szkolenia, kursy
 
SZKOLENIA    KURSY    KONFERENCJE

FINANSE    INFORMATYKA    UNIA EUROPEJSKA    JĘZYKI OBCE    PRAWO    KSIĘGOWOŚĆ    MARKETING    OCHRONA ŚRODOWISKA

PODATKI    SPRZEDAŻ    ROZWÓJ OSOBISTY    SZKOLENIA BRANŻOWE    ZARZĄDZANIE    ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ    ZASOBY LUDZKIE   
LISTA SZKOLEŃ:

Auditor wewnętrzny jakości [ISO 9001, audyt wewnętrzny, audytor wewnętrzny jakości, jakość]

Audit wewnętrzny wg IATF 16949:2016

Pomiary kolorymetryczne

Inżynier procesu - szkolenie podstawowe

Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5 [metrologia, pomiary, kalibracja]

Normowanie czasu pracy [Wspomaganie komputerowe, zarządzanie produkcją, Czas pracy]

Proces zatwierdzania części do produkcji-PPAP, PSW [apqp, ISO/TS 16949, vda, ISO 9001, QS 9000, Proces Zatwierdzania Części do Produkcji PPAP Gwarancja Przedłożonej Części PSW, TS (...)

Wprowadzenie do wymagań normy AS 9100

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

Lean Manufacturing w praktyce - SYMULACJA [odchudzone wytwarzanie, Wdrożenie, OEE, KAIZEN, Just-In-Time, niezawodność] (...)

Auditor dostawcy motoryzacyjnego [motoryzacja, audit u dostawcy, branża motoryzacyjna, audyt u dostawcy, dostawca motoryzacyjny, audytor, FMEA, ppap, apqp] (...)

Analiza FMEA procesów produkcyjnych [zdolność procesu, pfmea, QS-9000]

Walidacja metod analitycznych

Audit jakości u dostawcy [ISO 9001, audytor jakości, auditor, audyt jakości u dostawcy, ISO 19011, auditor jakości, audyt] (...)

Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Wyrobu

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe [karty kontrolne, Cp, Cpk, Cm, statystyka] (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME [GDT, tolerancja]

Budowanie i wizualizacja wskaźników wydajnościowych z uwzględnieniem OEE

Ergonomia i projektowanie stanowisk pracy [ergonomia stanowiska pracy,organizacja miejsca pracy]

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej [SPC, QS-9000, karty kontrolne, Statystyczne sterowanie procesem, metody statystyczne, motoryzacja, zdolność procesu, QDA- Qualitative Data (...)

Podstawy GMP i audit wewnętrzny dla branży farmaceutycznej [farmacja, laboratoria, GMP-P]

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty

Mapowanie strumienia wartości [VSM, Value Stream Mapping]

Metrologia długości i kąta [kontrola, jakość, kontrola jakości, długość i kąt, MD, metrologia]

Rysunek techniczny - poziom średniozaawanswany

Specyficzne wymagania Klientów -FIAT-FCA

Analiza systemów pomiarowych - metoda Kappa

Transformacja Lean - efekty biznesowe - SYMULACJA

Zarządzanie projektami

Audit wyrobu wg wymagań VDA 6.5

Sprawdzanie i wzorcowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych

Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką [logistyka, Służby utrzymania ruchu, koszty magazynowe, zarządzanie produkcją, gospodarka magazynowa, LGM] (...)

Metoda global 8 D

Plany kontroli [QS 9000, FMEA, ISO/TS 16949, apqp, control plans, PK]

Analiza przyczyn źródłowych - Root Cause Analysis [RCA, ISO/TS 16949]

5s Organizacja stanowisk pracy w procesach administracyjnych

Warsztaty managera produkcji

Kierownik kontroli jakości [proces produkcyjny, kontrola jakości, organizacja służb kontroli jakości, organizacja procesów, kkj] (...)

Zapewnienie jakości dostaw - SQA [logistyka, kontrola dostaw, vda 6.3, SQA, Ocena dostawców]

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce [Lean Manufacturing, lean, KAIZEN, 5S, OEE]

ISO 9001:2015 ? wymagania systemu zarządzania jakością

Analiza FMEA procesów produkcyjnych według wymagań VDA [QS-9000, pfmea, process failure mode and effects analysis, fmea procesu, proces produkcyjny, pfmea-vda, AIAG] (...)

CorelDraw operacje podstawowe (Corel Draw) - grafika wektorowa

Dreamweaver - tworzenie stron internetowych - poziom podstawowy (html, css, javaScript)

HTML + CSS - podstawy

HTML + CSS - Tworzenie stron www

Crystal Reports - podstawy raportowania

Sprzedaż: techniki i strategie sprzedaży w praktyce - trening dla handlowców

Adobe Photoshop - grafika rastrowa - szkolenie podstawowe

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce

Motywowanie pracowników i współpracowników - trening motywowania

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie - Coaching

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi

Savoire - vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom - Savoire-vivre

Zarządzanie projektem ? czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOK?Guide ? Project Management Body of Knowledge 4th edition)? (...)

Zarządzanie pracownikami i współpraconikami w praktyce

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi

Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami

Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu - trening asertywności

Analiza FMEA konstrukcji [DFMEA, Design Failure Mode and Effects Analysis, QS-9000]

Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

Minitab dla początkujących [SPC Pareto, karty kontrolne, analiza statystyczna, DOE, jakość]

Minitab dla zaawansowanych [SPC, ANOVA, metoda, analiza, statystyczna, MTB-D]

TRIZ - podstawy metodologii [inwentyka, TRIZ-podstawy metodologii]

Szacowanie niepewności w laboratorium fizykochemicznym [metrologia, pomiary, niepewność pomiarowa, walidacja] (...)

Zarządzanie reklamacjami [zarzadzanie, reklamacje, obsługa klienta, kontrola dostaw]

PRAWO BUDOWLANE 2017 zmiany od 1 stycznia 2017 r

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z ustawy Prawo budowlane (...)

Oceny oddziaływania na śrdodowisko inwestycji współfinansowanych ze środków UE

Microsoft Excel - operacje podstawowe - arkusz kalkulacyjny excel - praktyczne wykorzystanie

Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich

Motywowanie pracowników i współpracowników - trening motywowania

Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane - trenning negocjacji

Zarządzanie konfliktem: strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH - przebieg procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami urbanistycznymi i budowlanymi po zmianach (...)

Microsoft PowerPoint ? sztuka prezentacji (MS PowerPoint)

Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek - trening zarządzania sobą w czasie

ŚrodkI trwałe i wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dla służb technicznych cz.1

Certyfikowany specjalista ds. jakości - I zjazd [metrologia, metody statystyczne, doskonalenie procesów, projektowanie, planowanie jakości, kontrola jakości, jakość, csj] (...)

Savoire - vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom - Savoire-vivre

Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać

AMORTYZACJA BILANSOWA I PODATKOWA Przepisy krajowe i rozwiązania Międzynarodowych Standardów

Microsoft Access - bazy danych - szkolenie podstawowe (MS Access)

Photopaint dla początkujących

Adobe InDesign - skład i publikacja - operacje podstawowe

PHP ? programowanie na potrzeby www

PHP MySQL ? programowanie na potrzeby www

SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe

Baza danych mySQL - używanie i zarządzanie

Linux - podstawy systemu

Linux - sieci konfiguracja

Linux - bezpieczeństwo systemu

Linux - bezpieczeństwo sieci

Linux - programowanie w powłoce BASH

Pozycjonowanie stron www ? SEO ? kurs / szkolenie optymalizacji i pozycjonowania serwisów internetowych (...)

Microsoft Project - skuteczne zarządzanie projektami

Kreatywne rozwiązywanie problemów - kreatywność - trening kreatywności

Zarządzanie zmianą

Telemarketing - sprzedaż przez telefon

Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje podstawowe

Zarządzanie czasem i komunikacja z klientem wewnętrznym [kompetencje osobiste, szkolenia miękkie, zarządzanie czasem, asertywność, stres] (...)

UML 2.1 dla zaawansowanych

Incoterms? 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej.

Modelowanie schematów XML Schema

XSL - przekształcenia dokumentów XML

OCP - Oracle Certified Professional - Administracja bazą Oracle

Analiza systemów pomiarowych (MSA) - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych [MSAR, pomiary niepowtarzalne, system pomiarowy, laboratorium, ISO/TS, klasyfikacja przyrządów] (...)

Analiza FMEA maszyn [QS-9000, Machine Failure Mode and Effects Analysis,MFMEA] - RABAT 10%

Analiza FMEA procesów logistycznych [logistyka, logistic failure mode and effects analysis, lfmea, QS-9000] (...)

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP [zatwierdzenie części do produkcji, planowanie jakości, projektowanie wyrobu, ISO/TS 16949] (...)

Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych

Szkolenia budowlane

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN

Modelowanie procesów biznesowych w UML

Wymagania UE dla maszyn

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz technologii Hibernate [J-SPR-HIB] (5 dni) (...)

Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem Servlet/JSP/JDBC/JSF [J-EE-JSF] (5 dni) (...)

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz Spring MVC [J-SPR-MVC] (5 dni) (...)

Relacyjne bazy danych, SQL oraz PL/SQL [BD-SQL-PLSQL] (5 dni)

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS) [J-WS] (3 dni)

ROBOTY BUDOWLANE w OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - po zmianach przepisów

ASP - ASP.NET - podstawy - tworzenie aplikacji webowych (internetowych).

J2ME - JAVA - programowanie aplikacji mobilnych - podstawy

NEGOCJACJE HANDLOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty

Crystal Reports - zaawansowane raportowanie

Symfonia Premium Finanse i Księgowość

Symfonia Premium Handel

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001 (OHSAS 18001) [audyt wewnętrzny, audytor, zintegrowany system zarzadzania, audit wewnętrzny (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

JAVA - operacje podstawowe

JAVA - szkolenie zaawansowane - Szkolenie przygotowujące do egzaminu Sun Certified Java Programmer (310-065) (...)

Zarządzanie produktywnością szkolenie dla brygadzistów, liderów, mistrzów

Praca w zespole: umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania

Work-Life Balance - jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym

Analiza drzewa błędów FTA

Koordynator Kaizen [kaiz, kaiz-kKAIZEN, nadzorowanie, Zarządzanie projektami, Wdrożenie, zarządzanie produkcją, Jakość, Motywacja, szkolenia miękkie, KAIZ-K] (...)

Core tools- Warsztaty dla auditorów wewnętrznych

ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 - istotne zmiany

Wzorcowanie wag nieautomatycznych

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie zaawansowane [SPC, karty kontrolne, Wyznaczanie niepewności, MSA, Cpk, Pp, Ppk, karty Shewharta, Współczynniki zdolności jakościowej procesu, Cp] (...)

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru [ metrologia, TPO, układ SI, NMI, DI, OIML, BIPM, GUM, ILAC] (...)

Six Sigma - poziom Black Belt - cztery zjazdy- [6S, statystyka, 6S-BB2]

Certyfikowany specjalista ds jakości w branży FMCG szkolenie składa się z 3 dwudniowych zjazdów

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 1 - podstawy

Walidacja metod analitycznych dla laboratoriów farmaceutycznych [laboratoria, farmacja, ISO 17025, laboratorium] (...)

