespołem Szkolenia Zamknięte

Zarządzanie Projektami Szkolenia Zamknięte

Zarządzanie Sobą w Czasie - Szkolenia Zamknięte

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Szkolenia Zamknięte

Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym i narzędzia ochrony krajobrazu - warsztaty w zakresie obowiązków i ryzyk inwestorów budowlanych (...)

Zasady sporządzania Studium wykonalności w ramach POIiŚ w tym warsztaty z zakresu analizy finansowej - 2-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Kurs rachunkowości budżetowej- Warszawa

Akademia MSR/MSSF

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

SKUTECZNY LIDER - TWORZENIE WARTOSCI POPRZEZ MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE INNYCH warsztaty z dr Joanną Heidtman (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego - procedura administracyjna - Warszawa

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza- kurs

Kurs Kontrolera Finansowego/Kontroler Finansowy - Wrocław

Faktury Vat bez błędów - Rzeszów

Trening praktycznego wykorzystania technik zwiększających zaangażowanie i motywacje pracownika

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Szkolenie doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością - wymagania normy ISO 9001:2015 (...)

Szkolenie doskonalące dla Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Jakością - wymagania normy ISO 9001:2015 (...)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000:2005

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO / TS 16949:2009

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy IRIS v02

Auditor Wewnętrzny ds. Systemu ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N / OHSAS 18001

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane ? Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.- (...)

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie nowych dyrektyw 2014/24/UE I 2014/25/UE ze skutkiem od 18 kwietnia 2016r. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce. (...)

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy, możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji. (...)

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

Prawo Pracy 2016 - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Jak zarządzać komunikacją w zespole

Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - Kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Wybitny trener - możliwość indywidualnych konsultacji! (...)

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) (...)

Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi, KURS 3-dniowy

NOWOCZESNY MAGAZYN ? STRATEGIE, OPTYMALIZACJA, ZARZĄDZANIE.

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami

Ramowa Dyrektywa Wodna ? jej rola w przygotowaniu inwestycji i powiązanie z innymi dyrektywami.

Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium najskuteczniejszych metodyk. (...)

KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH -1-dniowe warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.

Prawo budowlane w praktyce na tle zmian ustawy w latach 2010?2016. Kompendium obowiązujących przepisów (...)

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

Dokumentacja pracownicza od A do Z po najnowszych zmianach - jak ją prowadzić bez błędów

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH z mec. Anną TELEC

PRAWO PRACY - NAJNOWSZE ZMIANY - jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH - 5 dniowy kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

PŁACE od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

Płatnik w wersji 10.01.001 oraz E-zwolnienia lekarskie na Platformie Usług Elektronicznych w ZUS - warsztaty komputerowe (...)

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

UBEZPIECZENIA, ZASIŁKI, EMERYTURY 2016 ? NAJNOWSZE ZMIANY i AKTUALNE PROBLEMY

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH zasady ustalania i opodatkowania

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ? kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

Dokumentacja pracownicza od A do Z po najnowszych zmianach - jak ją prowadzić bez błędów

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH z mec. Anną TELEC

PRAWO PRACY - NAJNOWSZE ZMIANY - jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

PŁACE od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

Płatnik w wersji 10.01.001 oraz E-zwolnienia lekarskie na Platformie Usług Elektronicznych w ZUS - warsztaty komputerowe (...)

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

UBEZPIECZENIA, ZASIŁKI, EMERYTURY 2016 ? NAJNOWSZE ZMIANY i AKTUALNE PROBLEMY

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH zasady ustalania i opodatkowania

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ? kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

SZKOLENIE OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

Social Media w Marketingu

Zasady rachunkowości rolniczej

Zarządzanie projektami budowlanymi ? warsztaty praktyczne. KURS 3-dniowy

Transport kolejowy krajowy i międzynarodowy. Zasady odpowiedzialności przewoźników, procedura reklamacji. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem). (...)

Budżetowanie z wykorzystaniem MS Excel

NOWE ZADANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI) W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. (...)

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI W MIEJSCU PRACY

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w praktyce oraz monitorowanie osiągniętych rezultatów i wdrażanie działań korygujących - 3-dniowe szkolenie w Zakopanem. (...)

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W ROKU 2016 - WARSZTATY (3 DNI)

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE W 2016 R

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne 2016

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Business negotiations warsztaty z negocjacji w języku angielskim z symulacjami i case studies z Harvard University (...)

Efektywne Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce.

ZARZĄDZANIE CZASEM. SZKOLENIE DLA MANAGERÓW

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE MANAGERSKIE

GEOTECHNIKA: BADANIA - PROJEKTOWANIE - WYKONAWSTWO

FEEDBACK MANAGERSKI (INFORMACJA ZWROTNA DLA PRACOWNIKA). SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW

ROZLICZANIE CZASU PRACY KIEROWCÓW W 2016r

TRANSPORT DROGOWY W 2016r. Zmiany w prawie transportowym i w czasie pracy kierowców.

Alibaba.com - zarabiamy na imporcie

Zarządzanie przez controlling Edycja Jubileuszowa -25%!- IV stopień - Rachunkowość firmy w służbie zarządzania (...)

