szkolenia, kursy
 
SZKOLENIA    KURSY    KONFERENCJE

FINANSE    INFORMATYKA    UNIA EUROPEJSKA    JĘZYKI OBCE    PRAWO    KSIĘGOWOŚĆ    MARKETING    OCHRONA ŚRODOWISKA

PODATKI    SPRZEDAŻ    ROZWÓJ OSOBISTY    SZKOLENIA BRANŻOWE    ZARZĄDZANIE    ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ    ZASOBY LUDZKIE   
LISTA SZKOLEŃ:

Auditor wewnętrzny jakości [ISO 9001, audyt wewnętrzny, audytor wewnętrzny jakości, jakość]

Pomiary kolorymetryczne

Inżynier procesu - szkolenie podstawowe

Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5 [metrologia, pomiary, kalibracja]

Normowanie czasu pracy [Wspomaganie komputerowe, zarządzanie produkcją, Czas pracy]

Proces zatwierdzania części do produkcji-PPAP, PSW [apqp, ISO/TS 16949, vda, ISO 9001, QS 9000, Proces Zatwierdzania Części do Produkcji PPAP Gwarancja Przedłożonej Części PSW, TS (...)

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

Lean Manufacturing w praktyce - SYMULACJA [odchudzone wytwarzanie, Wdrożenie, OEE, KAIZEN, Just-In-Time, niezawodność] (...)

Auditor dostawcy motoryzacyjnego [motoryzacja, audit u dostawcy, branża motoryzacyjna, audyt u dostawcy, dostawca motoryzacyjny, audytor, FMEA, ppap, apqp] (...)

Analiza FMEA procesów produkcyjnych [zdolność procesu, pfmea, QS-9000]

Walidacja metod analitycznych

Audit jakości u dostawcy [ISO 9001, audytor jakości, auditor, audyt jakości u dostawcy, ISO 19011, auditor jakości, audyt] (...)

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Wyrobu

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe [karty kontrolne, Cp, Cpk, Cm, statystyka] (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME [GDT, tolerancja]

Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych z uwzględnieniem OEE

Ergonomia i projektowanie stanowisk pracy [ergonomia stanowiska pracy,organizacja miejsca pracy]

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej [SPC, QS-9000, karty kontrolne, Statystyczne sterowanie procesem, metody statystyczne, motoryzacja, zdolność procesu, QDA- Qualitative Data (...)

Podstawy GMP i audit wewnętrzny dla branży farmaceutycznej [farmacja, laboratoria, GMP-P]

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty

Mapowanie strumienia wartości [VSM, Value Stream Mapping]

Metrologia długości i kąta [kontrola, jakość, kontrola jakości, długość i kąt, MD, metrologia]

Rysunek techniczny - poziom średniozaawanswany

Analiza systemów pomiarowych - metoda Kappa

Transformacja Lean - efekty biznesowe - SYMULACJA

Zarządzanie projektami

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

Metoda global 8 D

Plany kontroli [QS 9000, FMEA, ISO/TS 16949, apqp, control plans, PK]

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis [RCA, ISO/TS 16949]

Kierownik kontroli jakości [proces produkcyjny, kontrola jakości, organizacja służb kontroli jakości, organizacja procesów, kkj] (...)

Zapewnienie jakości dostaw - SQA [logistyka, kontrola dostaw, vda 6.3, SQA, Ocena dostawców]

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce [Lean Manufacturing, lean, KAIZEN, 5S, OEE]

ISO 9001:2015 ? wymagania systemu zarządzania jakością

Analiza FMEA procesów produkcyjnych według wymagań VDA [QS-9000, pfmea, process failure mode and effects analysis, fmea procesu, proces produkcyjny, pfmea-vda, AIAG] (...)

CorelDraw operacje podstawowe (Corel Draw) - grafika wektorowa

Dreamweaver - tworzenie stron internetowych - poziom podstawowy (html, css, javaScript)

HTML + CSS - podstawy

HTML + CSS - Tworzenie stron www

Crystal Reports - podstawy raportowania

Sprzedaż: techniki i strategie sprzedaży w praktyce - trening dla handlowców

Adobe Photoshop - grafika rastrowa - szkolenie podstawowe

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce

Motywowanie pracowników i współpracowników - trening motywowania

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie - Coaching

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi

Savoire - vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom - Savoire-vivre

Zarządzanie projektem ? czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOK?Guide ? Project Management Body of Knowledge 4th edition)? (...)

Zarządzanie pracownikami i współpraconikami w praktyce

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi

Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami

Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu - trening asertywności

Analiza FMEA konstrukcji [DFMEA, Design Failure Mode and Effects Analysis, QS-9000]

Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009 [audyt, ISO 9001, audit, audyt wewnętrzny, iso/ts, audytor wewnętrzny] (...)

Minitab dla początkujących [SPC Pareto, karty kontrolne, analiza statystyczna, DOE, jakość]

Minitab dla zaawansowanych [SPC, ANOVA, metoda, analiza, statystyczna, MTB-D]

TRIZ - podstawy metodologii [inwentyka, TRIZ-podstawy metodologii]

Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym [metrologia, pomiary, niepewność pomiarowa, walidacja] (...)

Zarządzanie reklamacjami [zarzadzanie, reklamacje, obsługa klienta, kontrola dostaw]

Microsoft Excel - operacje podstawowe - arkusz kalkulacyjny excel - praktyczne wykorzystanie

Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich

Motywowanie pracowników i współpracowników - trening motywowania

Zarządzanie konfliktem: strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania

Microsoft PowerPoint ? sztuka prezentacji (MS PowerPoint)

Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek - trening zarządzania sobą w czasie

Certyfikowany specjalista ds. jakości - I zjazd [metrologia, metody statystyczne, doskonalenie procesów, projektowanie, planowanie jakości, kontrola jakości, jakość, csj] (...)

GRAFIKA KOMPUTEROWA - INDYWIDUALNY KURS DTP w cenie grupowego. CERTYFIKAT

Savoire - vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom - Savoire-vivre

Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać

Microsoft Access - bazy danych - szkolenie podstawowe (MS Access)

Photopaint dla początkujących

Adobe InDesign - skład i publikacja - operacje podstawowe

PHP ? programowanie na potrzeby www

PHP MySQL ? programowanie na potrzeby www

SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe

Baza danych mySQL - używanie i zarządzanie

Linux - podstawy systemu

Linux - sieci konfiguracja

Linux - bezpieczeństwo systemu

Linux - bezpieczeństwo sieci

Linux - programowanie w powłoce BASH

Pozycjonowanie stron www ? SEO ? kurs / szkolenie optymalizacji i pozycjonowania serwisów internetowych (...)

Microsoft Project - skuteczne zarządzanie projektami

Kreatywne rozwiązywanie problemów - kreatywność - trening kreatywności

Zarządzanie zmianą

Grafika DTP. INDYWIDUALNE SZKOLENIE w cenie grupowego!

Redakcja graficzna gazet i czasopism DTP, skład i łamanie - kurs grafik/operator dtp

Telemarketing - sprzedaż przez telefon

Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje podstawowe

Zarządzanie czasem i komunikacja z klientem wewnętrznym [kompetencje osobiste, szkolenia miękkie, zarządzanie czasem, asertywność, stres] (...)

UML 2.1 dla zaawansowanych

Incoterms? 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej.