Analiza błędu ludzkiego

Inżynier procesu - szkolenie doskonalące

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego [metrologia, kontrola, pomiary geometryczne, przyrządy pomiarowe, NWP] (...)

Efektywne funkcjonowanie w sytacjach trudnych, stres i wypalenie zawodowe

JAK BUDOWAĆ DROGI - zasadnicze zmiany spec-ustawy drogowej

Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla kierowników operacyjnych

Specjalista ds. kadr i płac - edycja weekendowa

Sekretariat; Specjalista ds. obsługi sekretariatu

Auditor; Auditor wewnętrzny ISO 9001 - 2009

OCA - Oracle Certified Associate - Administracja bazą Oracle

SKUTECZNE TECHNIKI I METODY SPRZEDAŻY - warsztaty.

SKUTECZNY TELEMARKETING - praktyczne warsztaty.

TRUDNE SYTUACJE HANDLOWE - Roszczenia i Reklamacje, EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z TRUDNYM KLIENTEM - warsztaty (...)

INTRASTAT 2017. NOWE ROZPORZĄDZENIA I NOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA -SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKA (...)

INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2017 roku.

PRAWO PRACY 2017 ? praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów (...)

Środki trwałe w budowie ? ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów (...)

Negocjacje zakupowe

Główny księgowy [kod zawodu: 241103-6]

Księga przychodów i rozchodów

Kadry i Płace ? specjalista ds. kadr i płac [kody zawodu: 242307 i 242310]

Kadry ? specjalista ds. kadr [kod zawodu: 242307]

Płace ? specjalista ds. płac [kod zawodu: 242310]

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu [dfm_a, dfm, dfa]

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych [przyrządy pomiarowe, pomiary geometryczne]

Kontroler jakości [plany kontroli, służba kontroli jakości,kontrola, zapewnienie jakości, systemy jakości, niezgodności, narzędzia pomiarowe, metrologia] (...)

TRIZ - podstawy metodologii - warsztaty [inwentyka, TRIZ, Idealny Rezultat Końcowy, TRIZ - podstawy metodologii - warsztaty, TRIZ-W] (...)

Monitorowanie mierników procesów w przedsiębiorstwie

Incoterms? 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.

ANALIZA TRANSPORTU I LOKALIZACJI - szkolenie zamknięte

PRZEDSIĘBIORSTWO w ŁAŃCUCHU DOSTAW - szkolenie zamknięte.

KOSZTY LOGISTYCZNEJ OBSŁUGI KLIENTA. METODY POMIARU I DOSKONALENIA OBSŁUGI

LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE - podstawowe zagadnienia.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI MAGAZYNOWYMI

METODY OPTYMALIZACJI KOSZTÓW ZAOPATRZENIA.

Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany

Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych (...)

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu (...)

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego

Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Kierowanie zespołem pracowniczym

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski

Metody wyboru i oceny dostawców

Zarządzanie i mapowanie procesów logistycznych w przedsiębiorstwie

Asertywność w relacjach biznesowych

Planowanie logistyczne

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (...)

System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016r.

Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami

Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych (...)

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Lean Manufacturing

Lean Six Sigma ? champion executive

Balansowanie linii produkcyjnych

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

INTRASTAT 2017. NOWE ROZPORZĄDZENIA I NOWA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIANIA -SZKOLENIE PROWADZONE PRZEZ PRAKTYKA (...)

Rachunkowość środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych ? dla SŁUŻB TECHNICZNYCH cz.1

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

NEGOCJACJE HANDLOWE - TRENING UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH -praktyczne warsztaty

CŁO - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 ROK

Manipulacje w Negocjacjach Handlowych - praktyczne warsztaty

Audit procesu wg wymagań VDA 6.3 [VDA 6.1, PPAP, Audit, Audit u dostawcy, wymagania, motoryzacja, APQP] (...)

TRUDNE SYTUACJE HANDLOWE. EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z TRUDNYM KLIENTEM. ROSZCZENIA I REKLAMACJE - praktyczne warsztaty. (...)

Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel

INTRASTAT W PRAKTYCE - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2017 R.

Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych (...)

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu

FMEA - Failure Mode Effect Analysis

Quality Tools - narzędzia jakości [KAIZEN, TQM, PDCA, jakość]

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MS Excel - poziom podstawowy

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

ADR ? zmiany w ustawie o transporcie towarów niebezpiecznych

Zamówienia publiczne;Specjalista ds. zamówień publicznych

Książka Przychodów i Rozchodów - warsztaty

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych. (...)

Ceny transferowe-Dokumentacja cen transferowych - WARSZTATY

Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw

Procedury Uproszczone oraz Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy, AEO

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM - warsztaty

Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint

Zarządzanie projektami - narzędzia, software, dokumentacja, standard PMBOK? Guide

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Jak zawierać umowy agencyjne i dystrybucyjne w obrocie międzynarodowym

Kontrakty eksportowe i importowe wg. standardów europejskich (umowa międzynarodowej sprzedaży towarów). (...)

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM SPRZEDAŻOWYM BUDUJĄCE MOTYWACJĘ PRACOWNIKÓW

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Pracą Zespołową

Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów (...)

Specjalista ds. kadrowo-płacowych EDYCJA WEEKENDOWA

Kurs Samodzielnego Księgowego

Szkolenia okresowe BHP e-learning

Karnety na szkolenia okresowe BHP e-learning

TECHNIKI NLP - WYWIERANIE WPŁYWU I SKUTECZNA PERSWAZJA W SPRZEDAŻY - warsztaty.

Procedury uproszczone - praktyczne zastosowanie przepisów

Eksport i import - najważniejsze aspekty w świetle prawa wspólnotowego, prawa podatkowego oraz zmian w ustawie VAT. (...)

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym - zmiany od 2016 r.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany od 2016.

INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany przepisów od 1.01.2017

Gospodarowanie odpadami w 2017 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe w 2017 r.

Gospodarka wodno-ściekowa w świetle ustawy Prawo wodne oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.

Najważniejsze obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia REACH i CLP oraz powiązanych aktów prawnych (...)

PRAWO WODNE - zmiany przepisów od 16.12.2015. Pozwolenia wodnoprawne a zgłoszenia.

Raport o oddziaływaniu na środowisko ? przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów. (...)

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany.

Umowa o roboty budowlane ? jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją (...)

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów ? od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie (...)

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. (...)

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze, z uwzględnieniem nowelizacji skutkującej od 08.09.2016. (...)

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016.

Negocjacje windykacyjne - warsztaty

System INTRASTAT po zmianach prawa celnego i w kontekście kolejnych zmian planowanych w latach 2016/2017 (...)

CŁO: POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UE

Microsoft Access - bazy danych - szkolenie zaawansowane (MS Access)

Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje zaawansowane

Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu - trening asertywności

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie - Coaching

Emisja głosu - trening/warsztaty pracy głosem

Microsoft Excel - operacje zaawansowane - arkusz kalkulacyjny excel - praktyczne wykorzystanie (MS Excel) (...)

Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich

Kreatywne rozwiązywanie problemów - kreatywność - trening kreatywności

Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane - trenning negocjacji

Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami

SQL w bazie danych Oracle - szkolenie podstawowe - szkolenie Oracle

PL/SQL - Oracle - szkolenie podstawowe - Bazy danych Oracle

Adobe Photoshop ? zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową

Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych

Sprzedaż: techniki i strategie sprzedaży w praktyce - trening dla handlowców

Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać

Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek - trening zarządzania sobą w czasie

Zarządzanie projektem ? czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOK?Guide ? Project Management Body of Knowledge 4th edition)? (...)

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Umowy handlowe ? jak zabezpieczyć interesy swojej firmy.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej

Transport i spedycja międzynarodowa - umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

Kurs kasjera walutowo-złotowego

Zarządzanie rozwojem pracowników ? budżetowanie i ocena efektywności polityki szkoleniowej

Autorytet i wywieranie wpływu

Standaryzacja pracy

DOE ? Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian.

TQM ? Total Quality Management ? Nowoczesna metodologia zarządzania

Lean Logistic [LLG, Lean Thinking, logistyka, Kaizen, mapowanie procesów, narzedzia jakości, Lean logistics] (...)

Skuteczne prowadzenie projektów z uwzględnieniem analizy ryzyka [Zarządzanie projektami, PRINCE2, analiza ryzyka, ZP, Value Management, Ocena ryzyka] (...)

Kontrola jakości materiałów opakowaniowych w branży spożywczej

Analiza i raportowanie w MS Excel [statystyczna analiza danych, przetwarzanie danych, obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, generowanie liczb pseudolosowych, testowa (...)

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE-RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od podstaw

VAT OD PODSTAW- szkolenie dwudniowe

PODATEK ODROCZONY dochodowy

Doskonalenie procesów produkcji - przepływ ciągły, poziomowanie produkcji [balansowanie linii, planowanie i organizacja produkcji - Organizacja przepływu w liniach i gniazdach produkcyjnych] (...)

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych [Teoria Ograniczeń, Theory of Constraints, TOC, wąskie gardła, balansowanie, balansowanie linii, Lean Manufacturing, Six Sigm (...)

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA[karty kontrolne, Cp, Pp, Ppk, Six Sigma, Cg, Cgk, SPC-MSA] (...)

Umowy handlowe z pozycji zakupowej

Negocjacje zakupowe i umowy handlowe

Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami

Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

Mobbing, molestowanie i dyskryminacja w środowisku pracy

szkolenie: Nowelizacja VAT oraz Jednolity Plik Kontrolny - zmiany od 01.01.2017r

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów - praktyczne warsztaty

Lean Office - symulacja [Symulacja Lean office, zarządzanie, narzędzia jakości, LOF, biuro, metodologia lean] (...)

Moderowanie zespołów problemowych

Kierownik laboratorium [ZL-P, Zarządzania w laboratorium, ISO 17025, audit, zarządzanie wymaganiami] (...)

Kurs: Praktyka księgowa od podstaw do samodzielnego księgowego

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa ? przewozy drogowe i morskie

Specjalne procedury celne

Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmienione postępowanie upadłościowe. Dochodzenie wierzytelności w świetle przepisów obowiązujących od 2016 roku. (...)

Weksel w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne.

Excel dla inżynierów

Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów

Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo-księgowych.

MS Excel ? od podstaw do analiz biznesowych

Automotywowanie ( automotywacja) ? jak odnaleźć motywację do codziennych zadań

Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek

KOMUNIKACJA I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - szkolenie 2 dniowe.

Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji [Doskonalenie umiejętności osobistych managera produkcji, UO-DMP] (...)

Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów [UO-DKM, umiejętności miękkie, umiejętności osobiste, soft skills, mistrz produkcji, brygadzista, komunikacja międzyludzka, zarząd (...)

Ergonomia stanowisk pracy [ERG, organizacja, KIM, REBA, identyfikacja zagrożeń, bhp, stanowisko pracy] (...)

Dokumenty z zakresu prawa praca (regulaminy, zarządzenia).