Wymagania normy ISO 9001:2015

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwględnieniem nowelizacji od 08 września 2016

Zarządzanie Środowiskiem w Przedsiębiorstwie

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

CONTROLLING ?WARSZTATY DLA PRAKTYKÓW

Usuwanie drzew w kontekście nowych przepisów ustawy o ochronie przyrody.

PRAWO PRACY 2016R. NAJNOWSZE ZMIANY W UMOWACH NA CZAS OKREŚLONY, URLOPACH RODZICIELSKICH, E-ZWOLNIENIACH. (...)

STRATEGIE I PROCEDURY ZAKUPOWE. PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW Z DOSTAWCAMI

PRAWIDŁOWA GOSPODARKA PALETOWA JAKO ŹRÓDŁO OPTYMALIZACJI I ZNACZĄCYCH EFEKTÓW FINANSOWYCH

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.Kompendium wiedzy dla specjalisty

PRAWO BUDOWLANE ? OSTATNIE ZMIANY W PRZEPISACH

FUNKCJE I NARZĘDZIA MS EXCEL DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

HANDEL ZAGRANICZNY I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPEDYTORA I PRZEWOŹNIKA, DOCHODZENIE ROSZCZEŃ (...)

HANDEL WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY, EKSPORT, IMPORT - WEDŁUG NOWYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH I ZWYCZAJÓW

PROCEDURY PRAWNE I ORGANIZACYJNE PRZED I NA WALNYM ZGROMADZENIU / ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

PRAKTYCZNA ANALIZA PUŁAPEK W UMOWACH HANDLOWYCH

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

E-MARKETING ?NARZĘDZIA PROMOCJI I SPRZEDAŻY W INTERNECIE

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW, CZYLI JAK WYBRAĆ NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW I UNIKNĄĆ PUŁAPEK PODCZAS REKRUTACJI (...)

CZAS PRACY W PRAKTYCE - KONTROWERSJE, RÓŻNICE INTERPRETACYJNE

WARSZTATY KOMUNIKACJI W BIZNESIE

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA ? TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

POIiŚ 2014 - 2020. Zasady przygotowania i realizacji projektów w nowej perspektywie.

NOWELIZACJA PROCEDURY EGZEKUCYJNEJ W ADMINISTRACJI - POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PO ZMIANACH WPROWADZONYCH USTAWĄ O WZAJEMNEJ POMOCY PRZY DOCHODZENIU PODATKÓW, CEŁ I INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z UWZGL (...)

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE, PROWADZENIE PREZENTACJI I ZEBRAŃ

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA DLA NOWYCH MENEDŻERÓW

ETYKIETA I SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie nowych dyrektyw 2014/24/UE I 2014/25/UE ze skutkiem od 18 kwietnia 2016r. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE ICH STANU TECHNICZNEGO PRZED ZIMĄ (...)

ORGANIZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH I ZAOPATRZENIOWYCH

WARSZTATY KUPIECKIE

PRAWO BUDOWLANE PO NOWELIZACJI . PROCES INWESTYCYJNO ? BUDOWLANY W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU

MS EXCEL W KSIĘGOWOŚCI-GENEROWANIE RAPORTÓW I SPRAWOZDAŃ

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk -

Akademia CIT ? po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - praktyczne warsztaty

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF ? prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy (...)

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszona 13 lipca 2016 roku - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki

SZKOLENIE PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Wprowadzenie do WYNAGRADZANIA

Controlling ? budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji

Kluczowe Wskaźniki Efektywności ? Key Performance Indicators ? KPI

Analiza finansowa przedsiębiorstwa ? ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy ? warsztaty komputerowe (...)

Skuteczny Project Manager - zbuduj liderski zespół projektowy

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Nowa dokumentacja cen transferowych po zmianach przepisów w latach 2016-2017

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. (...)

Szkolenia Online

Negocjacje biznesowe - techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji

Akademia efektywnego Handlowca kurs 4-dniowy

Trening interpersonalny dla handlowców (42 h) ? rozwój osobisty z wykorzystaniem social media

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) (...)

Międzynarodowe umowy handlowe w świetle różnych systemów prawnych ? zagadnienia praktyczne

Analiza Finansowa i Finanse Przedsiębiorstwa w Praktyce (z bonusem) 2-dniowe

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

Ocena Efektywności Inwestycji w Praktyce (z bonusem) 2-dniowe

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Nowelizacja Ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r ? 2 DNI

Negocjacje międzynarodowe - warsztaty otwarte

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce. Zakopane /Hotel Mercure*** zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie. (...)

SZKOLENIE KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

REJESTRACJA JAKO UCZESTNIK WSPÓLNEGO PRZEDŁOŻENIA - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IUCLID 6 (...)

GOSPODARKA ŁOWIECKA: PRZEPISY I PRAKTYKA

ASPEKTY PRAWNE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH I PLANOWANYCH ZMIAN. WARSZTATY PRZYGOTOWANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH (...)

Jednolity plik kontrolny (jpk)- zmiany od lipca 2016r.