Modelowanie schematów XML Schema

XSL - przekształcenia dokumentów XML

OCP - Oracle Certified Professional - Administracja bazą Oracle

Analiza systemów pomiarowych (MSA) - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych [MSAR, pomiary niepowtarzalne, system pomiarowy, laboratorium, ISO/TS, klasyfikacja przyrządów] (...)

Analiza FMEA maszyn [QS-9000, Machine Failure Mode and Effects Analysis,MFMEA] - RABAT 10%

Analiza FMEA procesów logistycznych [logistyka, logistic failure mode and effects analysis, lfmea, QS-9000] (...)

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP [zatwierdzenie części do produkcji, planowanie jakości, projektowanie wyrobu, ISO/TS 16949] (...)

Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN

Modelowanie procesów biznesowych w UML

ROBOTY BUDOWLANE w OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - po zmianach przepisów

ASP - ASP.NET - podstawy - tworzenie aplikacji webowych (internetowych).

J2ME - JAVA - programowanie aplikacji mobilnych - podstawy

NEGOCJACJE HANDLOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty

Crystal Reports - zaawansowane raportowanie

Symfonia Premium Finanse i Księgowość

Symfonia Premium Handel

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 (OHSAS 18001) [audyt wewnętrzny, audytor, zintegrowany system zarzadzania, audit wewnętrzny (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

JAVA - operacje podstawowe

JAVA - szkolenie zaawansowane - Szkolenie przygotowujące do egzaminu Sun Certified Java Programmer (310-065) (...)

Zarządzanie produktywnością szkolenie dla brygadzistów, liderów, mistrzów

Praca w zespole: umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania

Work-Life Balance - jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym

Analiza drzewa błędów FTA

Koordynator Kaizen [kaiz, kaiz-kKAIZEN, nadzorowanie, Zarządzanie projektami, Wdrożenie, zarządzanie produkcją, Jakość, Motywacja, szkolenia miękkie, KAIZ-K] (...)

ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 - istotne zmiany

Wzorcowanie wag nieautomatycznych

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie zaawansowane [SPC, karty kontrolne, Wyznaczanie niepewności, MSA, Cpk, Pp, Ppk, karty Shewharta, Współczynniki zdolności jakościowej procesu, Cp] (...)

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru [ metrologia, TPO, układ SI, NMI, DI, OIML, BIPM, GUM, ILAC] (...)

Six Sigma - poziom Black Belt - cztery zjazdy- [6S, statystyka, 6S-BB2]

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 1 - podstawy

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych [laboratoria, farmacja, ISO 17025, laboratorium] (...)

Analiza błędu ludzkiego

Inżynier procesu - szkolenie doskonalące

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego [metrologia, kontrola, pomiary geometryczne, przyrządy pomiarowe, NWP] (...)

Efektywne funkcjonowanie w sytacjach trudnych, stres i wypalenie zawodowe

OCA - Oracle Certified Associate - Administracja bazą Oracle

SKUTECZNE TECHNIKI I METODY SPRZEDAŻY - warsztaty.

SKUTECZNY TELEMARKETING - praktyczne warsztaty.

TRUDNE SYTUACJE HANDLOWE - Roszczenia i Reklamacje, EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z TRUDNYM KLIENTEM - warsztaty (...)

INTRASTAT - Obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT ? aktualny stan z uwzględnieniem zmian -SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKA (...)

INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2017 roku.

PRAWO PRACY 2016 ? praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów (...)

Negocjacje zakupowe

Główny księgowy [kod zawodu: 241103-6]

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu [dfm_a, dfm, dfa]

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych [przyrządy pomiarowe, pomiary geometryczne]

Kontroler jakości [plany kontroli, służba kontroli jakości,kontrola, zapewnienie jakości, systemy jakości, niezgodności, narzędzia pomiarowe, metrologia] (...)

TRIZ - podstawy metodologii - warsztaty [inwentyka, TRIZ, Idealny Rezultat Końcowy, TRIZ - podstawy metodologii - warsztaty, TRIZ-W] (...)

Monitorowanie mierników procesów w przedsiębiorstwie

Incoterms? 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.

Certyfikowany INDYWIDUALNY kurs grafika komputerowego 60 zł/h ZOBACZ

ANALIZA TRANSPORTU I LOKALIZACJI - szkolenie zamknięte

PRZEDSIĘBIORSTWO w ŁAŃCUCHU DOSTAW - szkolenie zamknięte.

KOSZTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA. METODY POMIARU I DOSKONALENIA OBSŁUGI

LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - podstawowe zagadnienia.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI MAGAZYNOWYMI

METODY OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ZAOPATRZENIA.

Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych (...)

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu (...)

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Kierowanie zespołem pracowniczym

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji

Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski

Metody wyboru i oceny dostawców

Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

Asertywność w relacjach biznesowych

Planowanie logistyczne

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (...)

System INTRASTAT - warsztat praktyczny z uwzględnieniem zmian w 2016 r.

Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami

Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych (...)

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Lean Manufacturing

Lean Six Sigma ? champion executive

Balansowanie linii produkcyjnych

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

INTRASTAT - Obowiązek sprawozdawczy INTRASTAT ? aktualny stan z uwzględnieniem zmian -SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKA (...)

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

NEGOCJACJE HANDLOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH -praktyczne warsztaty

CŁO - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 ROK

Manipulacje w Negocjacjach Handlowych - praktyczne warsztaty

Audit procesu wg wymagań VDA 6.3 [VDA 6.1, PPAP, Audit, Audit u dostawcy, wymagania, motoryzacja, APQP] (...)

TRUDNE SYTUACJE HANDLOWE. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z TRUDNYM KLIENTEM. ROSZCZENIA I REKLAMACJE - praktyczne warsztaty. (...)

Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel

INTRASTAT W PRAKTYCE - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2017 R.

Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych (...)

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu

FMEA - Failure Mode Effect Analysis

Quality Tools - narzędzia jakości [KAIZEN, TQM, PDCA, jakość]

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MS Excel - poziom podstawowy

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

ADR ? zmiany w ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych. (...)

Ceny transferowe-Dokumentacja cen transferowych - WARSZTATY

Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw

Procedury Uproszczone oraz Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy, AEO

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM - warsztaty

Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK? Guide

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Jak zawierać umowy agencyjne i dystrybucyjne w obrocie międzynarodowym

Kontrakty eksportowe i importowe wg. standardów europejskich (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów). (...)

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM BUDUJĄCE MOTYWACJĘ PRACOWNIKÓW

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Pracą Zespołową

Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów (...)

Specjalista ds. kadrowo-płacowych

Kurs Samodzielnego Księgowego

Szkolenia okresowe BHP e-learning

Karnety na szkolenia okresowe BHP e-learning

TECHNIKI NLP - WYWIERANIE WPŁYWU I SKUTECZNA PERSWAZJA W SPRZEDAŻY - warsztaty.

Eksport i import - najważniejsze aspekty w świetle prawa wspólnotowego, prawa podatkowego oraz zmian w ustawie VAT. (...)

INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms

Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia REACH i CLP oraz powiązanych aktów prawnych (...)

Raport o oddziaływaniu na środowisko ? przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów. (...)

Umowa o roboty budowlane ? jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją (...)

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, z uwzględnieniem nowelizacji skutkującej od 08.09.2016. (...)