Effective communication and team bulding

Komunikacja interpersonalna z elementami pracy zespołowej [personAll smart, praca zespołowa, asertywność, umiejętności osobiste, UO-KIPG, komunikacja] (...)

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania [inwentyka, kreatywność, myślenie twórcze, Jakość, PDCA, problem solving] (...)

Doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych kontrolera jakości [umiejętności miękkie, umiejętności osobiste, praca zespołowa, komunikacja, personall smart, Doskonalenie kluczowych umiejętności oso (...)

Wzorcowanie ciśnieniomierzy i przyrządów do pomiaru temperatur

Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów

Rozwiązywanie konfliktów - trening kompetencji osobistych dla liderów zespołu [umiejętności osobiste, soft skills, PersonALL, zarządzanie, umiejętności miękkie] (...)

Zarządzanie czasem z elementami delegowania zadań (PersonAll SMART) [UO-ZCPS]

Zarządzanie zmianą dla liderów zmian (PersonAll SMART) [szkolenia miękkie, UO-ZZPS, soft skills, lider zmiany] (...)

Kurs trenerów i szkoleniowców

Połączenia gwintowe ? analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania -warsztaty [metrologia, niepewność pomiarowa, system pomiarowy, moment dokręceń, narzędzia pomiarowe, proces montażu] (...)

Mistrz produkcji - narzędzia i techniki [STA-P]

Jak uzyskać zgodę budowlana od wniosku lub zgłoszenia do rozpoczęcia robót

Nowa ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

Komunikacja interpersonalna: zwiększanie własnej skuteczności i wpływanie na innych

Sztuka prowadzenia dyskusji

CorelDraw - grafika wektorowa- operacje zaawansowane

Rozmowa rekrutacyjna w praktyce. Technika wywiadu kompetycyjnego

Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające

CSS - kaskadowe arkusze stylów- szkolenie podstawowe

JavaScript - JS - dynamiczne serwisy www - szkolenie podstawowe

Microsoft Word - sztuka formatowania tekstu (MS Word)

MS Outlook- profesjonalna obsługa poczty i organizacja czasu

NET(C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET)- wprowadzenie do programowania

Wystąpienia publiczne

KPA; Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo konsumenckie

Prawo zamówień publicznych

Leadership - świadome przywództwo

Zarządzanie zespołem handlowców

Coaching w zarządzaniu

Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu

Specyficzne wymagania klientów Formel Q-Konkret; CSR (Customer Specific Requirements) [apqp, VDA 6.1, B2B, QS System, audyt procesu, audyt produktu, QPN- Reifegrad, ISO/TS] (...)

Etykieta w biznesie ? savoir-vivre i dress code

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R [MSA, analiza R&R, właściwości mierzalne, zdolność systemu pomiarowego, metoda, R&R, Analiza systemów pomiarowych] (...)

Metody statystyczne w kontroli dostaw

Planowanie eksperymentu ? DOE - zakres podstawowy dla działów jakości i doskonalenia procesów [statystyka, Minitab, metody statystyczne, Doe podsatwy, doe-p, PN-EN 3534-3, planowanie doświadczeń] (...)

KONSOLIDACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH według UoR oraz MSR

Specyficzne wymagania Klientów -CSR-Nissan-Renault- ANPQP

Praktyczne aspekty planowania i ewaluacji szkoleń [RAPS, umiejętności osobiste, szkolenia miękkie, planowanie szkoleń, ewaluacja szkoleń, zarządzanie i organizacja, PersonALL] (...)

Następnie- Stań sie przywódcą dla innych.

Projekty inwestycyjne realizowane w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE)

Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7S

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy [umiejętności miękkie, planowanie szkoleń, personall, umiejętności osobiste, ewaluacja szkoleń] (...)

Instruowanie pracowników - Training Within Industry [TWI-P, Skill Matrix, umiejetności osobiste]

Negocjacje ? doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta [UO-NEG, umiejętności osobiste, personall, sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta] (...)

Połączenia gwintowe ? analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania [metrologia, niepewność pomiarowa, system pomiarowy, moment dokręceń, narzędzia pomiarowe, proces montażu] (...)

ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 - istotne zmiany

Six sigma dla managerów

Na koniec-Naucz innych jak skutecznie przewodzić

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Certyfikowany specjalista ds. jakości - II zjazd [metrologia, metody statystyczne, doskonalenie procesów, projektowanie, planowanie jakości, kontrola jakości, jakość, csj] (...)

Design for Six Sigma [8D, DOE, narzędzia jakości, analiza ryzyka, FMEA, metody statystyczne, DfSS]

Leadership ? doskonalenie kompetencji osobistych dla wyższej kadry menedżerskiej

Analiza rysunku technicznego- poziom podstawowy

Projektowanie layoutów

Skuteczny manager ? praktyczne aspekty zarządzania

TWI - Training Within Industry - warsztaty

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

Hygienic design ? ocena higieniczności budowy urządzeń produkcyjnych wchodzących w bezpośredni kontakt z produktem (...)

ALERGENY W ŻYWNOŚCI ? metody zapobiegania skażeniom krzyżowym, walidacja procesów czyszczenia

Analiza statystyczna w laboratorium, karty kontrolne Shewharta, badania biegłości

Walidacja metod badawczych, niepewność pomiaru, niepewność zawiązana z etapem pobierania próbki

Analiza wskaźnikowa procesów produkcyjnych

Pierwiastki promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia

REALIZACJA INWESTYCJI LINIOWYCH po zmianach przepisów

Audytor wewnętrzny normy ISO 14001

Audytor wewnętrzny wg norm PN-N 18001 i OHSAS 18001

Kurs kwalifikacyjny dla audytorów IATF 16949 1. i 2. strony NOWOŚĆ

Egzamin dla certyfikowanych audytorów 1. i 2. strony IATF 16949

IATF 16949 szkolenie odnawiające uprawnienia dla audytorów 1. i 2. strony

Szkolenia aktualizacyjne: od VDA 6.3 (2010) do VDA 6.3 (2016)

Szkolenie odnawiające uprawnienia audytorów procesu wg VDA 6.3

Egzamin na certyfikowanego Audytora Procesu według VDA 6.3

Audytor procesu według VDA 6.3

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 14001

APQP + PPAP Zaawansowane planowanie jakości wyrobu i zatwierdzenie wyrobu i procesu w ujęciu AIAG

Warsztaty z zakresu zarządzania podstawowymi narzędziemi APQP (Flow Chart, FMEA i Plan Kontroli )

MSA i SPC - Analiza systemu pomiarowego oraz statystyczne sterowanie procesem

VDA 2 - zatwierdzenie jakości dostawy w ujęciu VDA

Narzędzia jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł I (PPAP/VDA 2/APQP/RGA)

Narzędzia jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (MSA/VDA5/SPC)

Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów na bazie wymagań grupy VW

Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu w przemyśle motoryzacyjnej (PSB)

IMDS- zasady pracy z bazą IMDS

Lean Manufacturing + gra symulacyjna. Warsztaty

5S w praktyce - organizacja miejsca pracy

Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej

Zarządzanie kosztami na produkcji

Transport Morski - Stawki i Dokumenty (Konosament).

Zarządzanie wiedzą w organizacji ? kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie

Wywieranie wpływu i skuteczna perswazja

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem

Nowości w wymiarowaniu i tolerowaniu geometrycznym [GDT, GD&T, metrologia, tolerowanie, Geometrical Dimensioning and Tolerancing, asme, geometryczne] (...)

Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży [obsługa klienta, sprzedaż, prezentacja sprzedażowa, techniki sprzedaży, doradca klienta, psychologia klienta] (...)

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Art of negotiation - improving the competence of sales staff and customer service

Pozafinansowe motywowanie pracowników

Obsługa reklamacji ? kompetencje osobiste i aspekty prawne

Dobra rekrutacja - efektywność i bezpieczeństwo działania organizacji

Klasyfikacja Taryfowa - Wartość Celna

Pierwsza pomoc wraz z resuscytacją krążeniowo-oddechową i użyciem defibrylatora AED

Kompendium wiedzy z ochrony środowiska

Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym

Jak ciekawie i efektywnie organizować szkolenia

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Kontrola jakości materiałów opakowaniowych w branży farmaceutycznej

Analiza rysunku technicznego dla nie inżynerów [rysunek techniczny, analiza, interpretacja, kontrola jakości, reklamacje, normy, ISO, asme, gps, GD&T, GDT, tolerancje, wymiary, rzutowanie, przekroje] (...)

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobu [pomiary, laboratorium, kontrola jakości, GD&T, gps, normy, ISO, asme, Cg, Cgk, R&R, KAPPA, (...)

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym [metody fizykochemiczne, Zarządzanie chemikaliami, niepewność pomiarowa, szacowanie niepewności, laboratorium] (...)

Przeprowadzenie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych [Badania, metrologia, Badanie wizualne] (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

Budowanie relacji i zaufania w firmie - warsztaty (PersonAll Smart) [

Oswoić stres - warsztaty umiejętności społecznych i samokontroli (PersonAll SMART) [UO-OS; soft skills;stres;umiejętności osobiste;PersonALL;umiejętności miękkie] (...)

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo

Trener idealny, czyli w jaki sposób przygotować i poprowadzić profesjonalne szkolenie wewnętrzne [STW, umiejętności miękkie, umiejętności osobiste, szkolenia miękkie, Trening kompetencji osobistych Sk (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

Warsztaty z zawierania i zabezpieczania umów i kontraktów handlowych.

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Lean SIX SIGMA ? green belt

Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon

Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego ? TOC, zarządzanie buforami i dynamiką harmonogramów (...)

TRANSPORT - Dostęp Do Zawodu Przewoźnika Drogowego

TRANSPORT - NORMY CZASU JAZDY, ODPOCZYNKU I PRZERW PRZY WYKONYWANIU PRZEWOZÓW DROGOWYCH W OPARCIU O PRZEPISY (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Obowiązki dalszych użytkowników w świetle rozporządzeń REACH i CLP

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby (...)

DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH z uwzględnieniem projektowanych zmian od stycznia 2017 roku

Obsługa bazy IMDS

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Feedback, czyli przekazywanie informacji zwrotnych

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

PROFESJONALNA ASYSTENTKA ZARZĄDU

ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJI

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM

OFFICE MANAGER - ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM. Efektywność w pracy Asystentki - Sekretarki

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne. (...)

Efektywność osobista auditora wewnętrznego

Trening Negocjacji i Asertywności w Relacjach Handlowych.

Techniki rozwiązywania problemów w przemyśle motoryzacyjnym. Metoda 8D

Najpierw-Bądź przywódcą dla siebie.

Niech Ciebie zobaczą, czyli jak dobrze wyglądać w telewizji

Egzamin: Narzędzia jakości przemysłu motoryzacyjnego

Train the Trainer Training-the art and science of training adults

Effective Presentation Skills

Essientials of Leadership

Podstawy statystycznej analizy danych

Planowanie eksperymentu- DOE ? metoda Shainina

Kaizen - ciągłe doskonalenie

Projektowanie procesów kontroli

INCOTERMS 2010-najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych (...)