Podatek VAT 2016 w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - najnowsze zmiany

Kadry, płace i Prawo Pracy

Profesjonalna obsługa Sekretariatu

Wypalenie zawodowe i walka ze stresem dla menedżerów

CZAS PRACY od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - Kompleksowe warsztaty pozwalające na uniknięcie nieprawidłowości w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. (...)

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. (...)

Zaawansowane negocjacje zakupowe ? strategie psychologiczne

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Ocena zgodności maszyn/urządzeń ? praktyczne podejście do oznakowania CE

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych ? wymagania prawne

Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001 ? szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania (...)

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011

Operacyjne planowanie produkcji [PLP-P]

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia) (...)

ISO 14001:2015 ? WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

ZARZĄDZANIE BADANIAMI WYROBÓW

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA NOWYCH PROJEKTÓW

APQP - WDRAŻANIE NOWEGO PRODUKTU DO PRODUKCJI

KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH -1-dniowe warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.

Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy, Odpowiedzialność, Reklamacje.

PLANOWANIE EKSPERYMENTU ? DOE - ZAKRES ZAAWANSOWANY - DLA DZIAŁÓW R&D

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

KONGRESY, IMPREZY I WYJAZDY INTEGRACYJNE, IMPREZY FIRMOWE, PIKNIKI I FESTYNY, KONFERENCJE

SZKOLENIA WYJAZDOWE

ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ

Asystent/-ka wizytówką szefa

Controlling logistyki

CONTROLLING PERSONALNY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2016

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

5S Organizacja stanowiska pracy i visual management - warsztaty

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Six Sigma - poziom Yellow Belt

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA ZASADY I METODY ORGANIZACJI CZASU WŁASNEJ PRACY

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami

Instrumenty inżynierii finansowej ? 2014-2020

JAK ROZPATRYWAĆ SKARGI I WNIOSKI W OGÓLNYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) (...)

KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI I KOMUNIKACJA ORGANIZACJI/INSTYTUCJI Z OTOCZENIEM

KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM

MARKETING I PROMOCJA USŁUG W PRZEDSIĘBIORSTWIE -WARSZTAT PRAKTYCZNY

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE w PROJEKTACH

Negocjacje handlowe w pigułce

NEGOCJACJE W BIZNESIE - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH -WARSZTATY Z PROF. DR HAB. ZBIGNIEWEM NĘCKIM (...)

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 2015 i 2016

OCENA EKONOMICZNA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH WEDŁUG METODYKI UNIDO

Ochrona danych osobowych w praktyce

Odpowiedzialność karna i karno skarbowa w działalności przedsiębiorstwa (spółki kapitałowej)

PLANOWANIE I MODELOWANIE FINANSOWE ? PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI BUDOWANIA MODELI FINANSOWYCH (warsztaty komputerowe) (...)

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY HANDLOWCÓW ? NARZĘDZIA DLA MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY

PODSTAWY PRAWA DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI I URZĘDÓW PUBLICZNYCH

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO 2014-2020

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE

PRAWO BUDOWLANE 2016 w PRAKTYCE

Prawo budowlane i kosztorysowanie

PRAWO CELNE. Praktyczne aspekty funkcjonowania obsługi celnej w logistyce międzynarodowej. Prawo podatkowe w tym zakresie (...)

PRINCE2 ? FOUNDATION-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN

PRINCE2 ? PRACTITIONER-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN

Proces budowlany w praktyce

HR Business Partner - rola i sposób działania w organizacji

WPROWADZENIE DO WCM

ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) (...)

SAVOIR-VIVRE I DRESS CODE W PRACY Z KLIENTEM

STRES I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ORAZ JEGO DOKUMENTOWANIE WG NORMY ISO 50001

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

SZTUKA EFEKTYWNEGO OCENIANIA PRACOWNIKÓW

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

USTAWA PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI - SKUTKI PRAWNE I PRAKTYCZNE DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PO ZMIANACH (...)

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

WINDYKACJA ? TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

Zamówienia publiczne przy realizacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (...)

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI

Zarządzanie zaopatrzeniem i gospodarką materiałową

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH ARCHIWALNYCH ORAZ ICH- PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE

Zarządzanie czasem i efektywna realizacja zobowiązań zawodowych. Czas to pieniądz - jak sentencję przekuć w rzeczywistość? Inspirujące szkolenie w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie). (...)

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Skuteczny specjalista działu zakupów. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 h)

FINANSE MENEDŻERSKIE - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h)

Menedżer w administracji publicznej - przywództwo, koordynowanie działań w zespole, motywacja pracowników, coaching. Inspirujące warsztaty kreowania własnego stylu zarządzania. (...)

KURS KADRY I PŁACE (30 h)

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 h)

Zarządzanie zasobami ludzkimi- akredytowany kurs (30 h)

MARKETING PERSWAZYJNY- warsztaty

TECHNIKI OBRONY CENY I RADZENIA SOBIE Z OBIEKCJAMI/ZASTRZEŻENIAMI KLIENTA W SPRZEDAŻY - warsztaty

WYWIERANIE WPŁYWU I SKUTECZNA PERSWAZJA W SPRZEDAŻY A BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Prawo budowlane 2016 - Kompendium aktualnych przepisów i planowane zmiany? 1-dniowe szkolenie w formie analizy prawno-praktycznej. (...)