Telewindykacja - warsztaty

CŁO: POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UE

Microsoft Access - bazy danych - szkolenie zaawansowane (MS Access)

Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje zaawansowane

Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu - trening asertywności

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie - Coaching

Emisja głosu - trening/warsztaty pracy głosem

Microsoft Excel - operacje zaawansowane - arkusz kalkulacyjny excel - praktyczne wykorzystanie (MS Excel) (...)

Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich

Kreatywne rozwiązywanie problemów - kreatywność - trening kreatywności

Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane - trenning negocjacji

Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami

SQL w bazie danych Oracle - szkolenie podstawowe - szkolenie Oracle

PL/SQL - Oracle - szkolenie podstawowe - Bazy danych Oracle

Adobe Photoshop ? zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową

Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

Sprzedaż: techniki i strategie sprzedaży w praktyce - trening dla handlowców

Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać

Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek - trening zarządzania sobą w czasie

Zarządzanie projektem ? czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOK?Guide ? Project Management Body of Knowledge 4th edition)? (...)

Zmiany w kartach charakterystyki po 1 czerwca 2015 roku

Umowy handlowe ? jak zabezpieczyć interesy swojej firmy.

Kurs kasjera walutowo-złotowego

Zarządzanie rozwojem pracowników ? budżetowanie i ocena efektywności polityki szkoleniowej

Autorytet i wywieranie wpływu

Standaryzacja pracy

DOE ? Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów

TQM ? Total Quality Management ? Nowoczesna metodologia zarządzania

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka [Zarządzanie projektami, PRINCE2, analiza ryzyka, ZP, Value Management, Ocena ryzyka] (...)

Kontrola jakości materiałów opakowaniowych w branży spożywczej

Analiza i raportowanie w MS Excel [statystyczna analiza danych, przetwarzanie danych, obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, generowanie liczb pseudolosowych, testowa (...)

VAT OD PODSTAW- szkolenie dwudniowe

Grafika komputerowa - Photoshop profesja

Doskonalenie procesów produkcji - przepływ ciągły, poziomowanie produkcji [balansowanie linii, planowanie i organizacja produkcji - Organizacja przepływu w liniach i gniazdach produkcyjnych] (...)

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych [Teoria Ograniczeń, Theory of Constraints, TOC, wąskie gardła, balansowanie, balansowanie linii, Lean Manufacturing, Six Sigm (...)

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA[karty kontrolne, Cp, Pp, Ppk, Six Sigma, Cg, Cgk, SPC-MSA] (...)

Umowy handlowe z pozycji zakupowej

Negocjacje zakupowe i umowy handlowe

Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami

Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w środowisku pracy

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów - praktyczne warsztaty

Lean Office - symulacja [Symulacja Lean office, zarządzanie, narzędzia jakości, LOF, biuro, metodologia lean] (...)

Kierownik laboratorium [ZL-P, Zarządzania w laboratorium, ISO 17025, audit, zarządzanie wymaganiami] (...)

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa ? przewozy drogowe i morskie

Excel dla inżynierów

Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów

MS Excel ? od podstaw do analiz biznesowych

Automotywowanie ( automotywacja) ? jak odnaleźć motywację do codziennych zadań

Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek

KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - szkolenie 2 dniowe.

Ergonomia stanowisk pracy [ERG, organizacja, KIM, REBA, identyfikacja zagrożeń, bhp, stanowisko pracy] (...)

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania [inwentyka, kreatywność, myślenie twórcze, Jakość, PDCA, problem solving] (...)

Doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych kontrolera jakości [umiejętności miękkie, umiejętności osobiste, praca zespołowa, komunikacja, personall smart, Doskonalenie kluczowych umiejętności oso (...)

Wzorcowanie ciśnieniomierzy i przyrządów do pomiaru temperatur

Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań (PersonAll SMART) [UO-ZCPS]

Zarządzanie zmianą dla liderów zmian (PersonAll SMART) [szkolenia miękkie, UO-ZZPS, soft skills, lider zmiany] (...)

Kurs trenerów i szkoleniowców

Połączenia gwintowe ? analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania -warsztaty [metrologia, niepewność pomiarowa, system pomiarowy, moment dokręceń, narzędzia pomiarowe, proces montażu] (...)

Mistrz produkcji - narzędzia i techniki [STA-P]

Komunikacja interpersonalna: zwiększanie własnej skuteczności i wpływanie na innych

Sztuka prowadzenia dyskusji

CorelDraw - grafika wektorowa- operacje zaawansowane

Rozmowa rekrutacyjna w praktyce. Technika wywiadu kompetycyjnego

Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające

CSS - kaskadowe arkusze stylów- szkolenie podstawowe

JavaScript - JS - dynamiczne serwisy www - szkolenie podstawowe

NET(C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET)- wprowadzenie do programowania

Wystąpienia publiczne

KPA; Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo konsumenckie

Leadership - świadome przywództwo

Zarządzanie zespołem handlowców

Coaching w zarządzaniu

Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu

Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret; CSR (Customer Specific Requirements) [apqp, VDA 6.1, B2B, QS System, audyt procesu, audyt produktu, QPN- Reifegrad, ISO/TS] (...)

Etykieta w biznesie ? savoir-vivre i dress code

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R [MSA, analiza R&R, właściwości mierzalne, zdolność systemu pomiarowego, metoda, R&R, Analiza systemów pomiarowych] (...)

Metody statystyczne w kontroli dostaw

Planowanie eksperymentu ? DOE - zakres podstawowy dla działów jakości i doskonalenia procesów [statystyka, Minitab, metody statystyczne, Doe podsatwy, doe-p, PN-EN 3534-3, planowanie doświadczeń] (...)

Specyficzne wymagania Klientów -CSR-Nissan-Renault- ANPQP

Projekty inwestycyjne realizowane w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE)

Instruowanie pracowników - Training Within Industry [TWI-P, Skill Matrix, umiejetności osobiste]

Połączenia gwintowe ? analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania [metrologia, niepewność pomiarowa, system pomiarowy, moment dokręceń, narzędzia pomiarowe, proces montażu] (...)

ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 - istotne zmiany

Na koniec-Naucz innych jak skutecznie przewodzić

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Certyfikowany specjalista ds. jakości - II zjazd [metrologia, metody statystyczne, doskonalenie procesów, projektowanie, planowanie jakości, kontrola jakości, jakość, csj] (...)

Design for Six Sigma [8D, DOE, narzędzia jakości, analiza ryzyka, FMEA, metody statystyczne, DfSS]

Analiza rysunku technicznego- poziom podstawowy

Projektowanie layoutów

Six Sigma - poziom Green Belt - II zjazd [6S, Narzędzia jakości, DOE, zdolność procesu, Koszty jakości, analiza przyczyn źródłowych, Six Sigm] (...)

TWI - Training Within Industry - warsztaty

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

Pierwiastki promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia

REALIZACJA INWESTYCJI LINIOWYCH po zmianach przepisów

Moduł A - Ogólne podstawy dla Audytorów Procesu według VDA 6.3

Moduł C- Egzamin na certyfikowanego Audytora Procesu według VDA 6.3

Moduł E - Audytor procesu według VDA 6.3 (kompleksowe szkolenie łączące moduł A, BII i C)

5S w praktyce - organizacja miejsca pracy

Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej

Zarządzanie kosztami na produkcji

Transport Morski - Stawki i Dokumenty (Konosament).