Wzorcowanie sprawdzianów, kątomierzy i kątowników [wzorcowanie, metrologia, laboratoria]

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska według najnowszych przepisów prawa ochrony środowiska (...)

Zasady prawidłowej gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie

Obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

Świadomość i kultura bezpieczeństwa pracy (1 dzień lub 2 dni)

Szkolenie bhp jako forma komunikacji z pracownikami

Poprawne postępowanie powypadkowe

Ergonomia jako narzędzie ochrony zdrowia pracowników

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ? budowy liniowe

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych ? budowy stacjonarne (...)

Zjawisko paniki i reakcja tłumu, podczas ewakuacji zakładu pracy (1 dzień lub 2 dni)

Pobieranie próbek ścieków - metody poboru prób, walidacja, zapewnienie jakości w pobieraniu prób

Świadectwa wzorcowania i spójność pomiarowa

Prawo budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

Gwarancja bankowa w praktyce

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. (...)

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty

BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2017

Wydatki strukturalne w sektorze publicznym w roku 2017

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2017

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro - Jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minumum formalności? (...)

Prawo pracy w praktyce w 2016 r - Warsztaty (3 dni)

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne). (...)

5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing

TECHNIKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LUKSUSOWYCH I MAREK PREMIUM

Zarządzanie przez Cele (MBO - Management by Objectives)

OBSŁUGA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów

Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją (...)

BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE. Współpraca z agencjami. Samodzielne prowadzenie badań. Praktyczna interpretacja wyników badań (...)

TRENING ANTYSTRESOWY I ZARZĄDZANIE STRESEM

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

NEGOCJACJE W BIZNESIE i SPRZEDAŻY. Szkolenie zaawansowane

CŁO: AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH na 2017 R.

CATEGORY MANAGEMENT (Zarządzanie Kategorią Produktów)

TRENING ASERTYWNOŚCI

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

MARKA WŁASNA (Private Labels). Nowoczesne Strategie. Praktyka Zarządzania

Ochrona danych osobowych - zmiany po 1 stycznia 2016r.

Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny (...)

PR Produktowy (Public Relations Produktu). Jak wykorzystać PR w zarządzaniu produktem?

Kurs głównego księgowego

PRAWO PRACY 2017

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami.

Incoterms? 2010 PRAKTYKA - ZAGROŻENIA ? PUŁAPKI.

Klauzule w umowach handlowych - formułowanie, interpretacja.

Kwalifikacja i ocena dostawców. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia.

Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import w 2017 roku.

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce.

Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta

SZKOLENIE MOTYWACJA I DELEGOWANIE ZADAŃ W ZESPOLE

Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji

Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków ? prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa

Mocowanie ładunków

Dystrybucja i planowanie dostaw

Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Problem Solving/8D ? rozwiązywanie problemów

Symulacja LEAN OFFICE

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

Lean SIX SIGMA ? black belt

System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)

MSA - Analiza Systemów Pomiarowych

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MOTYWACJA w organizacji LEAN

AKADEMIA ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI (AZProd)

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management)

Zarządzanie flotą samochodową

Pozyskiwanie Klientów Konkurencji, czyli prospecting inaczej - warsztaty

TECHNIKI FINALIZACJI TRANSAKCJI

Dochodzenie i załatwianie reklamacji na rynku B2B w kraju i za granicą.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany przepisów od 2016 roku. (...)

MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA)

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Środki trwałe dla niefinansistów

Transport kolejowy

Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

10 Tricków Negocjatora

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami -

Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - Kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Wybitny trener - możliwość indywidualnych konsultacji! (...)

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New Product Development)

SKUTECZNY TELEMARKETING EFEKTYWNE METODY I TECHNIKI SPRZEDAŻY ORAZ OBSŁUGI KLIENTA PRZEZ TELEFON - warsztaty narzędziowe (...)

Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI

TECHNIKI OBRONY CENY

Techniki Sprzedaży Usług

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - metody radzenia sobie z przemocą w miejscu pracy

Budowanie i Współpraca w zespole

Komunikacja Interpersonalna i Asertywność

Czas pracy pracowników samorządowych

Dokumentacja pracownicza od A do Z

Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników samorządowych

Prawo pracy po zmianach w 2017 r.

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie stresem - szkolenie / warsztaty antystresowe

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

Personal branding ? świadome budowanie marki osobistej w miejscu pracy

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG

OBSŁUGA REKLAMACJI

BUSINESS TO BUSINESS. Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe

Szkolenie Merchandising. Zasady, Techniki, Strategie

Negocjacje Handlowe

NEGOCJACJE W BIZNESIE

Szkolenie Sprzedaż Przez Telefon

TECHNIKI DOMYKANIA SPRZEDAŻY

PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI

Techniki Zwiększania Wartości Sprzedaży

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE

Szkolenie Rozmowa Oceniająca - użyteczne narzędzie w pracy menedżera

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

Beer Game (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligencja Społeczna w Przywództwie. Wywieranie Wpływu Poprzez Ludzi

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (zarządzanie outsourcingiem)

Zarządzanie Rentownością i Ryzykiem w Projektach Operacyjnych i Inwestycyjnych

PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami

BRAND MANAGEMENT (Zarządzanie Marką). Branding jako strategia rozwoju marki

MARKETING MOBILNY (mobile marketing). Serwisy i aplikacje mobilne w marketingu

BENCHMARKING W MARKETINGU. Jak rozwijać produkty i marki analizując strategię konkurencji?

KONKURSY I LOTERIE JAKO FORMA WSPARCIA SPRZEDAŻY

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

REPOZYCJONOWANIE MARKI i REBRANDING. Zarządzanie Marką Dla Zaawansowanych

Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji

KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA - Trening Wywierania Wpływu

OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ. Ewaluacja Szkolenia. Narzędzia i Metody dla Działów HR

SZKOLENIE INCOTERMS 2010

Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

Wywieranie wpływu i perswazje w biznesie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

Asertywność i komunikacja w biznesie

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

Zarządzanie czasem i efektywność osobista

Profesjonalna asystentka / sekretarka

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie

WYROBY BUDOWLANE - nowe regulacje krajowe

Finanse publiczne w praktyce w 2017 r - kurs (3 dni)

Przejmowanie klientów konkurecji

Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży

System ocen pracowniczych

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów.

Zarządzanie projektami. Mix metodyk.

Rekrutacja i selekcja pracowników z wywiadem behawioralnym

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

Zarządzanie szkoleniami HR

Efektywność biznesowa szkoleń SEB

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

Telemarketing w praktyce- warsztat

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy

Finanse dla niefinansistów

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki

Zarządzanie konfliktem

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany plus

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

Zarządzanie Projektami HR

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

Profesjonalny Office Manager

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

Księgowość, kadry i prawo w sekretariacie

Umowy w obrocie gospodarczym

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

Negocjacje zakupowe

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warszta (...)

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM ORAZ NALEŻYTE ICH ZABEZPIECZANIE.

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

CorelDraw moduł I

CorelDraw moduł II

Tworzenie nowoczesnych stron www Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop- moduł I

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Techniki DTP moduł I

Adobe Illustrator moduł I

User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji

Wizualne redagowanie publikacji

INFOGRAFIKA

Montaż i postprodukcja filmowa Adobe Premiere

Film w praktyce

Copywriting/Webwriting

Retusz Beauty

Digital Illustration

Unity moduł I

Przygotowanie do druku

Tworzenie responsywnych stron i aplikacji HTML5

Adobe After Effects moduł I

Adobe After Effects moduł II

Cinema 4D- moduł I

Adobe Acrobat DC

Tworzenie stron w systemie WordPress z elementami Adobe Dreamweaver

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe

Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji ustawy Prawo wodne ? praktyczne podejście

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji. (...)

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej od 01.01.2016 r. ? jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika. (...)

Kolor w filmie

Techniki DTP moduł II

Obrót wyrobami akcyzowymi po zmianie przepisów od 01.01.2016 r.

Marketing ROI ? Controlling marketingowy

Techniki wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży ?

Prawo w marketingu i reklamie ?

Organizacja akcji promocyjnych ? zagadnienia prawne i podatkowe

NEGOCJACJE HANDLOWE ?

Skuteczny menedżer ? Zarządzanie zespołem i motywowanie

PODSTAWY MARKETINGU?

Zarzadzanie kolorem

Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji.

Zarządzanie działem zakupów, prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje

WordPress - tworzenie stron www

AutoCAD - operacje podstawowe

AutoCAD - operacje zaawansowane

Przegląd i interpretacja wymagań normy PN-N-18001 i OHSAS 18001

Pełnomocnik ds. ZSZ zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS 18001 NOWOSĆ

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 50001

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Podstawy zarządzania jakością: Moduł I

Procesy w motoryzacji. Metody i narzędzia zarządzania jakością: Moduł II

Egzamin: Pełnomocnik ds. jakości w motoryzacji

Ocena, pomiar i doskonalenie: Moduł III

Audytor w przemyśle motoryzacyjnym: Moduł IV

Egzamin: Manager ds. jakości w motoryzacji

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI -

Rozmowa oceniająca z pracownikiem

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów.

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier

Prezentacje handlowe.

Strategie i techniki - promocyjne i reklamowe ?Psychologia reklamy

Techniki wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży ?

NEGOCJACJE HANDLOWE ?

Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! (...)

Programy lojalnościowe z użyciem marketing automation?

Kurs Głównego Księgowego/Główny Księgowy

Adobe InDesign moduł I

Adobe InDesign moduł II

Grafika komputerowa- pakiet zintegrowany

Kurs Głównego Księgowego/ Główny Księgowy - Wrocław

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) - Wrocław

Zarządzanie charakterystykami specjalnymi

VDA RGA - Ocena poziomów dojrzałości nowych części (MLA)

VDA RPP - Solidny Proces Produkcyjny

VDA 19 - Czystość techniczna w motoryzacji - Inspektor czystości technicznej

WNT/WDT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT - aktualna problematyka oraz zmiany w 2017 r.- Warszawa (...)

VDA Field Failure Analysis - Analiza zwrotów z rynku

Audytor standardu VDA Field Failure Analysis

Audytor wewnętrzny normy ISO 9001

Audytor wewnętrzny ZSZ

Tworzenie interaktywnych publikacji (nie tylko) na tablety

Shopper marketing i merchandising ? zarządzanie powierzchnią sprzedaży

Techniki skutecznej sprzedaży?

Przygotowanie do egzaminu dla (przyszłych) audytorów 1. i 2. strony IATF 16949 - Podstawowe narzędzia jakości i wymagania dotyczące certyfikacji (reguły) (...)

Ceny transferowe 2017 - dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - aktualności oraz planowane zmiany - Warszawa (...)

Szkolenie dla audytorów IATF 16949 1. i 2. strony

Szkolenie dla audytorów 3. strony IATF 16949 wraz z egzaminem

Audytor procesu według VDA 6.3 - Usługi

VDA 6.5 - Audyt wyrobu

Audytowanie narzędzi jakości (APQP, FMEA, SPC, MSA)

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia) (...)

Marketing ROI ? Controlling marketingowy

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w rachunkowości budżetowej - Warszawa

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) - Katowice

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym (2dni) - Wrocław (...)