Zasadnicze zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego

Transport drogowy ? reklamacje i spory. Według zasad obowiązujących w 2016 r. Z uwzględnieniem nowej wersji konwencji adr i protokołu genewskiego do konwencji CMR! (...)

Akredytywa dokumentowa w 2016 roku - aktualności i obowiązujące standardy. Praktyka handlowa wg. Zwyczajów UCP600 i ISBP 745 oraz alternatywa l/c - BPC wg. (...)

Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.

Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji.

Dochodzenie i załatwianie reklamacji na rynku b2b w kraju i za granicą.

Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne? (...)

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.

Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.

Specjalista ds. negocjacji handlowych. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

Akredytywa Dokumentowa oraz Inne Skuteczne Zabezpieczenia Płatności Zagranicznych.

Dobór i Ocena Dostawców. Optymalizacja Procedur Zakupowych.

Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi w praktyce - 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie Microsoft Excel - poziom średniozaawansowany

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie Microsoft Excel - poziom zaawansowany

Excel w praktyce finansowej

Zastosowanie Excela w controllingu

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości ? Microsoft Excel

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR ? Microsoft Excel dla HR ? 2 ? dniowe warsztaty (...)

Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem. (...)

Akademia Mistrzów z Jarosławem Kuźniarem

Sztuka Przekonywania, Perswazji i Wywierania Wpływu.

EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.

Racjonalizacja Procesów Magazynowych.

Mobilny marketing ? mobilny Internet

Promocja w Internecie od A do Z ? Planowanie i dobór narzędzi komunikacji online krok po kroku

PHP ? tworzenie aplikacji internetowych ? poziom zaawansowany

Warsztaty sprzedażowe dla zapracowanych handlowców: Jak zmienić szansę handlową w lojalnego klienta? (...)

Szkolenie wyjazdowe Akcja bilans 2016 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

ZAMÓWIENIA SEKTOROWE PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 22 CZERWCA 2016

Ebay webinarium - szkolenie online

ZARZĄDZANIE EMISJAMI DO POWIETRZA W NOWYCH UWARUNKOWANIACH PRAWNYCH (W TYM SZWO, F-GAZY ORAZ SYSTEM HANDLU EMISJAMI) (...)

Audyt w Intralogistyce i Magazynie.

Profesjonalny Office Manager- poziom II

Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji i Radzenie Sobie z Obiekcjami Klienta.

Budowanie Autorytetu Skutecznego Lidera.

Zamówienia publiczne na usługi i dostawy informatyczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH ZMIAN

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w funduszach UE 2014-2020 - jak wykrywać nadużycia i oszustwa oraz jak im zapobiegać. (...)

Ustalanie wielkości przedsiębiorstwa oraz powiązań zachodzących pomiędzy przedsiębiorcami w kontekście badania limitu pomocy de minimis (...)

Nowelizacja zasad ustalania ekwiwalentu datacji brutto oraz zasady ustalania stopy referencyjnej i dyskontowej (...)

Książka obiektu budowlanego

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 (...)

Gospodarka odpadami po zmianach ? wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Nowa norma ISO 9001:2015

Nowa norma ISO 14001:2015

Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom. (...)

Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 -2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Praktyczne podejście do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji 2016 r.

Windykacja należności

SMED - Najskuteczniejsza metoda skracania czasu przezbrojenia

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Szkoła Liderów z Robertem Kroolem i Jakubem B. Bączkiem

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? 3-dniowe warsztaty praktyczne. Zakopane (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce.

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - warsztaty praktyczne.

TECHNIKI MANIPULACJI I PERSWAZJI W NEGOCJACJACH

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem). (...)

Zarządzanie zespołem produkcyjnym - 3-dniowe warsztaty symulacyjne dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Zakopane -zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie. (...)

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszona 13 lipca 2016 roku - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Akademia Rozwoju Szkolenia Dofinansowane

Akademia Sprzedaży Szkolenia Dofinansowane

Akademia Telefonicznej Obsługi Klienta Szkolenia Dofinansowane

Akademia Zarządzania Czasem Szkolenia Dofinansowane

Akademia Zarządzania Szkolenia Dofinansowane

Komunikacja w Zespole Szkolenia Dofinansowane

Profesjonalne negocjacje w praktyce z elementami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. 3-dniowe inspirujące warsztaty w Zakopanem / zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia. (...)

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE - NAJNOWSZE ZMIANY, ORZECZNICTWO, BŁĘDY I PROBLEMY

Akademia podatku VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017 roku.

Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym w świetle znowelizowanych przepisów - wybrane zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne. (...)

Rola pełnomocnika w czynnościach procesowych podejmowanych na podstawie przepisów prawa restrukturyzacyjnego i znowelizowanych przepisach prawa upadłościowego. (...)

Koszty kwalifikowalne w projektach unijnych - 2-dniowe warsztaty z praktyczną analizą obowiązujących przepisów i wytycznych. (...)

BILANS 2016 RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 R. (...)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH W 2016 R.W TYM NAJNOWSZE ZMIANY ORAZ PODATKOWE ZAMKNIĘCIE 2016R (ZEZNANIE CIT-8) (...)