Zarządzanie wiedzą w organizacji ? kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie

Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem

Nowości w wymiarowaniu i tolerowaniu geometrycznym [GDT, GD&T, metrologia, tolerowanie, Geometrical Dimensioning and Tolerancing, asme, geometryczne] (...)

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Art of negotiation - improving the competence of sales staff and customer service

Dobra rekrutacja - efektywność i bezpieczeństwo działania organizacji

Klasyfikacja Taryfowa - Wartość Celna

Kontrola jakości materiałów opakowaniowych w branży farmaceutycznej

Analiza rysunku technicznego dla nie inżynerów [rysunek techniczny, analiza, interpretacja, kontrola jakości, reklamacje, normy, ISO, asme, gps, GD&T, GDT, tolerancje, wymiary, rzutowanie, przekroje] (...)

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobu [pomiary, laboratorium, kontrola jakości, GD&T, gps, normy, ISO, asme, Cg, Cgk, R&R, KAPPA, (...)

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym [metody fizykochemiczne, Zarządzanie chemikaliami, niepewność pomiarowa, szacowanie niepewności, laboratorium] (...)

Przeprowadzenie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych [Badania, metrologia, Badanie wizualne] (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Warsztaty z zawierania i zabezpieczania umów i kontraktów handlowych.

Lean SIX SIGMA ? green belt

Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon

Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego ? TOC, zarządzanie buforami i dynamiką harmonogramów (...)

TRANSPORT - Dostęp Do Zawodu Przewoźnika Drogowego

TRANSPORT - NORMY CZASU JAZDY, ODPOCZYNKU I PRZERW PRZY WYKONYWANIU PRZEWOZÓW DROGOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY (...)

Obsługa bazy IMDS

Krótki kurs księgowości dla nieksięgowych

PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

OFFICE MANAGER - ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM. Efektywność w pracy Asystentki - Sekretarki

OBSŁUGA OBIEKCJI I REKLAMACJI KLIENTA, W-wa, realizowany termin

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne. (...)

Trening Negocjacji i Asertywności w Relacjach Handlowych.

Podstawy statystycznej analizy danych

Planowanie eksperymentu- DOE ? metoda Shainina

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Projektowanie procesów kontroli

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z 22 CZERWCA 2016 ROKU - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI) (...)

Wzorcowanie sprawdzianów, kątomierzy i kątowników [wzorcowanie, metrologia, laboratoria]

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. (...)

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty

BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2017

Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w roku 2017

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2017

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro - Jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minumum formalności? (...)

Prawo pracy w praktyce w 2016 r - Warsztaty (3 dni)

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne). (...)

5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing

TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM

Zarządzanie przez Cele (MBO - Management by Objectives)

OBSŁUGA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów

Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją (...)

BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE. Współpraca z agencjami. Samodzielne prowadzenie badań. Praktyczna interpretacja wyników badań (...)

TRENING ANTYSTRESOWY I ZARZĄDZANIE STRESEM

SZKOLENIE NEGOCJACJE W BIZNESIE i SPRZEDAŻY. Szkolenie zaawansowane

CŁO: AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)

TRENING ASERTYWNOŚCI

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

MARKA WŁASNA (Private Labels). Nowoczesne Strategie. Praktyka Zarządzania

Ochrona danych osobowych - zmiany po 1 stycznia 2016r.

Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny (...)

PR Produktowy (Public Relations Produktu). Jak wykorzystać PR w zarządzaniu produktem?

Kurs głównego księgowego

PRAWO PRACY 2016/2017

Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament, inne morskie dokumenty przewozowe. (...)

Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia.

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

OBSŁUGA KLIENTA - NAJLEPSZE STANDARDY

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce.

Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta

SZKOLENIE MOTYWACJA I DELEGOWANIE ZADAŃ W ZESPOLE

Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji

Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków ? prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa

Mocowanie ładunków

Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Problem Solving/8D ? rozwiązywanie problemów

Symulacja LEAN OFFICE

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

Lean SIX SIGMA ? black belt

System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)

MSA - Analiza Systemów Pomiarowych

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MOTYWACJA w organizacji LEAN

AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI (AZProd)

Szkolenie Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management)

Pozyskiwanie Klientów Konkurencji, czyli prospecting inaczej - warsztaty

TECHNIKI FINALIZACJI TRANSAKCJI

MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA)

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Środki trwałe dla niefinansistów

Transport kolejowy

Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

10 Tricków Negocjatora

TRANSPORT I SPEDYCJA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI

SZKOLENIE ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New Product Development)

SKUTECZNY TELEMARKETING EFEKTYWNE METODY I TECHNIKI SPRZEDAŻY ORAZ OBSŁUGI KLIENTA PRZEZ TELEFON - warsztaty narzędziowe (...)

Szkolenie Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI

SZKOLENIE TECHNIKI OBRONY CENY

Techniki Sprzedaży Usług

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - metody radzenia sobie z przemocą w miejscu pracy

Budowanie i Współpraca w zespole

Komunikacja Interpersonalna i Asertywność

ORGANIZACJA I PRZYGOTOWANIE TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO

Czas pracy pracowników samorządowych

Dokumentacja pracownicza od A do Z

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

Prawo pracy po zmianach w 2017 r.

PRAWO ADMINISTRACYJNE - Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów - 1-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

Zarządzanie zmianą

Badania w pracy działu HR

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

SZKOLENIE NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG

SZKOLENIE OBSŁUGA REKLAMACJI

BUSINESS TO BUSINESS. Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe

Cross selling, up selling, freebie marketing. 10 Technik Zwiększania Efektywności i Wartości Sprzedaży (...)

Szkolenie Merchandising. Zasady, Techniki, Strategie

Szkolenie Negocjacje Handlowe

SZKOLENIE NEGOCJACJE W BIZNESIE

Rozmowa z Klientem na Rynku BtB. Metody Pozyskania Nowych Klientów i Budowania Relacji

Szkolenie Sprzedaż Przez Telefon

TECHNIKI DOMYKANIA SPRZEDAŻY

SZKOLENIE TECHNIKI PRZEJMOWANIA KLIENTÓW KONKURENCJI

Techniki Zwiększania Wartości Sprzedaży

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE

Szkolenie Rozmowa Oceniająca - użyteczne narzędzie w pracy menedżera

MENEDŻERSKIE TECHNIKI MOTYWACJI - Metody Pozafinansowe

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

Beer Game (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligencja Społeczna w Przywództwie. Wywieranie Wpływu Poprzez Ludzi

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (zarządzanie outsourcingiem)

Zarządzanie Rentownością i Ryzykiem w Projektach Operacyjnych i Inwestycyjnych

PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami

BRAND MANAGEMENT (Zarządzanie Marką). Branding jako strategia rozwoju marki

MARKETING MOBILNY (mobile marketing). Serwisy i aplikacje mobilne w marketingu

BENCHMARKING W MARKETINGU. Jak rozwijać produkty i marki analizując strategię konkurencji?

KONKURSY I LOTERIE JAKO FORMA WSPARCIA SPRZEDAŻY

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

REPOZYCJONOWANIE MARKI i REBRANDING. Zarządzanie Marką Dla Zaawansowanych

Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji

KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA - Trening Wywierania Wpływu

OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ. Ewaluacja Szkolenia. Narzędzia i Metody dla Działów HR

SZKOLENIE INCOTERMS 2010

Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli

Efektywna motywacja pracowników w praktyce. Inspirujące 2-dniowe warsztaty i konsultacje.