Kurs Analityka Finansowego/Analityk Finansowy - Kraków

Kurs Kontrolera Finansowego/Kontroler Finansowy - Kraków

Konsolidacja sprawozdań finansowych -Warszawa

Kurs Głównego Księgowego/Główny Księgowy - Katowice

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA ?

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne). (...)

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

Content marketing?Copywriting w internecie

Telefoniczna obsługa klienta w windykacji

Inwentaryzacja - kompendium wiedzy i praktyki - Łódź

Kurs przygotowujący do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) (60 godz.)- Warszawa (...)

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Wrocław

Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń X,Y,Z

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Wizualzacja produktu- interaktywne Unity

Prezentacje i dobre praktyki ? PowerPoint i Prezi

Projektowanie opakowań i etykiet

Planowanie i strategie marketingowe?

Adobe Photoshop moduł II

Adobe Illustrator moduł II

Modo moduł I

ZBrush moduł I

Cinema 4D - moduł II

Unity moduł II

Wirtualny spacer- interaktywne Unity

Nadzorowanie projektu graficznego

Delegacje, podróże służbowe w kraju i za granicą a samochody w firmie- Warszawa

Rozliczenia (metod rozliczania) produkcji, produkcji w toku, odchyleń od cen ewidencyjnych i wytworzenia pod kątem księgowym - Warszawa (...)

Operator DTP

Prezentacje biznesowe i sprzedażowe ? skuteczna komunikacja i sprzedaż

Skuteczne prezentacje biznesowe z wykorzystaniem PowerPointa

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Wystąpienia publiczne - Jak przygotować prezentację aby uzyskać uznanie audytorium?

Zarządzanie sobą w czasie

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - SZKOLENIE DLA CALL CENTRE PO ANGIELSKU

Negocjacje zakupowe - warsztaty

Negocjacje sprzedażowe - warsztaty

Negocjacje w biznesie - termin gwarantowany

Negocjacje międzynarodowe

Komunikacja międzykulturowa warsztaty

Różnice kulturowe w biznesie

Business negotiations - warsztaty z negocjacji w języku angielskim

Efektywna komunikacja w IT

Negocjacje w zespołach projektowych

Team building

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Negocjacje w logistyce

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA PO ANGIELSKU

Writing Effective Business Emails

Strategie brandingowe & Consumer Insight ?

Akredytywa dokumentowa w 2017 roku - aktualności i obowiązujące standardy. Praktyka handlowa wg. Zwyczajów UCP600 i ISBP 745 oraz alternatywa l/c - BPC wg. (...)

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.

Skuteczny specjalista działu zakupów. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Rozszerzona rzeczywistość

Tworzenie gier z elementami modelowania i teksturowania

Zaawansowane tworzenie gier z elementami modelowania i teksturowania

Udźwiękawanie materiałów filmowych i animacji

Effective Negotiations in English - negocjacje w języku angielskim - warsztaty otwarte

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. (...)

Studio wirtualne ? trackowanie i Green Screen

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym (2dni) - Warszawa (...)

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Łódź (...)

VAT 2016- aktualności oraz najnowsze zmiany- Gdańsk

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2016, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany - Gdańsk (...)

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni)- Gdańsk (...)

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym od 1 lipca 2016 (2dni) - Łódź (...)

PUBLIC RELATIONS. Szkolenie dla ekspertów

REKLAMACJE W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE

CONSUMER INSIGHT - skuteczne metody komunikacji z klientem i wyróżniania marki na rynku

PROCES INWESTYCYJNY W BUDOWNICTWIE - ASPEKTY PRAWNE

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing

Podatek VAT w międzynarodowym obrocie towarowym

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

E-marketing ? reklama i promocja firmy w internecie ?

Urlopy po zmianach w 2017 r.

Kurs Dyrektora Finansowego/Dyrektor Finansowy - Wrocław

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Coaching jako narzędzie zarządzania pracownikami

Akademia Przywództwa Kobiet II - budowanie relacji i siły w biznesie

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne -poziom II

Asertywność i komunikacja w biznesie - poziom zaawansowany PREMIUM

Nowy wymiar komunikacji PRISM Brain Mapping

Menadżerska rozmowa oceniająca

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

Zasady modelowania procesów biznesowych

Zarządzanie portfelem projektów i programami

Zarządzanie Zespołem Projektowym

Planowanie i prognozowanie sprzedaży

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

Techniki utrzymania klienta - intensywny trening

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. (...)

Zmiany w normie ISO 17025

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Manager coachem

Obowiązujące regulacje prawne ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Ustawa o bateriach i akmulatorach (...)

Ochrona środowiska przed hałasem w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych

Bilans LZO w praktyce

Efektywny manager - motywowanie i delegowanie

Leadership - świadome przywództwo

Train the trainers - czyli jak skutecznie uczyć innych

Inteligencja emocjonalna w biznesie

Efektywna komunikacja interpersonalna

Empowerment - budowanie postawy zaangażowania u siebie i innych

Zarządzanie sobą w czasie

Twórcze i innowacyjne myślenie

Ergonomia, bezpieczeństwo i medycyna w podróży

Stres i wypalenie zawodowe

Narkotyki i inne środki psychoaktywne w środowisku pracy

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - warsztaty praktyczne.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

PitStop Pro i Acrobat ? weryfikacja i kontrola projektu

Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym i narzędzia ochrony krajobrazu - warsztaty w zakresie obowiązków i ryzyk inwestorów budowlanych (...)

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem (...)

Umowy w systemie zamówień publicznych ? przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Kurs rachunkowości budżetowej- Warszawa

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem. (...)

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

Kurs Kontrolera Finansowego/Kontroler Finansowy - Wrocław

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

Zarządzanie produktem ? Wprowadzanie nowych produktów na rynek

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce. (...)

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy, możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji. (...)

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - Kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Wybitny trener - możliwość indywidualnych konsultacji! (...)

PRAWO W MARKETINGU I REKLAMIE ?

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) (...)

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami

Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

Social Media w Marketingu

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem). (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

FINANSE PUBLICZNE W PRAKTYCE W ROKU 2016 - WARSZTATY (3 DNI)

PROFESJONALNA OBSŁUGA INTERESANTA W URZĘDZIE

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane ? Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.- (...)

Efektywne Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce.

ZARZĄDZANIE CZASEM. SZKOLENIE DLA MANAGERÓW

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE MANAGERSKIE

FEEDBACK MANAGERSKI (INFORMACJA ZWROTNA DLA PRACOWNIKA). SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem nowelizacji od 01 stycznia 2017 r.

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne - (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Prokurent i pełnomocnik w spółce kapitałowej - odpowiedzialność oraz zasady współdziałania z członkami zarządu i radą nadzorczą (...)

Usuwanie drzew po zmianie przepisów od 1.01.2017.

Nowa norma ISO 14001:2015

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 (...)

Nowa norma ISO 9001:2015

Zakupy i ich wsparcie logistyczne [LZA]

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.Kompendium wiedzy dla specjalisty

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Zarządzanie produkcją

Akademia CIT ? po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

Faktura elektroniczna ? konsolidacja przepisów dotyczących faktur oraz faktur elektronicznych

VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem zmian

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - praktyczne warsztaty

Ceny transferowe 2016 i 2017 ? kurs 4 dniowy

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF ? prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy (...)

PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy (28 godz.) (...)

Środki trwałe dla zaawansowanych ? praktyczne aspekty

Podatek odroczony w firmie ? podstawy funkcjonowania oraz praktyczne zasady implementacji

Środki trwałe dla służb technicznych i niefinansowych

Controlling ? budżetowanie, zarządzanie kosztami i rentownością kurs V sesji

Kluczowe Wskaźniki Efektywności ? Key Performance Indicators ? KPI

Podstawy Controllingu ? wprowadzenie do zagadnień controllingu

Analiza finansowa przedsiębiorstwa ? ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy ? warsztaty komputerowe (...)

Kierowanie zespołem pracowniczym

Nowoczesny Menedżer ? coachingowy styl zarządzania

Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

Lider zespołu księgowego ? czyli nowoczesny menedżer

Zarządzanie zmianą i komunikacja zmiany

Finanse dla niefinansistów ? rozwijanie świadomości finansowej pracowników

Podstawy zarządzania projektami

Skuteczny Project Manager - zbuduj liderski zespół projektowy

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Akademia kadr 2017 - po zmianach w prawie pracy (nowe umowy o pracę i akta osobowe, urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem, czas (...)

Umowy o pracę oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia ? po zmianach prawnych

Urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce.

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. (...)

Controlling personalny - warsztaty komputerowe

Rekrutacja i selekcja pracowników

Assessment Center i Development Center ? 3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC

Płace dla zaawansowanych ? warsztaty praktyczne w zakresie płac, świadczeń chorobowych z ubezpieczenia społecznego i rozliczeń składkowo-podatkowych (...)

Certyfikowany dyrektor ds. personalnych ? skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi (70 h)

Komunikacja interpersonalna ? partnerska współpraca w firmie ? jedna firma jeden cel

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

Profesjonalny Office Manager ? praktyczne metody zarządzania biurem

Efektywna Asystentka ? profesjonalny partner w biznesie

Profesjonalny Sekretariat ? kluczowe miejsce w organizacji

MS Office dla Asystentek

Nowoczesny Asystent ? wykorzystanie technologii ICT i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem

Skuteczne techniki sprzedaży ? czyli jak sprzedawać więcej i efektywnej

Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Negocjacje biznesowe - techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji

Akademia efektywnego Handlowca kurs 4-dniowy

Trening interpersonalny dla handlowców (42 h) ? rozwój osobisty z wykorzystaniem social media

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) (...)

Międzynarodowe umowy handlowe w świetle różnych systemów prawnych ? zagadnienia praktyczne

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ASYSTENTKI - SEKRETARKI

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem. (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. (...)

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Zaawansowane negocjacje zakupowe ? strategie psychologiczne

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Analiza konkurencji i zachowań klientów ? Strategie konkurencji w praktycei

Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Ocena zgodności maszyn/urządzeń ? praktyczne podejście do oznakowania CE

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych ? wymagania prawne

Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001 ? szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania (...)

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011

Zarządzanie łańcuchem dostaw - fundamenty

Operacyjne planowanie produkcji [PLP-P]

Normowanie czasu pracy - warsztaty

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia) (...)

Projektowanie procesów kontroli połączeń skręcanych

Trening wyobraźni

ISO 14001:2015 ? WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

ZARZĄDZANIE BADANIAMI WYROBÓW

MENADŻER JAKOŚCI

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP

PLANOWANIE EKSPERYMENTU ? DOE - ZAKRES ZAAWANSOWANY - DLA DZIAŁÓW R&D

KONGRESY, IMPREZY I WYJAZDY INTEGRACYJNE, IMPREZY FIRMOWE, PIKNIKI I FESTYNY, KONFERENCJE

SZKOLENIA WYJAZDOWE

ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ

5S Organizacja stanowiska pracy i visual management - warsztaty

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Six Sigma - poziom Yellow Belt

Instrumenty inżynierii finansowej ? 2014-2020

Negocjacje handlowe w pigułce

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 2015 i 2016

Odpowiedzialność karna i karno skarbowa w działalności przedsiębiorstwa (spółki kapitałowej)

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO 2014-2020

WPROWADZENIE DO WCM

ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) (...)