REALIZOWANIE OBOWIĄZKÓW EKSPORTERA I IMPORTERA, WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA PIC ORAZ ROZPORZĄDZENIA REACH (...)

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROCESIE INWESTYCYJNYM Z UWZGĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH USTAWĄ Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. (...)

Efektywna Ocena Pracownicza i Budowa Strategii Rozwoju Pracowników w Organizacji - inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

Windykacja należności wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego od dłużników zamieszkałych za granicą.

Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej. (...)

Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS EXCEL - do tworzenia analiz i prezentacji danych - 2-dniowe warsztaty komputerowe pozwalające na wprowadzenie usprawnień w organizacji. (...)

Techniki radzenia sobie ze stresem

Profesjonalna autoprezentacja

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Trening kreatywności

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera

Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach

Komunikacja menadżerska

Skuteczne zarządzanie zespołem

Techniki negocjacji

Firma bez barier komunikacyjnych, czyli jak się komunikować

Prospecting i sposoby na pozyskiwanie klientów

Prospecting i obsługa klienta

Asertywność w biznesie

Profesjonalna obsługa klienta

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Kreatywność w procesie zarządzania

Prezentacje i wystąpienia publiczne

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Kontrola podatkowa - jak się do niej skutecznie przygotować? 2-dniowe warsztaty z uwzględnieniem procedur i praktyk organów skarbowych oraz najnowszego orzecznictwa. (...)

Akademia Trenera: Interaktywny 3-dniowy warsztat kompetencyjny dla trenerów biznesu. Udoskonal kluczowe umiejętności trenerskie! Zakopane - zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia. (...)

Strategia sukcesu w zarządzaniu zespołem. Szkolenie dla menedżerów.

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA? poziom D

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE Z UWZGLĘDNIENIEM WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI I NOWELIZACJI PZP Z 22 CZERWCA 2016 R (...)

ZASADY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ BENEFICJENTÓW NIEZOBOWIĄZANYCH DO STOSOWANIA PRZEPISÓW PZP (...)

DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI) (...)

Lider Lean Manufacturing

Lean Logistic - szczupła logistyka

VSM mapowanie strumienia wartości

PPAP i APQP wg AIAG

FMEA procesu w praktyce

Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Six Sigma Green Belt

Metoda 8D

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

WINDYKACJA DŁUŻNIKÓW PRAWNE NARZĘDZIA ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszona 13 lipca 2016 roku - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Kaizen personalny ? czyli jak trwale rozwijać swoje kompetencje -1-dniowe warsztaty praktyczne.

Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie. Analiza możliwości uzasadniania roszczeń i zwolnień od odpowiedzialności! (...)

Jak Interpretować Incoterms(R) 2010 w Sporach Transportowych.

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych. Jak krok po kroku przygotować roboty budowlane przy obiekcie budowlanym? Szkolenie 2-dniowe. (...)

Prawo Pracy-najnowsze zmiany 2016-kompendium I

Prawo Pracy-najnowsze zmiany 2016-kompendium II

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

OBLICZENIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU

Tajlandia- Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (9dni) (...)

ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ

TECHNIKI PERSWAZJI W SPRZEDAŻY

Pozyskiwanie klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe

Mapa zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - od 01.01.2017. Warsztat jednodniowy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

NOWOŚCI W PRAWIE PRACY ? 1 dniowe kompendium

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY

ZASADY WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH ZMIAN

NABYWANIE UPRAWNIEŃ EMERYTALNYCH ? W ŚWIETLE OSTATNICH ZMIAN

PŁACE od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

CONTROLLING HR

HR BUSINESS PARTNER ? certyfikowany kurs

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH - 5 dniowy kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

PŁACE od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

SPECJALISTA DS. PŁAC I ROZLICZEŃ ZUS - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI KANDYDATÓW - kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

Dokumentacja pracownicza od A do Z po najnowszych zmianach - jak ją prowadzić bez błędów

Wymagania normy ISO 9001:2015

Zarządzanie Środowiskiem w Przedsiębiorstwie

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PROWADZENIE ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

TRENING DLA ASESORÓW AC/DC ZAKOŃCZONY CERTYFIKATEM

WYWIAD KOMPETENCYJNY W REKRUTACJI ? zasady i praktyka przeprowadzania

ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI ? najlepsze praktyki

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. (...)

Zagubieni w Czasie - Bezpłatne Szkolenie z Zarządzania Sobą w Czasie

Umowy i kontrakty w języku angielskim

NEGOCJACJE 5 najskuteczniejszych taktyk

Prawo dla Działów Zakupów

Umowy międzynarodowe

WĘDRÓWKA LIDERA - Menatal SPA z Wojciechem Eichelbergerem i Jakubem B. Bączkiem

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Jednolity plik kontrolny jako nowy obowiązek przedsiębiorców.

ZMIANY VAT i ORDYNACJI PODATKOWEJ ? 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 r. REWOLUCJA W RAPORTOWANIU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH ? jednolity plik kontrolny (...)