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

Budowanie ścieżek rozwoju zawodowego i planowanie karier

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie

WYROBY BUDOWLANE - nowe regulacje krajowe

Finanse publiczne w praktyce w 2017 r - kurs (3 dni)

Przejmowanie klientów konkurecji

Szkolenie Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży

System ocen pracowniczych

Rekrutacja i selekcja pracowników z uwzględnieniem wywiadu behawioralnego

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

Modelowanie BPMN 2.0 - warsztaty zaawansowane

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom II

Efektywna komunikacja w biznesie

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków.

Negocjacje w biznesie. Szkolenie z W.Rychłowskim - reprezentantem Negotiate Ltd

Negocjacje zakupowe. Szkolenie z W. Rychłowskim - Negotiate Ltd.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warszta (...)

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZANIE.

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

SZKOLENIE TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji. (...)

Obrót wyrobami akcyzowymi po zmianie przepisów od 01.01.2016 r.

Marketing ROI ? Controlling marketingowy

Techniki wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży ?

NEGOCJACJE HANDLOWE ?

Skuteczny menedżer ? Zarządzanie zespołem i motywowanie

PODSTAWY MARKETINGU?

NEGOCJACJE WINDYKACYJNE ? Intensywny Warsztat - 2 dni

Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji.

Zarządzanie działem zakupów, prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje

WordPress - tworzenie stron www

AutoCAD - operacje podstawowe

AutoCAD - operacje zaawansowane

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących.

Strategie i techniki - promocyjne i reklamowe ?Psychologia reklamy

Techniki wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży ?

NEGOCJACJE HANDLOWE ?

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw ? 1-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Od podstaw do samodzielnego księgowego/ Samodzielny Księgowy (kurs weekendowy) - Kraków

Kurs Głównego Księgowego/Główny Księgowy

Faktury Vat bez błędów - Wrocław

Kurs Głównego Księgowego/ Główny Księgowy - Wrocław

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) - Wrocław

Od podstaw do samodzielnego księgowego/ Samodzielny Ksiegowy (kurs weekendowy) - Wrocław

VDA RPP - Zapewnienia procesów odpornych na zakłócenia

VDA 5 - Kwalifikacja systemów kontroli

WNT/WDT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT - aktualna problematyka oraz zmiany w 2016 r.- Wrocław (...)

Faktury Vat bez błędów - Warszawa

VAT 2016 - aktualności oraz najnowsze zmiany- Warszawa

WNT/WDT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT - aktualna problematyka oraz zmiany w 2016 r.- Warszawa (...)

Akademia Podatkowa - VAT od podstaw - Szczecin

Shopper marketing i merchandising ? zarządzanie powierzchnią sprzedaży

Techniki skutecznej sprzedaży?

Ceny transferowe 2016/2017 - dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - aktualności oraz planowane zmiany - Warszawa (...)

Reprezentacja, reklama, sponsoring oraz pozostałe formy wsparcia sprzedaży na gruncie podatków dochodowych oraz podatku VAT- Szczecin (...)

Marketing ROI ? Controlling marketingowy

VAT 2016- aktualności oraz najnowsze zmiany- Bydgoszcz

Podatek odroczony- Szczecin

Delegacje, podróże służbowe w kraju i za granicą a samochody w firmie - Wrocław

Prawo cywilne oraz handlowe a podatki - Warszawa

Ceny transferowe 2016/2017 - dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - aktualności oraz planowane zmiany - Wrocław (...)

MS Excel w finansach- KATOWICE

MS Excel w finansach- Bydgoszcz

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rachunkowości budżetowej - Warszawa

Od podstaw do samodzielnego księgowego/ Samodzielny Ksiegowy (kurs weekendowy) - Kraków

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) - Katowice

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni) - Wrocław (...)

Kurs Analityka Finansowego/Analityk Finansowy - Kraków

Kurs Kontrolera Finansowego/Kontroler Finansowy - Kraków

Konsolidacja sprawozdań finansowych

Rozliczanie, księgowość i kontrola projektów unijnych - nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 - Warszawa (...)

Kurs Głównego Księgowego/Główny Księgowy - Katowice

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA ?

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne). (...)

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

Content marketing?Copywriting w internecie

Telefoniczna obsługa klienta w windykacji

Akademia Podatkowa - VAT od podstaw - Gdańsk

Akademia Podatkowa - VAT od podstaw - Katowice

Egzekucja administracyjna w praktyce - Gdańsk

Inwentaryzacja - kompendium wiedzy i praktyki- Szczecin

Inwentaryzacja - kompendium wiedzy i praktyki - Łódź

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna w sektorze finansów publicznych - Warszawa

WNT/WDT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT - aktualna problematyka oraz zmiany w 2016 r.- Gdańsk (...)

Delegowanie pracowników za granicę - podatki i ubezpieczenia- Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) (60 godz.)- Warszawa (...)

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Wrocław

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Katowice

Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń X,Y,Z

Delegacje, podróże służbowe w kraju i za granicą a samochody w firmie- Kraków

Rozliczanie umów cywilnoprawnych - Gdańsk

Rozliczenia (metod rozliczania) produkcji, produkcji w toku, odchyleń od cen ewidencyjnych i wytworzenia pod kątem księgowym - Warszawa (...)

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych- Warszawa

Prezentacje biznesowe i sprzedażowe ? skuteczna komunikacja i sprzedaż

Skuteczne prezentacje biznesowe z wykorzystaniem PowerPointa

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Wystąpienia publiczne - Jak przygotować prezentację aby uzyskać uznanie audytorium?

Zarządzanie sobą w czasie

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - SZKOLENIE DLA CALL CENTRE PO ANGIELSKU

Negocjacje zakupowe - warsztaty

Negocjacje sprzedażowe - warsztaty

Negocjacje międzynarodowe

Komunikacja międzykulturowa warsztaty

Różnice kulturowe w biznesie

Business negotiations - warsztaty z negocjacji w języku angielskim

Efektywna komunikacja w IT

Negocjacje w zespołach projektowych

Team building

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Negocjacje w logistyce

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA PO ANGIELSKU

Writing Effective Business Emails

Księga przychodów i rozchodów w praktyce - Kraków

eBay czyli przygoda międzynarodowa

Księga przychodów i rozchodów w praktyce - Warszawa

Strategie brandingowe & Consumer Insight ?

Skuteczny specjalista działu zakupów. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany

SZKOLENIE LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo budowlane i kodeks urbanistyczno-budowlany - zmiany i procedury

Effective Negotiations in English - negocjacje w języku angielskim - warsztaty otwarte

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. (...)

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni) - Warszawa (...)

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Rzeszów (...)

VAT 2016- aktualności oraz najnowsze zmiany- Gdańsk

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany - Gdańsk (...)

VAT 2016 - aktualności oraz najnowsze zmiany- Łódź

VAT 2016 - aktualności oraz najnowsze zmiany- Kraków

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni)- Gdańsk (...)

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni)- Bydgoszcz (...)

VAT 2016 - aktualności oraz najnowsze zmiany- Rzeszów

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni) - Łódź (...)

PUBLIC RELATIONS. Szkolenie dla ekspertów

REKLAMACJE W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni)- Wrocław (...)

CONSUMER INSIGHT - skuteczne metody komunikacji z klientem i wyróżniania marki na rynku

PROCES INWESTYCYJNY W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI W 2016 R. - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI) (...)

DROGI WEWNĘTRZNE I PUBLICZNE. ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ? WYBRANE ZAGADNIENIA Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRAWA (...)

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

Przewozy nienormatywne - transport drogowy.

Zabezpieczenie ładunków w transporcie drogowym.

E-marketing ? reklama i promocja firmy w internecie ?

Urlopy po zmianach w 2017 r.

Kurs Dyrektora Finansowego/Dyrektor Finansowy - Wrocław

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Coaching jako narzędzie zarządzania pracownikami

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej - nowe możliwości, planowane zmiany, cele nowych programów pomocowych. (...)

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne -poziom II

Asertywność i komunikacja w biznesie - poziom II

Coaching Menedżerski

Delegowanie zadań i odpowiedzialności w zespole

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw ? 1-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

SPRAWDZONE STRATEGIE PRACY DLA EFEKTYWNEJ SEKRETARKI I ASYSTENTKI

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym i narzędzia ochrony krajobrazu - warsztaty w zakresie obowiązków i ryzyk inwestorów budowlanych (...)

Kurs rachunkowości budżetowej- Warszawa

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

SKUTECZNY LIDER - TWORZENIE WARTOSCI POPRZEZ MOTYWOWANIE I INSPIROWANIE INNYCH warsztaty z dr Joanną Heidtman (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego - procedura administracyjna - Warszawa

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza- kurs Warszawa

Kurs Kontrolera Finansowego/Kontroler Finansowy - Wrocław

Faktury Vat bez błędów - Rzeszów

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO / TS 16949:2009

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

Zarządzanie produktem ? Wprowadzanie nowych produktów na rynek

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce. (...)

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) (...)

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH -1-dniowe warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.

PŁACE od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

UBEZPIECZENIA, ZASIŁKI, EMERYTURY 2016 ? NAJNOWSZE ZMIANY i AKTUALNE PROBLEMY

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH zasady ustalania i opodatkowania

PŁACE od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

UBEZPIECZENIA, ZASIŁKI, EMERYTURY 2016 ? NAJNOWSZE ZMIANY i AKTUALNE PROBLEMY

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH zasady ustalania i opodatkowania

SZKOLENIE OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

Social Media w Marketingu

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W ROKU 2016 - WARSZTATY (3 DNI)

PROFESJONALNA OBSŁUGA INTERESANTA W URZĘDZIE

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Business negotiations warsztaty z negocjacji w języku angielskim z symulacjami i case studies z Harvard University (...)

ZARZĄDZANIE CZASEM. SZKOLENIE DLA MANAGERÓW

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE MANAGERSKIE

FEEDBACK MANAGERSKI (INFORMACJA ZWROTNA DLA PRACOWNIKA). SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW

Alibaba.com - zarabiamy na imporcie

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Nowa norma ISO 14001:2015

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 (...)

Nowa norma ISO 9001:2015

PRAWIDŁOWA GOSPODARKA PALETOWA JAKO ŹRÓDŁO OPTYMALIZACJI I ZNACZĄCYCH EFEKTÓW FINANSOWYCH

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.Kompendium wiedzy dla specjalisty

NOWELIZACJA PROCEDURY EGZEKUCYJNEJ W ADMINISTRACJI - POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE PO ZMIANACH WPROWADZONYCH USTAWĄ O WZAJEMNEJ POMOCY PRZY DOCHODZENIU PODATKÓW, CEŁ I INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH Z UWZGL (...)

ETYKIETA I SAVOIR VIVRE W BIZNESIE

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

WARSZTATY KUPIECKIE

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Zarządzanie produkcją

Podatki VAT i CIT w 2016 i 2017 roku ? po nowelizacji ustaw podatkowych

Akademia VAT ? po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - praktyczne warsztaty

PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki

Wprowadzenie do WYNAGRADZANIA

Kluczowe Wskaźniki Efektywności ? Key Performance Indicators ? KPI

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce.

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

SZKOLENIE KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

Jednolity plik kontrolny (jpk)- zmiany od lipca 2016r. Białystok

Podatek VAT 2016 w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - najnowsze zmiany - Gdańsk

Kadry, płace i Prawo Pracy

Profesjonalna obsługa Sekretariatu

Wypalenie zawodowe i walka ze stresem dla menedżerów

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - Kompleksowe warsztaty pozwalające na uniknięcie nieprawidłowości w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. (...)

Zaawansowane negocjacje zakupowe ? strategie psychologiczne

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Analiza konkurencji i zachowań klientów ? Strategie konkurencji w praktycei

Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Ocena zgodności maszyn/urządzeń ? praktyczne podejście do oznakowania CE

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych ? wymagania prawne

Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001 ? szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania (...)

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011

Operacyjne planowanie produkcji [PLP-P]

Normowanie czasu pracy - warsztaty

Projektowanie procesów kontroli połączeń skręcanych

ISO 14001:2015 ? WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

ZARZĄDZANIE BADANIAMI WYROBÓW

MENADŻER JAKOŚCI

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP

KURS PISANIA WNIOSKÓW UNIJNYCH -1-dniowe warsztaty skutecznego aplikowania o środki europejskie.

PLANOWANIE EKSPERYMENTU ? DOE - ZAKRES ZAAWANSOWANY - DLA DZIAŁÓW R&D

KONGRESY, IMPREZY I WYJAZDY INTEGRACYJNE, IMPREZY FIRMOWE, PIKNIKI I FESTYNY, KONFERENCJE

SZKOLENIA WYJAZDOWE

ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ

Asystent/-ka wizytówką szefa

CONTROLLING PERSONALNY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

5S Organizacja stanowiska pracy i visual management - warsztaty

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Six Sigma - poziom Yellow Belt

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami

Instrumenty inżynierii finansowej ? 2014-2020

MARKETING I PROMOCJA USŁUG W PRZEDSIĘBIORSTWIE -WARSZTAT PRAKTYCZNY

Negocjacje handlowe w pigułce

NEGOCJACJE W BIZNESIE - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH -WARSZTATY Z PROF. DR HAB. ZBIGNIEWEM NĘCKIM (...)

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 2015 i 2016

Odpowiedzialność karna i karno skarbowa w działalności przedsiębiorstwa (spółki kapitałowej)

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY HANDLOWCÓW ? NARZĘDZIA DLA MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO 2014-2020

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE

Prawo budowlane i kosztorysowanie

PRINCE2 ? FOUNDATION-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN

PRINCE2 ? PRACTITIONER-SZKOLENIE AKREDYTOWANE + EGZAMIN

Proces budowlany w praktyce

WPROWADZENIE DO WCM

ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) (...)

SAVOIR-VIVRE I DRESS CODE W PRACY Z KLIENTEM

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

SZTUKA EFEKTYWNEGO OCENIANIA PRACOWNIKÓW

USTAWA PRAWO O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI - SKUTKI PRAWNE I PRAKTYCZNE DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PO ZMIANACH (...)

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

WINDYKACJA ? TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

NAJNOWSZE ZMIANY W PRZEPISACH ARCHIWALNYCH ORAZ ICH- PRAKTYCZNE KONSEKWENCJE

Skuteczny specjalista działu zakupów. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 h)

KURS KADRY I PŁACE (30 h)

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 h)

MARKETING PERSWAZYJNY- warsztaty

TECHNIKI OBRONY CENY I RADZENIA SOBIE Z OBIEKCJAMI/ZASTRZEŻENIAMI KLIENTA W SPRZEDAŻY - warsztaty

WYWIERANIE WPŁYWU I SKUTECZNA PERSWAZJA W SPRZEDAŻY A BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji.

Dochodzenie i załatwianie reklamacji na rynku b2b w kraju i za granicą.

Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne? (...)

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.

Specjalista ds. negocjacji handlowych. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

Dobór i Ocena Dostawców. Optymalizacja Procedur Zakupowych.

Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem. (...)

Sztuka Przekonywania, Perswazji i Wywierania Wpływu.

EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.

Racjonalizacja Procesów Magazynowych.

PHP ? tworzenie aplikacji internetowych ? poziom zaawansowany

Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji i Radzenie Sobie z Obiekcjami Klienta.

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w Prawie restrukturyzacyjnym po zmianach w 2016

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 (...)

Gospodarka odpadami po zmianach ? wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Zmiana wymagań prawnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych od 2015 roku

Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 -2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce.

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne. (...)

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Akademia podatku VAT w budżecie z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017 roku.

Prawo restrukturyzacyjne i zmiany w prawie upadłościowym w świetle znowelizowanych przepisów - wybrane zagadnienia dotyczące zmian wprowadzonych ustawą Prawo restrukturyzacyjne. (...)

Techniki radzenia sobie ze stresem

Profesjonalna autoprezentacja

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Trening kreatywności

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera

Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach

Komunikacja menadżerska

Skuteczne zarządzanie zespołem

Techniki negocjacji

Firma bez barier komunikacyjnych, czyli jak się komunikować

Prospecting i sposoby na pozyskiwanie klientów

Prospecting i obsługa klienta

Asertywność w biznesie

Profesjonalna obsługa klienta

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Kreatywność w procesie zarządzania

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA? poziom D

DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI) (...)

Lider Lean Manufacturing

Lean Logistic - szczupła logistyka

VSM mapowanie strumienia wartości

PPAP i APQP wg AIAG

FMEA procesu w praktyce

Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Six Sigma Green Belt

SPC ? statystyczne sterowanie procesem

Metoda 8D

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Kaizen personalny ? czyli jak trwale rozwijać swoje kompetencje -1-dniowe warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Tajlandia- Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (9dni) (...)

ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ

TECHNIKI PERSWAZJI W SPRZEDAŻY

Pozyskiwanie klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe

Mapa zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - od 01.01.2017. Warsztat jednodniowy.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY

ZASADY WSPÓŁPRACY PRACODAWCY ZE ZWIĄZKAMI ZAWODOWYMI W KONTEKŚCIE PLANOWANYCH ZMIAN

PŁACE od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

CONTROLLING HR

PŁACE od A do Z kompleksowe warsztaty 2 dniowe

WYWIAD KOMPETENCYJNY W REKRUTACJI ? zasady i praktyka przeprowadzania

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. (...)

WĘDRÓWKA LIDERA - Menatal SPA z Wojciechem Eichelbergerem i Jakubem B. Bączkiem

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Efektywne budowanie zespołów ? doskonalenie umiejętności menedżerskich

Druk w zamówieniach publicznych i z wolnej ręki: publikacja i gadżet w SIWZ-ach i opisach przedmiotu zamówienia - warsztaty dla osób zamawiających druki oraz inne (...)

Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm (ochrona środowiska, prawo ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawne) (...)

Ustawa o odpadach i inne przepisy dotyczące gospodarki odpadami w firmach, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych (ochrona środowiska, odpady, opakowania, ewidencja odpadów, BDO, katalog odpadów) (...)

Obrona przed manipulacją w środowisku zakupowym

PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I PRAWA DO WIZERUNKU - MEDIA I INTERNET

SPECJALISTA DS. SZPIEGOSTWA GOSPODARCZEGO I OCHRONY KONTRINWIGILACYJNEJ ORGANIZACJI I OSÓB ORAZ BEZPIECZEŃSTWA KORPORACYJNEGO- SPECJALISTYCZNY KURS ZAWODOWY Z ROZBUDOWANYM MODUŁEM WARSZTATOWYM (...)

Obieg i archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych w systemie tradycyjnym

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości - aktualne problemy

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Techniki radzenia sobie ze stresem

Profesjonalna autoprezentacja

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Trening kreatywności

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera

Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach

Komunikacja menadżerska

Skuteczne zarządzanie zespołem

Techniki negocjacji

Firma bez barier komunikacyjnych, czyli jak się komunikować

Prospecting i sposoby na pozyskiwanie klientów

Prospecting i obsługa klienta

Asertywność w biznesie

Profesjonalna obsługa klienta

Kreatywność w procesie zarządzania

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Opłaty za korzystanie ze środowiska, z podstawami raportowania do KOBIZE - praktyczne warsztaty (ochrona środowiska, opłaty środowiskowe, sprawozdania, wzory dokumentów, sankcje) (...)

Effective Negotiations in English - negocjacje w języku angielskim - warsztaty otwarte

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Bilans roczny oraz zmiany w systemie podatkowym w 2017 roku

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Łódź

Audyt energetyczny przedsiębiorstw

Business negotiations warsztaty z negocjacji w języku angielskim z symulacjami i case studies z Harvard University (...)

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa

TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY

Pomiar Efektywności, Ocena Skuteczności Działań Marketingowych. Wskaźniki Marketingowe i Zarządzanie Kosztami w Marketingu (...)

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego (...)

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne szkolenie warsztatowe

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki i narzędzia sprzedaży

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

STORYTELLING W SPRZEDAŻY

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi informatyczne

Zarządzanie wiedzą i innowacjami- 5 kroków budowania sprawnego systemu zarządzania wiedzą w organizacji (...)

Zabezpieczanie umów i transakcji handlowych

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej- Jak wspierać, zabezpieczać i ułatwiać pracę organów spółki? (...)

Etykieta biznesowa i protokół dyplomatyczny menedżera

GRUP KAPITAŁOWE -Kompendium najefektywniejszych praktyk działania spółek w holdingu

Protokołowanie w spółkach kapitałowych -Praktyczne warsztaty z dokumentami

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI NA HALI PRODUKCYJNEJ -Warsztat dla brygadzistów, mistrzów i liderów zespołów produkcyjnych (...)

Audyt wewnętrzny 5 S -Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu audytora wewnętrznego

OBSŁUGA OBIEKCJI I REKLAMACJI KLIENTA, W-wa, realizowany termin

ZAAWANSOWANE KIEROWANIE ZESPOŁEM rozwój kompetencji menadżerskich POZIOM ZAAWANSOWANY

EFEKTYWNA ASYSTENTKA/ SEKRETARKA - idealny pracownik, niezbędny w twojej firmie

Zostań swoim własnym coachem - czyli metody autocoachingowe.

KIEROWANIE ZESPOŁEM - aktywny trening

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA - budowanie pozytywnych relacji z klientem

SKUTECZNA ROZMOWA Z KLIENTEM - JAK SPRZEDAWAĆ PRZEZ TELEFON?

TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY

ZARZĄDZAJ SOBĄ W CZASIE - skuteczna organizacja czasu pracy

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM w pigułce POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA i MOTYWACJI

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży

ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY - zwiększ swoją sprzedaż już dziś!

Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby Twoi ludzie dali z siebie wszystko!

Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI) (...)

JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI ? - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ? KURS (3 DNI) Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ? (...)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI) (...)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI) (...)

Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością

ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2016 wynikające z obowiązku wdrożenia dyrektyw UE z 2014 r. (...)

Bilans roczny oraz zmiany w systemie podatkowym w 2017 roku

Profesjonalna obsługa Sekretariatu

Wypalenie zawodowe i walka ze stresem

JAPAN KAIZEN TOUR EDYCJA V Kaizen oraz Lean Management w praktyce

Negocjacje międzykulturowe w biznesie

Zarządzanie budżetem marketingowym ? Strategie sukcesu i nowe trendy

Strategie i techniki - promocyjne i reklamowe ?Psychologia reklamy

Trudne rozmowy menadżerskie

Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja III

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom. (...)

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych (ooś, decyzje środowiskowe) (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Wymagania normy ISO 9001:2015 dla placówek medycznych

Obsługa komputera oraz programów komputerowych

Wymagania normy ISO 9001:2015

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - Kompleksowe warsztaty pozwalające na uniknięcie nieprawidłowości w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. (...)

Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje). (...)

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Kaizen personalny ? czyli jak trwale rozwijać swoje kompetencje -1-dniowe warsztaty praktyczne.

Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 -2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY PROMOCJA 1090,00 netto/os. 2 dni efektywnego szkolenia - zwiększ sprzedaż (...)

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy, możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Zarządzanie budżetem marketingowym ? Strategie sukcesu i nowe trendy

Prawo Celne. Zmiany w Prawie i Procedurach Celnych na 2017 rok. Duże Zmiany w Taryfie Celnej 2017.

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI

Etykieta i komunikacja w biznesie

PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY (...)

Najnowsze zmiany w VAT oraz Jednolity Plik Kontrolny

Podatki VAT i CIT w 2016 oraz zmiany od 2017 r.

Pomoc publiczna w Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2014-2020

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - MEGA PROMOCJA 590 zł netto/os

Zmiany w przepisach podatkowych 2017

PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Wrocław (...)

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Warszawa (...)

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Kraków (...)

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Bydgoszcz (...)

OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY (...)

ZAMYKANIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE; ASPEKTY PRAKTYCZNE

Delegacje, podróże służbowe w kraju i za granicą - Bydgoszcz

Delegacje, podróże służbowe w kraju i za granicą a samochody w firmie - Łódź

WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA) (...)

PROWADZENIE ZESPOŁU SPRZEDAŻY

WINDYKACJA ? TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

Kluczowe wskaźniki i dane finansowe

PRAWO AUTORSKIE W PROJEKTACH IT

Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

MUDA HUNTING

Kompendium Biura Zarządu

CERTYFIKOWANY ASYSTENT ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

TRENER WEWNĘTRZNY

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE CONDUCT RISK - CZYLI COŚ WIĘCEJ NIŻ PO PROSTU ZGODNOŚĆ?

E-marketing ? reklama i promocja firmy w internecie ?

Podatki VAT i CIT w 2016 i 2017 roku ? po nowelizacji ustaw podatkowych

Ogólnopolski zjazd Rzeczników prasowych podmiotów leczniczych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

Pozyskiwanie nowych klientów - prospectin

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) (...)

Pozyskiwanie nowych klientów - prospecting

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) (...)

Pozyskiwanie nowych klientów - prospecting

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) (...)

Skuteczna wizyta handlowa ? bądź skuteczny !!!

Skuteczne zamykanie sprzedaży

Ocena pracowników

Zarządzenie zasobami ludzkimi

Techniki radzenia sobie ze stresem

Profesjonalna autoprezentacja

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Trening kreatywności

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera

Biuro Zarządu od A do Z

Certyfikowany Office Manager

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER program CCO - poziom 1 - XIII edycja

Jak kupić spółkę w Polsce?

Zarządzanie zasobami ludzkimi- akredytowany kurs (30 h)

Certyfikowany Menedżer ds. Dokumentacji Biura Zarządu

DESIGN THINKING

Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

Negocjacje handlowe w pigułce

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

Analiza finansowa

Certyfikowany Office Manager - poziom II

Rewolucja w raportowaniu giełdowym

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Prawo budowlane i kosztorysowanie - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA Poznań, realizowany termin

Weź udział w szkoleniu z produkcji druków

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP (...)

Metody statystyczne w połączeniach skręcanych

KIEROWANIE ZESPOŁEM - aktywny trening 2 dniowe szkolenie- PROMOCJA CENOWA !!! 1390,00 zł netto

TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY PROMOCJA 1090,00 netto/os. 2 dni efektywnego szkolenia - zwiększ sprzedaż (...)

OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA (Z UWZGLĘDNIENIEM LZO): REALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, STOSOWANE TECHNOLOGIE, DOKUMENTACJA I WNIOSKI O POZWOLENIE NA EMISJE (...)

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Business Trainer Certificate (BTC)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych.

Coaching Fundamentals Certificate (CFC)

Practitioner Coach Diploma (PCD)

Rising Leaders Program (RLP) Program dla nowych menedżerów

High Performance Leadership (HPL) Przywództwo dla rezultatów

Wybrane zmiany w podatku VAT oraz podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotów leczniczych

ZMIANY W PODATKU VAT 2017 - kolejna, kontrowersyjna nowelizacja przepisów

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji. (...)

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

Szkolenie Menedżerskie - Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie

Ekspert Prawa Zamówień Publicznych ? kompleksowe szkolenie dla praktyków

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Prawo zamówień publicznych dla początkujących ? szkolenie dla zamawiających i wykonawców

Zamówienia publiczne w branży medycznej ? Praktyczne szkolenie dla wykonawców i zamawiających

Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. ? Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki (...)

Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych ? praktyczne szkolenie dla wykonawców (...)

FINANSE MENEDŻERSKIE - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h)

WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji

CONTROLLING PROCESÓW BIZNESOWYCH

FINANSE STRATEGICZNE ? NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (STRATEGIA, WARTOŚĆ, MOTYWACJA) (...)

Podatki VAT i CIT w 2016 oraz zmiany od 2017 r.

Six Sigma - poziom Black Belt - cztery zjazdy

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA) (...)

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO NOWEMU: ISTOTNE ZMIANY W OCHRONIE ŚRODOWISKA OD 1 STYCZNIA 2017 R. (...)

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ W ŚWIETLE KOLEJNYCH ZMIAN PRAWA WODNEGO

PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA GOSPODARKĘ ODPADAMI

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I ŁOWIECKIEJ W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWO-ADMINISTRACYJNEGO (...)

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE

WYMAGANIA PRAWNE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN. WARSZTATY PRZYGOTOWANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH (...)

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - problemy praktyczne po wdrożeniu zmian

Podatek VAT w branży budowlanej w 2016 r.

Sztuka skutecznych negocjacji - doskonalenie umiejętności

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk -

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

WERYFIKACJA WYBRANYCH, WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW ANALIZY AKUSTYCZNEJ W RAPORTACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Narzędzia WCM