WINDYKACJA ? TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

Organizacja akcji promocyjnych ? Zagadnienia prawne i podatkowe

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

Zarządzanie czasem i efektywna realizacja zobowiązań zawodowych. Czas to pieniądz - jak sentencję przekuć w rzeczywistość? Inspirujące szkolenie w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie). (...)

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne? (...)

Skuteczny specjalista działu zakupów. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji.

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 2 STOPNIA (54 h)

KURS KADRY I PŁACE (30 h)

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 h)

MARKETING PERSWAZYJNY- warsztaty

TECHNIKI OBRONY CENY I RADZENIA SOBIE Z OBIEKCJAMI/ZASTRZEŻENIAMI KLIENTA W SPRZEDAŻY - warsztaty

WYWIERANIE WPŁYWU I SKUTECZNA PERSWAZJA W SPRZEDAŻY A BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTEM

Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import w 2017 roku.

Akredytywa dokumentowa w 2017 roku - aktualności i obowiązujące standardy. Praktyka handlowa wg. Zwyczajów UCP600 i ISBP 745 oraz alternatywa l/c - BPC wg. (...)

Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji.

Dochodzenie i załatwianie reklamacji na rynku B2B w kraju i za granicą.

Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne? (...)

Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.

Specjalista ds. negocjacji handlowych. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

Praktyczna Analiza Pułapek w Umowach Handlowych.

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie ? Microsoft Excel od podstaw

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie Microsoft Excel - poziom średniozaawansowany

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w biznesie Microsoft Excel - poziom zaawansowany

Excel w praktyce finansowej

Zastosowanie Excela w controllingu

Visual Basic for Applications (VBA) ? Microsoft Excel

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w Księgowości ? Microsoft Excel

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR ? Microsoft Excel dla HR ? 2 ? dniowe warsztaty (...)

Microsoft Project ? zarządzanie projektami ? poziom podstawowy

Microsoft Project ? zarządzanie projektami ? poziom ekspert

Tworzenie profesjonalnych prezentacji ? Microsoft PowerPoint

Tworzenie profesjonalnych dokumentów ? Microsoft Word ? poziom podstawowy

Tworzenie profesjonalnych dokumentów ? Microsoft Word ? poziom średniozaawansowany

Tworzenie profesjonalnych dokumentów ? Microsoft Word ? poziom zaawansowany

Zarządzanie kontaktami i pocztą ? Microsoft Outlook

Użyteczność w praktyce ? projektowanie stron i systemów online

Mobilny marketing ? mobilny Internet

E-mail marketing ? 100% praktyki o mailingach i newsletterach

Content Marketing od A do Z ? jak pisać w sieci? ? Sztuka aktywizacji słowem, perswazja i neuromarketing w komunikacji online (...)

Promocja w Internecie od A do Z ? Planowanie i dobór narzędzi komunikacji online krok po kroku

PHP ? tworzenie aplikacji internetowych ? wprowadzenie

Profesjonalny Office Manager- poziom zaawansowany plus

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

Gospodarka odpadami po zmianach ? wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Zmiana wymagań prawnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych od 2015 roku

Prawo pracy - kompendium I

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? 3-dniowe warsztaty praktyczne. Zakopane (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - warsztaty praktyczne.

Specjalista ds. naliczania płac

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem). (...)

Zarządzanie zespołem produkcyjnym - 3-dniowe warsztaty symulacyjne dla kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla. Zakopane -zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie. (...)

Profesjonalne negocjacje w praktyce z elementami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. 3-dniowe inspirujące warsztaty w Zakopanem / zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia. (...)

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna "Fabryka ekspresowych pociągów"

Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej. (...)

Techniki radzenia sobie ze stresem

Profesjonalna autoprezentacja

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Trening kreatywności

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera

Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach

Komunikacja menadżerska

Skuteczne zarządzanie zespołem

Techniki negocjacji

Firma bez barier komunikacyjnych, czyli jak się komunikować

Prospecting i sposoby na pozyskiwanie klientów

Prospecting i obsługa klienta

Asertywność w biznesie

Profesjonalna obsługa klienta

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Kreatywność w procesie zarządzania

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA? poziom D

DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI) (...)

Lider Lean Manufacturing

Lean Logistic - szczupłe zarządzanie logistyką

VSM mapowanie strumienia wartości

PPAP i APQP wg AIAG

FMEA procesu w praktyce

Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001

Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

Six Sigma Green Belt

SPC ? statystyczne sterowanie procesem

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Nowelizacja Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłoszona 13 lipca 2016 roku - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie. Analiza możliwości uzasadniania roszczeń i zwolnień od odpowiedzialności! (...)

Prawo pracy - kompendium II

ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ

PERSWAZJA W SPRZEDAŻY (Sprzedaż Perswazyjna)

Pozyskiwanie klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe

Mapa zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - od 01.01.2017. Warsztat jednodniowy.

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. (...)

Jednolity plik kontrolny jako nowy obowiązek przedsiębiorców.

Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (WARSZAWA, POZNAŃ, WROCŁAW, KRAKÓW)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (WARSZAWA, POZNAŃ, WROCŁAW, KRAKÓW)

Efektywne budowanie zespołów ? doskonalenie umiejętności menedżerskich

Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm (ochrona środowiska, prawo ochrony środowiska) (...)

Ustawa o odpadach i inne przepisy dotyczące gospodarki odpadami w firmach, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych (ochrona środowiska, odpady, opakowania, ewidencja odpadów, BDO, katalog odpadów) (...)

Obrona przed manipulacją w środowisku zakupowym

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Profesjonalna korespondencja, notatka służbowa i protokół

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0.

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

Techniki radzenia sobie ze stresem

Profesjonalna autoprezentacja

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Trening kreatywności

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera

Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach

Komunikacja menadżerska

Skuteczne zarządzanie zespołem

Techniki negocjacji

Firma bez barier komunikacyjnych, czyli jak się komunikować

Prospecting i sposoby na pozyskiwanie klientów

Prospecting i obsługa klienta

Asertywność w biznesie

Profesjonalna obsługa klienta

Kreatywność w procesie zarządzania

Prezentacje i wystąpienia publiczne

Opłaty za korzystanie ze środowiska, z podstawami raportowania do KOBIZE - praktyczne warsztaty (ochrona środowiska, opłaty środowiskowe, sprawozdania, wzory dokumentów, sankcje) (...)

Effective Negotiations in English - negocjacje w języku angielskim - warsztaty otwarte

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Bilans roczny oraz zmiany w systemie podatkowym w 2017 roku

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Łódź

Audyt energetyczny przedsiębiorstw

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa

TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY

Pomiar Efektywności, Ocena Skuteczności Działań Marketingowych. Wskaźniki Marketingowe i Zarządzanie Kosztami w Marketingu (...)

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego (...)

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Przeciwdziałanie mobbingowi w zatrudnieniu. Ustalanie i wdrażanie procedury antymobbingowej

Zarządzanie strategiczne. STRATEGIC MANAGEMENT symulacja PREMIUM

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne szkolenie warsztatowe

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki i narzędzia sprzedaży

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

STORYTELLING W SPRZEDAŻY

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA

MANAGER ZESPOŁU COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu pracownikami

ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI NA HALI PRODUKCYJNEJ -Warsztat dla brygadzistów, mistrzów i liderów zespołów produkcyjnych (...)

Audyt wewnętrzny 5 S -Szkolenie zakończone uzyskaniem certyfikatu audytora wewnętrznego

ZAAWANSOWANE KIEROWANIE ZESPOŁEM rozwój kompetencji menadżerskich POZIOM ZAAWANSOWANY

EFEKTYWNA ASYSTENTKA/ SEKRETARKA - idealny pracownik, niezbędny w twojej firmie

Zostań swoim własnym coachem - czyli metody autocoachingowe.

KIEROWANIE ZESPOŁEM - aktywny trening

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA - budowanie pozytywnych relacji z klientem

SKUTECZNA ROZMOWA Z KLIENTEM - JAK SPRZEDAWAĆ PRZEZ TELEFON?

TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY

ZARZĄDZAJ SOBĄ W CZASIE - skuteczna organizacja czasu pracy

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM w pigułce POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA i MOTYWACJI

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży

ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY - zwiększ swoją sprzedaż już dziś!

Motywowanie Pracowników - czyli jak i co mówić aby Twoi ludzie dali z siebie wszystko!

Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?

ABC ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - SZKOLENIE DLA POCZĄTKUJĄCYCH (2 DNI) (...)

JAK WYGRYWAĆ PRZETARGI ? - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ? KURS (3 DNI) Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - JAK RADZIĆ SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH ? (...)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI) (...)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI) (...)

Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością

Bilans roczny oraz zmiany w systemie podatkowym w 2017 roku

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa ? ważne zmiany

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Profesjonalna obsługa Sekretariatu

Wypalenie zawodowe i walka ze stresem

JAPAN KAIZEN TOUR EDYCJA V Kaizen oraz Lean Management w praktyce

Negocjacje międzykulturowe w biznesie

Zarządzanie budżetem marketingowym ? Strategie sukcesu i nowe trendy

Strategie i techniki - promocyjne i reklamowe ?Psychologia reklamy

Trudne rozmowy menadżerskie

Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja III

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom. (...)

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych (ooś, decyzje środowiskowe) (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych w praktyce - Kompleksowe warsztaty pozwalające na uniknięcie nieprawidłowości w procesie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. (...)

Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje). (...)

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Kaizen personalny ? czyli jak trwale rozwijać swoje kompetencje -1-dniowe warsztaty praktyczne.

Dobre praktyki podczas realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 -2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Umowy w procesie inwestycyjno-budowlanym - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy, możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Zarządzanie budżetem marketingowym ? Strategie sukcesu i nowe trendy

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI

Etykieta i komunikacja w biznesie

PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY (...)

Pomoc publiczna w Regionalnych Programach Operacyjnych w latach 2014-2020

Zmiany w przepisach podatkowych 2017

PODATEK VAT W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2017, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Wrocław (...)

CIT, PIT, Ordynacja Podatkowa 2017, Jednolity Plik Kontrolny - aktualności oraz najnowsze zmiany- Warszawa (...)

JAK SPEŁNIĆ OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2016 ROK (...)

ZAMYKANIE I REKULTYWACJA SKŁADOWISK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE; ASPEKTY PRAKTYCZNE

Delegacje, podróże służbowe w kraju i za granicą a samochody w firmie - Łódź

WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA) (...)

PROWADZENIE ZESPOŁU SPRZEDAŻY

WINDYKACJA ? TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

Kluczowe wskaźniki i dane finansowe

PRAWO AUTORSKIE W PROJEKTACH IT

Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

MUDA HUNTING

Kompendium Biura Zarządu

CERTYFIKOWANY ASYSTENT ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

TRENER WEWNĘTRZNY

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA COMPLIANCE CONDUCT RISK - CZYLI COŚ WIĘCEJ NIŻ PO PROSTU ZGODNOŚĆ?

E-marketing ? reklama i promocja firmy w internecie ?

Podatki VAT i CIT w 2016 i 2017 roku ? po nowelizacji ustaw podatkowych

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

Pozyskiwanie nowych klientów - prospectin

Pozyskiwanie nowych klientów - prospecting

Skuteczna wizyta handlowa ? bądź skuteczny !!!

Skuteczne zamykanie sprzedaży

Ocena pracowników

Zarządzenie zasobami ludzkimi

Techniki radzenia sobie ze stresem

Profesjonalna autoprezentacja

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Trening kreatywności

Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Stres menadżerski, wypalenie zawodowe oraz kontrola emocji w pracy menadżera

Sztuka efektywności i zarządzania czasem

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera

Biuro Zarządu od A do Z

Certyfikowany Office Manager

CERTYFIKOWANY COMPLIANCE OFICER program CCO - poziom 1 - XIII edycja

Jak kupić spółkę w Polsce?

Certyfikowany Menedżer ds. Dokumentacji Biura Zarządu

DESIGN THINKING

Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

Negocjacje handlowe w pigułce

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

Certyfikowany Office Manager - poziom II

Rewolucja w raportowaniu giełdowym

Prawo budowlane i kosztorysowanie

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Analiza FMEA procesów produkcyjnych

Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016- szkolenie praktyczne z uwzględnieniem nowych przepisów. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP (...)

Metody statystyczne w połączeniach skręcanych

OGRANICZANIE EMISJI DO POWIETRZA (Z UWZGLĘDNIENIEM LZO): REALIZACJA WYMAGAŃ PRAWNYCH, STOSOWANE TECHNOLOGIE, DOKUMENTACJA I WNIOSKI O POZWOLENIE NA EMISJE (...)

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji. (...)

Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w konsekwencji wejścia w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych - 2-dniowe (...)

Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie

Ekspert Prawa Zamówień Publicznych ? kompleksowe szkolenie dla praktyków

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Prawo zamówień publicznych dla początkujących ? szkolenie dla zamawiających i wykonawców

Zamówienia publiczne w branży medycznej ? Praktyczne szkolenie dla wykonawców i zamawiających

Praktyka stosowania prawa zamówień publicznych po nowelizacji 2016 r. ? Najczęstsze błędy, najnowsze orzecznictwo i dobre praktyki (...)

Skuteczna oferta po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych ? praktyczne szkolenie dla wykonawców (...)

FINANSE MENEDŻERSKIE - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h)

WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji

CONTROLLING PROCESÓW BIZNESOWYCH

FINANSE STRATEGICZNE ? NARZĘDZIA BUDOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (STRATEGIA, WARTOŚĆ, MOTYWACJA) (...)

Six Sigma - poziom Black Belt - cztery zjazdy

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (Z UWZGLĘDNIENIEM KLASYFIKACJI I OZNAKOWANIA) (...)

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO NOWEMU: ISTOTNE ZMIANY W OCHRONIE ŚRODOWISKA OD 1 STYCZNIA 2017 R. (...)

REGULACJE PRAWNE W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNEJ W ŚWIETLE KOLEJNYCH ZMIAN PRAWA WODNEGO

PRAKTYCZNE SPOJRZENIE NA GOSPODARKĘ ODPADAMI

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA GOSPODARKI LEŚNEJ I ŁOWIECKIEJ W ŚWIETLE AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH I ORZECZNICTWA SĄDOWO-ADMINISTRACYJNEGO (...)

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA W ZESPOLE

WYMAGANIA PRAWNE W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN. WARSZTATY PRZYGOTOWANIA OPERATÓW WODNOPRAWNYCH (...)

Podatek VAT w branży budowlanej w 2016 r.

Sztuka skutecznych negocjacji - doskonalenie umiejętności

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk -

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

WERYFIKACJA WYBRANYCH, WAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW ANALIZY AKUSTYCZNEJ W RAPORTACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Narzędzia WCM

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty komputerowe. (...)

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZĘŚĆ I - SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA ? JAK ZALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ I KONTROLINGIEM (...)

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

WINDYKACJA ? TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

WINDYKACJE TELEFONICZNE

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW - aktualny stan prawny

ZMIANY W PODATKACH PIT, CIT I VAT NA 2017R

Prawo budowlane i kosztorysowanie

PRAWO BUDOWLANE 2017 w PRAKTYCE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Proces budowlany w praktyce

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców. Szkolenia dofinasowne z środków UE

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców. Szkolenia dofinasowne z środków UE

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - warsztaty praktyczne.

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 2015 i 2016

Rewolucja w przepisach budowlanych - Projekt Kodeksu Urbanistyczno ? Budowlanego ( KUB)

OCENA PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH- aspekty prawne

Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Polsce i w Unii Europejskiej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez pakiet prawny Unijnego Kodeksu Celnego (...)

Prawo Celne. Zmiany w Prawie i Procedurach Celnych na 2017 rok. Duże Zmiany w Taryfie Celnej 2017

Odpowiedzialność karna i karno skarbowa w działalności przedsiębiorstwa (spółki kapitałowej)

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA I STRON W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH PRZEPISÓW (NOWELIZACJA WCHODZĄCA W ŻYCIE 1 STYCZNIA 2017 R.) (...)

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ? PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO (...)

Zamówienia publiczne przy realizacji wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (...)

Umowa w sprawie zamówienia publicznego po nowelizacji ustawy PZP z 22 czerwca 2016 roku ? zagadnienia praktyczne (...)

Nowelizacja ustawy PZP ? jak bezpiecznie i skutecznie stosować nowe przepisy?

Zarządzanie zasobami ludzkimi- akredytowany kurs (30 h)

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW- PLANOWANIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH

CHARYZMATYCZNY LIDER ? trening

EFEKTYWNA REALIZACJA ZADAŃ ZESPOŁOWYCH ORAZ METODY ORGANIZACJI CZASU PRACY

Negocjacje handlowe w pigułce

Sprzedaż i obsługa klienta

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Sprzedaż i obsługa klienta

Sprzedaż bezpośrednia i TELEMARKETING

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W PRAKTYCE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ORAZ JEGO DOKUMENTOWANIE WG NORMY ISO 50001

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE w PROJEKTACH

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI PROJEKTOWYMI

ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO 2014-2020

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) (...)

Zasady sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych (warsztaty)

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R

KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ (...)

BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (...)

RECEPTA NA KONTROLĘ ZARZĄDCZĄ

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I REDUKCJA KOSZTÓW ZAOPATRZENIA

Zarządzanie procesami logistycznymi

CONTROLLING OPERACYJNY ? CONTROLLING LOGISTYKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

ZARZĄDZANIE I POPRAWA EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH. MAPOWANIE PROCESÓW

Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy w latach 2016/2017

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

7 najczęściej popełnianych błędów w postępowaniach po nowelizacji Prawo zamówień publicznych

X Jubileuszowy ogólnopolski zjazd prezesów, dyrektorów oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych (...)

Zasady sporządzania Studium wykonalności w ramach POIiŚ w tym warsztaty z zakresu analizy finansowej - 2-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Zamówienia publiczne sektorowe w praktyce - Kompendium wiedzy z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Wybitny trener - możliwość indywidualnych konsultacji! (...)

Szkolenie na Pełnomocnika Systemu Zarzadzania Jakością wg normy ISO 9001:2015

Szkolenie z opłat środowiskowych

Przygotowanie firmy do wymogów GIODO

Zarządzanie Projektami Unijnymi w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem. (...)

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych. Jak krok po kroku przygotować roboty budowlane przy obiekcie budowlanym? Szkolenie 2-dniowe. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) dla początkujących. Kompendium obowiązujących przepisów od podstaw ? 1-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Niezbędne podstawy realizacji procesu inwestycyjnego po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (...)

Zasady finansowania i dofinansowania inwestycji z budżetu państwa po istotnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (oraz wg przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady (...)

KONGRES WYKONAWCÓW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lean Office - filozofia Lean Management w biurze

Metoda 5S

Lean Manufacturing z grą symulacyjną Lean Play

Metody narzędzia i techniki rozwiązywania problemów

Six Sigma ? poziom White Belt

Wyznaczanie i monitorowanie KPI

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, SPOSOBY PROWADZENIA

Standaryzacja pracy

Mapowanie procesów

Metody, techniki i narzędzia w procesie auditu wewnętrznego - warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych. (...)

Negocjacje w biznesie - termin gwarantowany

Supervisor zespołu produkcyjnego

Six Sigma ? poziom Yellow Belt

Skuteczny Lider

Budowanie strategii ciągłego doskonalenia

APQP, PPAP

FMEA

Audit procesu wg VDA 6.3

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami AS/EN 9100 oraz EN 9101:2015

FMEA Advanced

Warsztaty Lean - Kaizen Blitz i SMED

Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego - SPECJALISTYCZNY KURS ZAWODOWY Z ROZBUDOWANYM MODUŁEM WARSZTATOWYM (...)

Wydatki strukturalne, ich klasyfikacja, ewidencja i zasady sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb jednostkowego i skonsolidowanego z uwzględnieniem zmian (...)

Bilans zamknięcia za 2016 r. - przygotowanie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego wraz z załącznikami (...)

Auditor Wewnętrzny w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949

Wstęp do TPM

Value Stream Mapping (Mapowanie Strumienia Wartości)

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

World Class Manufacturing

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

SPC/MSA (Statystyczna Kontrola Procesu i Analiza Systemu Pomiarowego)

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją

Prawo Pracy 2017. Zmiany. Umowy zlecenia prawo pracy, podatek dochodowy, ubezpieczenia społeczne oraz inne zmiany (...)

SKUTECZNA ROZMOWA Z KLIENTEM - MEGA PROMOCJA 790,00 zł - ZACZNIJ SKUTECZNIE NOWY ROK

PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA - SUPER PROMOCJA NOWOROCZNA TYLKO 790,00 zł

ZBrush moduł II

Warsztaty dla autorów i redaktorów - wizualny potenciał tekstu

WordPress moduł II

Adobe Animate ? interaktywne projekty HTML 5

Rozszerzona rzeczywistość moduł II

Wizualizacja danych

Adobe Creative Cloud ? optymalizacja użytkowania

Trendy i prototypy ? projektowanie stron WWW

Integracja aplikacji z Facebook

Lightroom

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH

Programowanie w języku Java [J-PD] (5 dni)

Tworzenie aplikacji na bazie technologii JavaFX [J-FX] (3 dni)

VAT, PIT, CIT - zmiany w 2017 roku

Prawo Pracy - ważne zmiany w 2017 roku

Programowanie w Windows 10 z XAML i C# [MS-WIN10-XAML-C#-5] (5 dni)

Nowości platformy Java SE [J-NW] (3 dni)

Lab Academy

NETWORKING HANDLOWY. Wszystko o wykorzystaniu networkingu w sprzedaży

Zasady sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych (warsztaty)

VAT, PIT i CIT - zmiany w 2017 roku

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa ? ważne zmiany

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

SKUTECZNA ROZMOWA Z KLIENTEM - MEGA PROMOCJA 790,00 zł - ZACZNIJ SKUTECZNIE NOWY ROK

Obsługa reklamacji ? aspekty prawne i praktyczne rozwiązania

Zarządzanie wizerunkiem jednostki samorządu terytorialnego za pomocą instrumentów prawnych

Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych przedsiębiorcy

Umowy na rynku IT ? czyli jakich błędów unikać i na co zwracać uwagę przy podpisywaniu umów

Obsługa reklamacji ? aspekty prawne i praktyczne rozwiązania

Windykacja dla księgowych

Zagrożenia dla branży IT

Windykacja dla księgowych

Licencje na oprogramowanie ? wymagania prawne, pułapki, ukryte korzystanie z oprogramowania bez licencji (...)

Najnowsze zmiany Prawa budowlanego wprowadzone ustawą o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt Kodeksu urbanistyczno- budowlanego. (...)

PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA - SUPER PROMOCJA NOWOROCZNA TYLKO 790,00 zł

QRQC/FTA

Budowanie strategii ciągłego doskonalenia

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Warsztaty Lean - Kaizen i Poka-Yoke

Project Management - Zarządzanie projektami

Auditor Wewnętrzny HACCP/ISO 22000

Project Management - Zarządzanie projektami

Metoda 5S

Six Sigma - Upgrade To Black Belt - Zjazd I

Supervisor zespołu produkcyjnego

Six Sigma - poziom Green Belt - zjazd I

Six Sigma - poziom Black Belt - zjazd I

Szkolenie z produkcji druków dla marketingu

Konsolidacja sprawozdań finansowych -Wrocław

Shopper marketing i merchandising ? zarządzanie powierzchnią sprzedaży

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Warszawa

Podatek u źródła - transakcje krajowe i zagraniczne- Gdańsk

Podatek VAT 2017 w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - najnowsze zmiany - Łódź

Content marketing ? Nowoczesne strategie, narzędzia, webwriting

Szkolenia i kursy marketingowe ? AKADEMIA MARKETINGU ATRIUM

Profesjonalna Obsługa Klienta oraz Doskonalenie Technik W Zdobywaniu Nowych Klientów - PROMOCJA - Tylko 700 zł !! (...)

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PROCESACH PRODUKCYJNYCH I LOGISTYCZNYCH : LEAN MANAGEMENT, KAIZEN, SMED, TPM, 6 sigma (...)

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (WROCŁAW, POZNAŃ, WARSZAWA, KRAKÓW)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (WROCŁAW, POZNAŃ, WARSZAWA, KRAKÓW)

Rozliczenia (metod rozliczania) produkcji, produkcji w toku, odchyleń od cen ewidencyjnych i wytworzenia pod kątem księgowym - Wrocław (...)

Konferencja: PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2017 ? PRAWIDŁOWE STOSOWANIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW oraz KOLEJNE ZMIANY (...)

Jak w 2017 roku budować drogi po zmianach specustawy drogowej oraz prawa budowlanego

Najnowsze zmiany Prawa budowlanego wprowadzone ustawą o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Warszawa (...)

Prawo prasowe i publikacja wizerunku w pracy rzeczników prasowych, pracowników działów PR reklamy i promocji oraz dziennikarzy. Reklama w prasie, radiu, telewizji. (...)

Konferencja: PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2017 ? PRAWIDŁOWE STOSOWANIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW oraz KOLEJNE ZMIANY (...)

Jak w 2017 roku budować drogi po zmianach specustawy drogowej oraz prawa budowlanego

WNT/WDT - Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT - aktualna problematyka oraz zmiany w 2017 r.- Łódź

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC ? jak prawidłowo planować i rozliczać

NOWOŚCI W PRAWIE PRACY ? 1 dniowe kompendium

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH ? kompleksowe warsztaty 3 dniowe

CZAS PRACY od A do Z ? kompleksowe warsztaty 2 dniowe

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA OD A DO Z PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie w 2017

Wymagania wg norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 z elementami podejścia do zarządzania ryzykiem wg PN-ISO 31000:2012 w placówkach medycznych (...)

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA OD A DO Z PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH

Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg nowych norm PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 w placówkach medycznych (...)

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY ? jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

Wymagania normy ISO 9001:2015

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY ? jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH ? kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

Pełnomocnik/Koordynator ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania PN-EN ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 14001:2015 (...)

PŁACE od A do Z ? warsztaty 2 dniowe

PŁACE oraz ROZLICZENIA ZUS ? kompleksowy kurs 4 dniowy

Konferencja: PRAWO PRACY I WYNAGRODZENIA 2017 ? PRAWIDŁOWE STOSOWANIE ZNOWELIZOWANYCH PRZEPISÓW oraz KOLEJNE ZMIANY (...)

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ? zasady ustalania i opodatkowania

Skuteczna rozmowa z klientem przez telefon

SZKOLENIA I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW W ORGANIZACJI ? kompleksowy kurs

REKRUTACJA I SELEKCJA KANDYDATÓW ? kompleksowy kurs

HR BUSINESS PARTNER ? certyfikowany kurs

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ? kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR

Klauzule w umowach handlowych - formułowanie, interpretacja.

Najnowsza duża nowelizacja VAT - zmiany od 2017 r. oraz Jednolity Plik Kontrolny.

Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie. Analiza możliwości uzasadniania roszczeń i zwolnień od odpowiedzialności! (...)

Najnowsza duża nowelizacja VAT - zmiany od 2017 r. oraz Jednolity Plik Kontrolny

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami.

Specjalista ds. negocjacji handlowych. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

VAT i JPK - ważne zmiany w 2017 roku

KIEROWANIE ZESPOŁEM - aktywny trening

Prawo autorskie 2017 w marketingu i promocji - warsztaty dla nieprawników w kontekście nowelizacji prawa autorskiego i praktycznych rozwiązań (...)

USUWANIE DRZEW W KONTEKŚCIE NOWYCH PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY, OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2017 R. (...)

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO NOWELIZACJI: ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE. PRZYGOTOWYWANIE RAPORTÓW OOŚ (...)

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym wprowadzone w 2015 r. a pozycja procesowa profesjonalnego pełnomocnika procesowego (...)

Pełnomocnik i Inspektor Wewnętrzny ZKP zgodnie z serią norm EN 1090

Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP wg. PN-N 18001:2004 / OHSAS 18001:2007

Szkolenie na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015

Szkolenie na Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015 dla placówek medycznych (...)

Profesjonalny COACH - szkolenie zawodowe na trenera coachingu

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2017 r.

Kosztorys inwestorski, cena oferty i wynagrodzenie wykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w 2017 r. (...)

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2017 r.

Negocjacje zakupowe w praktyce - czyli jak skutecznie krok po kroku budować właściwe relacje z dostawcami. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Profesjonalna Obsługa Klienta w Sklepie

Zamówienia publiczne na rynku medycznym w pół roku po nowelizacji PZP

OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE (...)

Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców. Szkolenia dofinasowne z środków UE

KADRY I PŁACE W 2017 ROKU

PODATKI 2017. WIELKA ZMIANA PRZEPISÓW VAT, CIT I PIT. Podsumowanie roku 2016 - bilans.

WYNAGRODZENIA w 2017r. Umowy o pracę i cywilnoprawne - rozliczenia z ZUS i US

Wzorcowy model AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO

Zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2017, w tym jednolity plik kontrolny

Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Wymagania IATF 16949:2016

Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych w oparciu o metodę PCM (Project Cycle Management) -2 dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu? 2- dniowe szkolenie - niezbędnik kierownika projektu. (...)

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Różnice kursowe w 2017 roku - praktyczne aspekty rozliczania według prawa bilansowego i podatkowego

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Różnice kursowe w 2017 roku - praktyczne aspekty rozliczania według prawa bilansowego i podatkowego. (...)

Różnice kursowe w 2017 roku - praktyczne aspekty rozliczania według prawa bilansowego i podatkowego.. (...)

SKUTECZNA ROZMOWA Z KLIENTEM - TYLKO DLA CIEBIE 590,00 zł- ZACZNIJ SKUTECZNIE NOWY ROK

PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA - ZOSTAŃ PROFESJONALISTĄ TYLKO 590,00 zł

Nabycie nieruchomości lokalowej od dewelopera. Zagadnienia materialnoprawne i procesowe powstania nieruchomości lokalowej oraz działania wspólnoty mieszkaniowej (...)

POZYSKIWANIE NOWYCH KLIENTÓW- PROSPECTING- TYLKO 590,00 zł - ZAPISZ SIĘ I ZACZNIJ ZARABIAĆ

Aspekty prawne obrotu gruntami rolnymi i lasami od 30 kwietnia 2016r. na nowych zasadach

Podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności z rozliczaniem praw spółkowych jako składnika majątku wspólnego i rozliczenie konkubinatu w orzecznictwie Sądu Najwyższego (...)

Umowy cywilnoprawne zmiany od 1.1.2017 r. oraz najnowsze orzecznictwo i stanowiska urzędowe

Proces budowlany zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego

Zmiany w procedurze cywilnej zmierzające do jej uproszczenia. Nowa definicja dokumentu w kodeksie cywilnym, informatyzacja postępowania cywilnego oraz popularyzacja mediacji wprowadzone ustawami z dni (...)

Prawo o księgach wieczystych i Postępowanie wieczysto księgowe ? aktualna problematyka procesowa i materialnoprawna (...)

Prawo Restrukturyzacyjne i nowe Prawo upadłościowe - kluczowe zmiany dla firm i wyzwania dla prawników (...)

Służebność przesyłu jako nowy rodzaj służebności i wynagrodzenie za obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (...)

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne). (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

OCHRONA ŚRODOWISKA: AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

OCHRONA ŚRODOWISKA: NOWE PRZEPISY PRAWNE W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA, POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKI ODPADAMI I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ (...)

Środki trwałe oraz WNiP w 2017 roku - amortyzacja podatkowa i bilansowa

Środki trwałe oraz WNiP w 2017 roku - amortyzacja podatkowa i bilansowa.

Środki trwałe oraz WNiP w 2017 roku - amortyzacja podatkowa i bilansowa..

Komisja przetargowa w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

WIELKA ZMIANA PRZEPISÓW VAT OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 r. W TYM JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Umowy energetyczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z analizą istniejących projektów umów oraz wskazaniem kwestii wątpliwych. (...)

LEAN MANUFACTURING - optymalne zarządzanie potencjałem procesów produkcyjnych - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Obsługa reklamacji - aspekty prawne i praktyczne rozwiązania

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji. (...)

Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2017 r. z uwzględnieniem szkół wyższych

Księgowość i rachunkowość od podstaw do praktyki

Unity - programowanie C#

Warunki kontraktowe FIDIC w świetle uregulowań Prawa zamówień publicznych i przepisów Kodeksu cywilnego z elementami procedury cywilnej w zakresie dochodzenia roszczeń - szkolenie praktyczne. (...)

Podatek od towarów i usług w 2017r. ? nowelizacja ustawy o VAT oraz wybrane zagadnienia w orzecznictwie sądów administracyjnych i ETS (...)

PRAWO PRACY W 2017 R.

Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r. - Kompendium aktualnych przepisów. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)