Nowe obowiązki ewidencyjne w podatku VAT a Jednolity Plik Kontrolny

Nowe obowiazki ewidencyjne w podatku VAT a Jednolity Plik Kontrolny

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją (...)

Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym

OSTATNIE NOWELIZACJE KODEKSU PRACY: 2016/2017R.

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa ? ważne zmiany

Zarządzanie projektami ? porównanie standardów PRINCE2 vs. PMI vs. IPMA

Podatek VAT w branży budowlanej w 2016 r.

Finansowe Zamknięcie Roku 2016 w Podmiotach Leczniczych

Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających ? praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów o zamówieniach publicznych. (...)

Sztuka skutecznych negocjacji (KRAKÓW, WARSZAWA, POZNAŃ, WROCŁAW)

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym (POZNAN, WROCŁAW, WARSZAWA, KRAKÓW)

Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców. Szkolenia dofinasowne z środków UE

Komunikacja w Zespole Szkolenie Integracyjne

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE - B2B

Certyfikowany menedżer ds. rekrutacji, selekcji i wdrażania nowych pracowników

Zdobywaj szczyty z Progress Project - X edycja praktycznych szkoleń w Zakopanem

Sztuka skutecznych negocjacji (KRAKÓW, WARSZAWA, POZNAŃ, WROCŁAW)

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (POZNAŃ, KATOWICE, WARSZAWA)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (POZNAŃ, KATOWICE, WARSZAWA)

Rozwiązania Teorii Ograniczeń (TOC) w produkcji i dystrybucji

INDUSTRY 4.0 , INTERNET RZECZY, TOC I LEAN MANAGEMENT W PRODUKCJI I LOGISTYCE

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W BIZNESIE

Kaizen & Lean Management Start

Warsztaty z zakresu cen transferowych

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA A OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW I KOMPETENCJE ADMINISTRACJI: PRZEPISY I PRAKTYKA, NAJNOWSZE ZMIANY (...)

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI GLEBY I ZIEMI, RAPORTY POCZĄTKOWE, SZKODY W ŚRODOWISKU - NAJNOWSZE ZMIANY (...)

Czynnik ludzki w środowisku produkcyjnym - nieznajomość procedury, błąd ludzki, czy świadome nieprzestrzeganie standardu? (...)

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz nowe zasady gospodarki składnikami majątku ruchomego w jednostkach sektora finansów publicznych (...)

VAT w transporcie

Aktualne zagadnienia związane z kontrolą zarządczą oraz nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (...)

Efektywne budowanie zespołów ? doskonalenie umiejętności menedżerskich

Zagadnienia, na które w bieżącym roku budżetowym należy zwrócić szczególną uwagę w zakresie majątku trwałego, dochodów i należności budżetowych oraz wydatków i kosztów (...)

Aktualne zagadnienia związane z kontrolą zarządczą oraz nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (...)

Bilans zamknięcia za 2016 r. - przygotowanie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami (...)

Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane - nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych (...)

SIWZ na wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (...)

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydawania aktów administracyjnych, związanych z pasem drogowym dróg publicznych (...)

Zmiany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane - nowelizacja ustawy Prawa zamówień publicznych (...)

Ocena oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem zmian od 01 stycznia 2017 r.

SIWZ na wykonanie oraz zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (...)

Druk w zamówieniach publicznych i z wolnej ręki: publikacja i gadżet w SIWZ-ach i opisach przedmiotu zamówienia - warsztaty dla osób zamawiających druki oraz inne (...)

Zmiany w prawie pracy i ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

Jak stosować prawo budowlane po ostatnich 10 zmianach ustawy Projekty zmian wzorów wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozporządzenia o warunkach technicznych jakim mają odpowiadać (...)

Jak w 2016 roku budować drogi po zmianach specustawy drogowej oraz prawa budowlanego

Jak stosować prawo budowlane po ostatnich 10 zmianach ustawy Projekty zmian wzorów wniosków o pozwolenie na budowę oraz rozporządzenia o warunkach technicznych jakim mają odpowiadać (...)

Jak w 2016 roku budować drogi po zmianach specustawy drogowej oraz prawa budowlanego

Prawo budowlane aktualne normy prawne - zabezpieczenie interesów stron - najnowsze orzecznictwo

Prof. Jerzy Bralczyk - Sztuka mówienia i perswazja językowa Warszawa

Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm (ochrona środowiska, prawo ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawne) (...)

Ustawa o odpadach i inne przepisy dotyczące gospodarki odpadami w firmach, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych (ochrona środowiska, odpady, opakowania, ewidencja odpadów, BDO, katalog odpadów) (...)

MARKETING NA FACEBOOKU planowanie działań- komunikacja- reklama

Copywriting i webwriting zasady pisania skutecznych tekstów

Content marketing

Strategia social media

MARKETING NA FACEBOOKU planowanie działań- komunikacja- reklama

Copywriting i webwriting zasady pisania skutecznych tekstów

Obrona przed manipulacją w środowisku zakupowym

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I PRAWA DO WIZERUNKU - MEDIA I INTERNET

Prawo prasowe dla Rzeczników Prasowych oraz innych osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami

Abc zmian w ochronie danych osobowych w świetle Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 roku (...)

Socjotechnika jako narzędzie pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do chronionych zasobów informacyjnych i innych organizacji (firmy, urzędu, instytucji, innych). Stosowane techniki i metody z zakresu (...)

METODY I TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ- Techniki badania osób i taktyka zdobywania informacji poprzez rozmowy, rozpytania i przesłuchania. Metody ataku i obrony. (...)

SPECJALISTA DS. SZPIEGOSTWA GOSPODARCZEGO I OCHRONY KONTRINWIGILACYJNEJ ORGANIZACJI I OSÓB ORAZ BEZPIECZEŃSTWA KORPORACYJNEGO- SPECJALISTYCZNY KURS ZAWODOWY Z ROZBUDOWANYM MODUŁEM WARSZTATOWYM (...)

ATAK SOCJOTECHNICZNY NA URZĘDNIKA Cele ataku. Rozpoznanie ataku.Metody ataku. Metody obrony.Odwracanie ataku. Neutralizacja ataku. Procedury i algorytmy postępowania. (...)

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym wprowadzone w 2015 r. a pozycja procesowa profesjonalnego pełnomocnika procesowego (...)

Reforma systemu oświaty ? skutki w zakresie organizacji szkół i w zakresie stosunku pracy nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami (...)

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy

Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Obieg i archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych w systemie tradycyjnym

WERYFIKACJA WYBRANYCH, WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW ALANLIZY AKUSTYCZNEJ W RAPORTACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

PODRÓŻE SŁUŻBOWE w 2016 r. - najnowsze zmiany od 18 czerwca 2016

AUDYTY ZEWNĘTRZNE W BRANŻY GOSPODARKI OPAKOWANIAMI; ROLA EMAS

Kluczowe wskaźniki finansowe, analiza i interpretacja danych finansowych firmy

Posiedzenia Organów Spółki Jak przygotować, organizować i nadzorować przebieg posiedzeń spółki?

Umowy handlowe B2B

Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji

MENEDŻER JAKO COACH

Certyfikowany Menedżer ds. Dokumentacji Biura Zarządu

ZWIĄZKI ZAWODOWE Kompendium dobrych praktyk współpracy ze związkami zawodowymi

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Training Within Industry (TWI)

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU - treść prawna, sposób ustanawiania i wynagradzania

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości - aktualne problemy

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Kobieta w biznesie. Autoprezentacja i budowanie marki kobiet.

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywowanie szkolenie.

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

Zmiany w prawie pracy wchodzące w życie w II połowie 2016 roku oraz w umowach zlecenia od 2017 roku

Realizacja obowiązków Pracodawcy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2016 i 2017r. ? rozwiązania praktyczne i nowości prawne (...)

Techniki radzenia sobie ze stresem

Profesjonalna autoprezentacja

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Trening kreatywności

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera

Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach

Komunikacja menadżerska

Skuteczne zarządzanie zespołem

Techniki negocjacji

Firma bez barier komunikacyjnych, czyli jak się komunikować

Prospecting i sposoby na pozyskiwanie klientów

Prospecting i obsługa klienta

Asertywność w biznesie

Profesjonalna obsługa klienta

Kreatywność w procesie zarządzania

Prezentacje i wystąpienia publiczne

PIT 2016 oraz nowelizacja PIT od 01.01.2017 r.

Podatek VAT w nieruchomościach w 2016 r.

Podatkowe zamknięcie 2016 roku oraz nowelizacje ustaw od 01.01.2017 r.

Podatek u źródła w 2016 r. i 2017 r. - aktualne zmiany, problemy i orzecznictwo

Zadania i odpowiedzialność dyrektora szkoły i nauczycieli w związku z organizacją wycieczek i imprez szkolnych (...)

Rola i kompetencje związków zawodowych w placówce oświatowej Szczecin 2016-11-15 390 zł netto Zapisz się na szkolenie (...)

NEGOCJACJE WINDYKACYJNE ? Intensywny Warsztat - 2 dni

Negocjacje międzynarodowe - warsztaty otwarte

Opłaty za korzystanie ze środowiska, z podstawami raportowania do KOBIZE - praktyczne warsztaty dla firm (ochrona środowiska, opłaty środowiskowe, sprawozdania, wzory dokumentów, sankcje) (...)

Sankcje wynikające z naruszania przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska i kontrole środowiskowe - niezbędnik przedsiębiorcy (ochrona środowiska) (...)

POZNAJ TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ABY DALI Z SIEBIE WSZYSTKO (...)

Duże Zmiany w Taryfie Celnej 2017 i Aktualności Celne na 2017 rok.

Effective Negotiations in English - negocjacje w języku angielskim - warsztaty otwarte

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ABY DALI Z SIEBIE WSZYSTKO (...)

POZNAJ TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

POZNAJ TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY

EFEKTYWNA SEKRETARKA - idealny pracownik, niezbędny w twojej firmie

Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 - krok po kroku

XVI Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Nowelizacja ustawy PZP w praktyce Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian w prawie implementujących dyrektywę 2014/14/UE (...)

Mediacje ? przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora. (Szkolenie certyfikowane)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Podatki VAT i CIT w 2016 oraz zmiany od 2017 r.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - problemy praktyczne po wdrożeniu zmian

Bilans roczny oraz zmiany w systemie podatkowym w 2017 roku

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Pracownicza kasa zapomogowo - pożyczkowa w 2016 r.

PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA K-ce, W-wa, realizowany termin

BUDOWANIE AUTORYTETU MENEDŻERA, W-wa, realizowany termin

Szkolenie na Pełnomocnika/ Koordynatora Systemu Zarzadzania Jakością wg normy ISO 9001:2015

Wymagania normy ISO 14001:2015

Zmiany w normie ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 z elementami podejścia do zarządzania ryzykiem wg PN-ISO 31000:2012 (...)

Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych w placówce medycznej

Bezpieczeństwo informacji

Przygotowanie firmy do wymogów GIODO

OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY (...)

EFEKTYWNA SEKRETARKA

OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY (...)

WARSZTATY KLASYFIKACJI, OZNAKOWANIA ORAZ SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN

Redagowanie pism urzędowych - kultura języka polskiego w korespondencji pisemnej

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PROCESIE INWESTYCYJNYM (Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN PRZEPISÓW I ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU) (...)

Szkolenie z opłat środowiskowych

Ochrona środowiska a BHP

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Katowice

Audyt energetyczny przedsiębiorstw

Negocjacje w biznesie - termin gwarantowany

EFEKTYWNA SEKRETARKA

Szkolenia Indywidualne Online

On The Job Training

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych ? jak bezpiecznie i skutecznie stosować nowe przepisy w praktyce? (...)

Praktyka stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r.

Business negotiations warsztaty z negocjacji w języku angielskim z symulacjami i case studies z Harvard University (...)

JAK SPRZEDAWAĆ PRZEZ TELEFON? Aktywne szkolenie zwiększania skuteczności rozmów telefonicznych

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne szkolenie warsztatowe

Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby Twoi ludzie dali z siebie wszystko!

Prezentacja handlowa - zaprezentuj się z najlepszej strony

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA - budowanie pozytywnych relacji z klientem

PRZYWÓDZTWO I MOTYWOWANIE - rozwój kompetencji menadżerskich - POZIOM ZAAWANSOWANY

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki i narzędzia sprzedaży

SKUTECZNY HANDLOWIEC - ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY

ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY - zwiększ swoją sprzedaż już dziś!

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

Trener Wewnętrzny - Projekt Szkoleń dla Firm

Szkolenie na Pełnomocnika Systemu Zarzadzania Jakością wg normy ISO 9001:2015 dla placówek medycznych (...)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015

Obowiązki płatnika podatku dochodowegoa zamknięcie roku 2016

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa

TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY

Pomiar Efektywności, Ocena Skuteczności Działań Marketingowych. Wskaźniki Marketingowe i Zarządzanie Kosztami w Marketingu (...)

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego (...)

MASTERING NEGOTIATIONS - 2 SZKOLENIA W 1

WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców

MASTERING NEGOTIATIONS - 2 SZKOLENIA W 1

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

JAK SPRZEDAWAĆ PRZEZ TELEFON? Aktywne szkolenie zwiększania skuteczności rozmów telefonicznych

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne szkolenie warsztatowe

Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby Twoi ludzie dali z siebie wszystko!

PRZYWÓDZTWO I MOTYWOWANIE - rozwój kompetencji menadżerskich - POZIOM ZAAWANSOWANY

Zasady finansowania i dofinansowania inwestycji z budżetu państwa po istotnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (oraz wg przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady (...)

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Zmiany w VAT oraz Jednolity Plik Kontrolny

REFORMA GOSPODAROWANIA WODAMI W ŚWIETLE PROJEKTU NOWEJ USTAWY PRAWO WODNE

INDUSTRY 4.0 , INTERNET RZECZY, TOC I LEAN MANAGEMENT W PRODUKCJI I LOGISTYCE

CALL CENTER ENGLISH SKILLS WORKSHOP

Przeciwdziałanie mobbingowi w zatrudnieniu. Ustalanie i wdrażanie procedury antymobbingowej

Zarządzanie strategiczne. STRATEGIC MANAGEMENT symulacja .

Certyfikowany menedżer ds. rekrutacji, selekcji i wdrażania nowych pracowników

POZNAJ TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY - zwiększ swoją sprzedaż już dziś!

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne szkolenie warsztatowe

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki i narzędzia sprzedaży

ZAMYKANIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE; ASPEKTY PRAKTYCZNE

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

Zarządzanie zespołem i motywowanie pracowników - szkolenie menedżerskie

Ocena okresowa pracowników

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW DOTYCZĄCE SUBSTANCJI ZUBAŻAJĄCYCH WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ NIEKTÓRYCH FLUOROWANYCH GAZÓW CIEPLARNIANYCH (...)

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM - POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA I MOTYWACJI PRACOWNIKÓW - DZIŚ PROMOCJA CENOWA (...)

STORYTELLING W SPRZEDAŻY

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami

Ochrona danych a dostęp do informacji publicznej

Nowe obowiązki administratora danych osobowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (...)

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne