szkolenia, kursy
 
SZKOLENIA    KURSY    KONFERENCJE

FINANSE    INFORMATYKA    UNIA EUROPEJSKA    JĘZYKI OBCE    PRAWO    KSIĘGOWOŚĆ    MARKETING    OCHRONA ŚRODOWISKA

PODATKI    SPRZEDAŻ    ROZWÓJ OSOBISTY    SZKOLENIA BRANŻOWE    ZARZĄDZANIE    ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ    ZASOBY LUDZKIE   
LISTA SZKOLEŃ:

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z ustawy Prawo budowlane (...)

GRAFIKA KOMPUTEROWA - INDYWIDUALNY KURS DTP w cenie grupowego. CERTYFIKAT

Grafika DTP. INDYWIDUALNE SZKOLENIE w cenie grupowego!

Redakcja graficzna gazet i czasopism DTP, skład i łamanie - kurs grafik/operator dtp

Zarządzanie czasem i komunikacja z klientem wewnętrznym [kompetencje osobiste, szkolenia miękkie, zarządzanie czasem, asertywność, stres] (...)

UML 2.1 dla zaawansowanych

Incoterms? 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

Modelowanie schematów XML Schema

XSL - przekształcenia dokumentów XML

Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN

Modelowanie procesów biznesowych w UML

Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem JSF, EJB 3 i JPA (Hibernate) [J-EJB-JSF] (5 dni) (...)

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz technologii Hibernate [J-SPR-HIB] (5 dni) (...)

Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem Servlet/JSP/JDBC/JSF [J-EE-JSF] (5 dni) (...)

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz Spring MVC [J-SPR-MVC] (5 dni) (...)

Relacyjne bazy danych, SQL oraz PL/SQL [BD-SQL-PLSQL] (5 dni)

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS) [J-WS] (3 dni)

Efektywne funkcjonowanie w sytacjach trudnych, stres i wypalenie zawodowe

JAK BUDOWAĆ DROGI - zasadnicze zmiany spec-ustawy drogowej

INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2017 roku

PRAWO PRACY 2017/2018 ? praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów (...)

Negocjacje zakupowe

Księga przychodów i rozchodów

Kadry i Płace ? specjalista ds. kadr i płac [kody zawodu: 242307 i 242310]

Kadry ? specjalista ds. kadr [kod zawodu: 242307]

Płace ? specjalista ds. płac [kod zawodu: 242310]

Program Płatnik ? rozliczenia z ZUS od A do Z

Incoterms? 2010 oficjalne reguły Międzynarodowej Izby Handlowej

Certyfikowany INDYWIDUALNY kurs grafika komputerowego 60 zł/h ZOBACZ

Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany

Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych (...)

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu (...)

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego

Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Kierowanie zespołem pracowniczym

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski

Metody wyboru i oceny dostawców

Asertywność w realiach biznesowych

Planowanie logistyczne

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (...)

System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016r.

Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami

Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych (...)

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Lean Manufacturing

Lean Six Sigma ? champion executive

Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej)

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

CŁO - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH w 2017/2018 R.

Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel

INTRASTAT W PRAKTYCE - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2017 R.

Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych (...)

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu

FMEA - Failure Mode Effect Analysis

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MS Excel - poziom podstawowy

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

ADR ? Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych. (...)

Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw

Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK? Guide ? dopasowanie do specyfiki biznesu

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów (...)

Szkolenia okresowe BHP e-learning

Karnety na szkolenia okresowe BHP e-learning

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka

PRAWO WODNE. Regulacje organizacyjne i prawne w nowej ustawie Prawo wodne.

POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Autorytet i wywieranie wpływu

Standaryzacja pracy

DOE ? Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów

TQM ? Total Quality Management ? Nowoczesna metodologia zarządzania

Umowy handlowe z pozycji zakupowej

Negocjacje zakupowe i umowy handlowe

Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami

Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów - praktyczne warsztaty

Kierownik laboratorium [ZL-P, Zarządzania w laboratorium, ISO 17025, audit, zarządzanie wymaganiami] (...)

Kurs: Praktyka księgowa od podstaw do samodzielnego księgowego

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa ? przewozy drogowe i morskie

Specjalne procedury celne

Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów

MS Excel ? od podstaw do analiz biznesowych

Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania [inwentyka, kreatywność, myślenie twórcze, Jakość, PDCA, problem solving] (...)

Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów

Kurs trenerów i szkoleniowców

Wystąpienia publiczne

KPA; Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo konsumenckie

Etykieta w biznesie ? savoir-vivre i dress code

Leadership ? doskonalenie kompetencji osobistych dla wyższej kadry menedżerskiej

Pierwiastki promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia

Szkolenie odnawiające uprawnienia audytorów procesu wg VDA 6.3

5S w praktyce - organizacja miejsca pracy

Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017/2018 - warsztaty prawne

Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej

Zarządzanie kosztami na produkcji

Transport Morski - Stawki i Dokumenty (Konosament)

Zarządzanie wiedzą w organizacji ? kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Klasyfikacja Taryfowa - Wartość Celna

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Przeprowadzenie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych [Badania, metrologia, Badanie wizualne] (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

Lean SIX SIGMA ? green belt

Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon

PROFESJONALNA ASYSTENTKA ZARZĄDU

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro

5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing

CŁO: AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2017/2018 ROKU

Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych

Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny (...)

Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.

Incoterms? 2010 PRAKTYKA - ZAGROŻENIA ? PUŁAPKI.

Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament, inne morskie dokumenty przewozowe. (...)

Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia.

Chiny, Japonia, Korea. Zasady współpracy handlowej, komunikacja i negocjacje z partnerami z krajów azjatyckich. (...)

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

KONTRAHENCI ARABSCY - różnice międzykulturowe, metody efektywnej komunikacji w kontaktach biznesowych . Arabska kultura biznesu, etykieta zachowań, negocjacje, sytuacje kontrowersyjne. (...)

Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji

Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków ? prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa

Mocowanie ładunków

Dystrybucja i planowanie dostaw

Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Problem Solving/8D ? rozwiązywanie problemów

Symulacja LEAN OFFICE

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)

MSA - Analiza Systemów Pomiarowych

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MOTYWACJA w organizacji LEAN

AKADEMIA CZYSTSZEJ PRODUKCJI (ACtPro)

Zarządzanie flotą samochodową

MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA)

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner

Transport kolejowy

Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

10 Tricków Negocjatora

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Komunikacja Interpersonalna i Asertywność

Profesjonalna asystentka / sekretarka

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie

Finanse publiczne w praktyce w 2017 r - kurs (3 dni)

System ocen pracowniczych

Zarządzanie szkoleniami HR

Finanse dla Menedżerów i Niefinansistów.

Komunikacja interpersonalna i asertywność

Efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Przywództwo 2.0

Przywództwo z elementami budowania zespołu i motywowania

Zarządzanie karierą i rozwojem zawodowym

Efektywność zawodowa

Techniki sprzedaży w praktyce

Zarządzanie czasem - zostań mistrzem organizacji i planowania

Negocjacje biznesowe w praktyce

SAVOIR VIVRE w biznesie

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

Wywieranie wpływu/ sztuka perswazji

CorelDraw moduł I

CorelDraw moduł II

Tworzenie nowoczesnych stron www Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop- moduł I

Projektowanie i skład ? druk i publikacje elektroniczne moduł I

Adobe Illustrator moduł I

User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji

Wizualne redagowanie publikacji

INFOGRAFIKA

Montaż i postprodukcja filmowa Adobe Premiere

Kurs operatorski

Copywriting/Webwriting

Retusz fotogrfii

Przygotowanie do druku

Tworzenie responsywnych stron i aplikacji HTML5

Adobe After Effects moduł I

Adobe After Effects moduł II

Cinema 4D- moduł I

Adobe Acrobat DC

Tworzenie stron w systemie WordPress z elementami Adobe Dreamweaver

Kolor w filmie

Projektowanie i skład ? druk i publikacje elektroniczne moduł II

Prawo akcyzowe - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Controlling marketingowy ? ROI w marketingu

Techniki wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży ?

NEGOCJACJE HANDLOWE ? TAKTYKI, ARGUMENTOWANIE, PRZEKONYWANIE

Skuteczny menedżer ? Zarządzanie zespołem i motywowanie

Nowoczesny marketing dla niezaawansowanych ?

Zarzadzanie kolorem

Rozmowa oceniająca z pracownikiem

Strategie i techniki - promocyjne i reklamowe ?Psychologia reklamy

WYWIERANIE WPŁYWU W MARKETINGU I SPRZEDAŻY ?

NEGOCJACJE HANDLOWE ? TAKTYKI, ARGUMENTOWANIE, PRZEKONYWANIE

Programy lojalnościowe z użyciem marketing automation?

Adobe InDesign moduł I

Adobe InDesign moduł II

Grafika komputerowa- pakiet zintegrowany

Tworzenie interaktywnych publikacji (nie tylko) na tablety

Marketing w sklepie i visual merchandising - efektywna ekspozycja towarów ?

Controlling marketingowy ? ROI w marketingu

Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń X,Y,Z

Prezentacje i dobre praktyki ? PowerPoint i Prezi

Projektowanie opakowań i etykiet

Adobe Photoshop moduł II

Adobe Illustrator moduł II

Modo moduł I

ZBrush moduł I

Anatomia, forma i struktura głowy

Cinema 4D - moduł II

Przygotowanie do druku 3D

Wirtualny spacer- interaktywne Unity

Optymalizacja stron www z uwzględnieniem elementów WCAG

Projektant grafiki i składu

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - SZKOLENIE DLA CALL CENTRE PO ANGIELSKU

Negocjacje zakupowe - warsztaty

Negocjacje sprzedażowe - warsztaty

Negocjacje międzynarodowe

Komunikacja międzykulturowa warsztaty

Różnice kulturowe w biznesie

Business negotiations - warsztaty z negocjacji w języku angielskim

Efektywna komunikacja w IT

Negocjacje w zespołach projektowych

Team building

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Negocjacje w logistyce

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA PO ANGIELSKU

Writing Effective Business Emails

Strategie brandingowe & Consumer Insight ?

Zabezpieczanie Finansowe i Rozliczanie Umów Handlowych Zawieranych z Partnerem Krajowym i Zagranicznym. (...)

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.

Zawieranie umów zakupu. Zakupy.

Rozszerzona rzeczywistość moduł I

Tworzenie gier z elementami modelowania i teksturowania

Zaawansowane tworzenie gier z elementami modelowania i teksturowania

Effective Negotiations in English - negocjacje w języku angielskim - warsztaty otwarte

Studio wirtualne ? trackowanie i Green Screen

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI W 2016 R. - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI) (...)

Transport drogowy: Przewozy nienormatywne.

Dystrybucja i planowanie dostaw.

Zmiany w normie ISO 17025 | 2018

PitStop Pro i Acrobat ? weryfikacja i kontrola projektu

Zarządzanie projektami ? metodologia, harmonogramowanie, narzędzia

SPC - Statistic Proces Control

Windykacja należności

Umowy w obrocie gospodarczym

Rola i zadania skutecznego kierownika - przywództwo indywidualne i elementy coachingu.

Jak utrzymać i wzmocnić pozytywny wizerunek firmy w kontakcie z klientem reklamacyjnym?

Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych.

Zarządzanie produktem ? Wprowadzanie nowych produktów na rynek

Kontrola Menadżerska - Motywowanie i Rozwiązywanie Konfliktów.

Zarządzanie Zespołem. Delegowanie Zadań w Zespole.

Nowa norma ISO 14001:2015

Akademia VAT ? po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Akademia CIT ? po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy (...)

Kierowanie zespołem pracowniczym

Lider zespołu księgowego ? czyli nowoczesny menedżer

Zarządzanie zmianą ? jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

Finanse dla niefinansistów ? rozwijanie świadomości finansowej pracowników

Podstawy zarządzania projektami

Akademia kadr 2017/2018 ? po zmianach w prawie pracy ? 3 dniowe warsztaty

Umowy cywilnoprawne 2017/2018 w ujęciu kompleksowym

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Profesjonalny Office Manager ? praktyczne metody zarządzania biurem

Efektywna Asystentka ? profesjonalny partner w biznesie

Profesjonalny Sekretariat ? kluczowe miejsce w organizacji

Zarządzanie Sobą w Czasie.

Sposoby Radzenia Sobie ze Stresem i Emocjami.

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. (...)

Zaawansowane negocjacje zakupowe ? strategie psychologiczne

Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2011

Zakupy: Skuteczny specjalista działu zakupów. Negocjacje, warunki umowy, proces zakupu.

Transport drogowy ? reklamacje i spory. Według zasad obowiązujących w 2017 r. Z uwzględnieniem nowej wersji konwencji adr i protokołu genewskiego do konwencji CMR! (...)

Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import.

Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji.

Skuteczny specjalista działu eksportu. Jak najkorzystniej wejść na rynek zagraniczny i dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne? (...)

Praktyczna Analiza Pułapek w Umowach Handlowych.

Akredytywa Dokumentowa oraz Inne Skuteczne Zabezpieczenia Płatności Zagranicznych.

Excel w praktyce finansowej

E-mail marketing ? 100% praktyki o mailingach i newsletterach

Promocja w Internecie od A do Z ? Planowanie i dobór narzędzi komunikacji online krok po kroku

Akademia księgowości (108 h) kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy (...)

Akademia główny księgowy (108 h) kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy (...)

Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

Akcja Bilans 2017 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok (...)

Skuteczny Szef Logistyki.

Audyt w Intralogistyce i Magazynie.

Książka obiektu budowlanego

Gospodarka odpadami ? wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych

Zmiana wymagań prawnych dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych od 2017 roku

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA? poziom D

Lider Lean Manufacturing

Lean Logistic - szczupłe zarządzanie logistyką

FMEA procesu w praktyce

Six Sigma - GREEN BELT

Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym

VAT w transporcie

Efektywne budowanie zespołów ? doskonalenie umiejętności menedżerskich

Odpady w firmach, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych - wymagania prawne, najnowsze zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka odpadami w praktyce (odpady, opakowania, przepisy, praktyka) (...)

Profesjonalna korespondencja, notatka służbowa i protokół

Opłaty za korzystanie ze środowiska z podstawami raportowania KOBIZE - praktyczne warsztaty (ochrona środowiska, opłaty środowiskowe, sprawozdania, wzory dokumentów, sankcje) (...)

Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?

Abc zamówień publicznych w 2018 r. - szkolenie dla początkujących (2 dni)

Jak wygrywać przetargi? - Zamówienia publiczne w 2018 r.

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ? KURS (3 DNI) Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

Zamówienia publiczne w 2018 r. - szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością

Budżet marketingowy - tworzenie i zarządzanie ?

Strategie i techniki - promocyjne i reklamowe ?Psychologia reklamy

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych (ooś, decyzje środowiskowe) (...)

Kaizen personalny ? czyli jak trwale rozwijać swoje kompetencje -2-dniowe warsztaty praktyczne.

Budżet marketingowy - tworzenie i zarządzanie ?

Podatki VAT i CIT 2017/2018 ? po nowelizacji ustaw podatkowych

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

ZBrush moduł II

Wizualny potenciał tekstu

WordPress moduł II

Adobe Animate ? interaktywne projekty HTML 5

Rozszerzona rzeczywistość moduł II

Wizualizacja danych

Adobe Creative Cloud ? optymalizacja użytkowania

Trendy i prototypy ? projektowanie stron WWW

Lightroom

Programowanie w języku Java [J-PD] (5 dni)

Tworzenie aplikacji na bazie technologii JavaFX [J-FX] (3 dni)

Programowanie w Windows 10 z XAML i C# [MS-WIN10-XAML-C#-5] (5 dni)

Java: Nowości platformy Java SE [J-NW] (3 dni)

Marketing w sklepie i visual merchandising - efektywna ekspozycja towarów ?

ZIMOWA PROMOCJA - Profesjonalna obsługa TRUDNEGO KLIENTA

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCYJNYCH według LEAN MANAGEMENT, KAIZEN, SMED, TPM, 6 sigma, JIT

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY ? jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami.

Specjalista ds. negocjacji handlowych. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

Negocjacje zakupowe w praktyce - czyli jak skutecznie krok po kroku budować właściwe relacje z dostawcami. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Wymagania IATF 16949:2016

Księgowość i rachunkowość od podstaw do praktyki

Unity - programowanie C# moduł I

Budowanie pewności siebie i efektywność w biznesie.

Jak Interpretować Incoterms(R) 2010 w Sporach Transportowych.

Negocjacje dla Pracowników Działu Zakupów. Zakupy w przedsiębiorstwie.

Najskuteczniejsze formy ograniczania ryzyka finansowego umów handlowych.

Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy, Odpowiedzialność, Reklamacje.

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej.

STRUCTOGRAM Klucz do poznania klienta

STRUCTOGRAM Training System 1 Klucz do poznania samego siebie

Efektywne techniki sprzedaży

Efektywny handlowiec ? sztuka wzrostu sprzedaży

PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG FSSC 22000

PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

WYMAGANIA SYSTEMU HACCP (wg Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969)

MEGA PROMOCJA !!! Nowoczesne techniki sprzedaży wraz z obsługą trudnego klienta

PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI

PROFESJONALNA PREZENTACJA

Managerial Skills training

TECHNIKI SPRZEDAŻY B2B - POZIOM ZAAWANSOWANY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

POZYSKIWANIE KLIENTÓW

Kultura języka polskiego w pismach urzędowych

OBRONA CENY W PROCESIE SPRZEDAŻY

Import i Zakupy Wewnątrzwspólnotowe. Zabezpieczenie interesów kupującego w nowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych. (...)

MERCHANDISING - sztuka aktywnego przyciągania

ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Profesjonalny Handlowiec - Techniki sprzedaży i negocjacji

TECHNIKI SPRZEDAŻY I FINALIZACJA TRANSAKCJI

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

Asertywność w biznesie Szkolenia Zamknięte

ASERTYWNOŚĆ I ZARZĄDZANIE STRESEM

Autoprezentacja i Komunikacja Szkolenie zamknięte

Handel internetowy i e commerce Szkolenia zamknięte

Kadry i płace Szkolenia zamknięte

Kreatywność w biznesie Szkolenia zamknięte

Kreowanie i stylizacja wizerunku Szkolenia zamknięte

JĘZYK PERSWAZJI I TECHNIKI SPRZEDAŻY ? poziom zaawansowany

Księgowość w firmie Szkolenie zamknięte

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marketing internetowy i social media Szkolenia zamknięte

Motywacja pracowników Szkolenia Zamknięte

Negocjacje w biznesie Szkolenia zamknięte

NEGOCJACJE ZAKUPOWE

Pisanie i rozliczanie wniosków unijnych Szkolenia zamknięte

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Szkolenia zamknięte

Rekrutacja i selekcja pracowników Szkolenia zamknięte

Techniki sprzedaży i obsługa klienta Szkolenia zamknięte

Telefoniczna obsługa klienta Szkolenia zamknięte

Wystąpienia publiczne Szkolenia zamknięte

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE I KOMUNIKACJA DLA INŻYNIERÓW

Wywieranie wpływu Szkolenia zamknięte

Zarządzanie i delegowanie zadań Szkolenia zamknięte

Zarządzanie i kierowanie zespołem Szkolenia zamknięte

Zarządzanie projektami Szkolenia zamknięte

Zarządzanie sekretariatem Szkolenia zamknięte

Zarządzanie sobą w czasie Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zasobami ludzkimi Szkolenia Zamknięte

PROFESJONALNA PREZENTACJA HANDLOWA - JAK POWALIĆ KLIENTA NA KOLANA?

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

SZTUKA PRZEKONYWANIA

KOMUNIKACJA I TECHNIKI PREZENTACJI

JAK STWORZYĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ

PROFESJONALNE NEGOCJACJE

Work ? Life Balance

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

KIEROWANIE ZESPOŁEM - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERA

TECHNIKI SPRZEDAŻY I FINALIZACJA TRANSAKCJI

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozmowa z pracownikiem / Podstawowe założenia rozmowy w relacji pracownik-podwładny

Negocjacje Eksperckie - Instrukcja Obsługi Negocjatora.

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Ceny transferowe 2018 ? obowiązujący stan prawny oraz nowe przepisy

MICROSOFT EXCEL OD PODSTAW ? WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W BIZNESIE

MICROSOFT EXCEL POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY ? WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W BIZNESIE

Umowy o pracę oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia ? po zmianach prawnych

Lista płac 2017/2018

Trener wewnętrzny

Pracownik administracyjno-biurowy (zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

Obsługa sekretariatu i biura (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

Profesjonalny sprzedawca - przedstawiciel handlowy (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

Sposoby pozyskiwania klienta i organizacja sprzedaży (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis) (...)

Akademia handlowca (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

Sztuka profesjonalnej obsługi klienta

Six Sigma - BLACK BELT

Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem

Akademia handlowca (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

Sposoby pozyskiwania klienta i organizacja sprzedaży (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis) (...)

Zarządzanie czasem - planowanie i organizowanie pracy własnej (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis) (...)

Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników

Akademia handlowca (promocja: zgłoś 2 osoby - trzecia osoba gratis)

Planowanie i nowoczesne strategie marketingowe?

Negocjacje handlowe

Organizacja gier hazardowych, loterii promocyjnych i konkursów ?

Customer experience management. Budowanie doświadczeń klienta

Unity ? zaawansowane programowanie C#

Motion Tracking

Poprawność w projekcie

Affinity Photo

Affinity Designer

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

PROJEKTY UNIJNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH -2- dniowe warsztaty praktyczne.

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm (ochrona środowiska, obowiązki firm). (...)

Negocjacje w biznesie - szkolenie z trenerem szkolącym firmy z list Fortune500 i Rzeczpospolita 100

Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów - warsztaty z dr Jakubem Spyrą

System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów. Rejestr zgłoszeń SENT - warsztaty komputerowe.

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

LIDER jak kierować i zarządzać zespołem.

Akademia lidera Lean

Zarządzanie zespołem produkcyjnym szkolenie

Auditor systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015

Wymagania Środowiskowego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 14001:2015

ZMIANY W KODEKSIE POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA 2017 R JAK ZASTOSOWAĆ NOWE PRZEPISY W PRAKTYCE ? (...)

Wymagania Systemu zarządzania jakością wg nowej normy IATF 16949:2016/ ISO 9001:2015

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. (...)

WARSZTAT GOOGLE ADWORDS ?

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

NOWOŚĆ!!! Nowoczesne techniki sprzedaży oraz obsługa TRUDNEGO KLIENTA

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami.

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW

Wymagania prawne dot. ocena zgodności maszyn Prawne aspekty oznakowania CE

Lean management

Lean Six Sigma Green Belt

Zarządzanie w okresie zmiany

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. (...)

Profesjonalna Obsługa Klienta

Jak skutecznie sprzedawać

Techniki sprzedaży ? jak skutecznie sprzedawać

Negocjacje

Effective Negotiations in English

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Akredytywa dokumentowa w 2017 roku - aktualności i obowiązujące standardy. Praktyka handlowa wg. Zwyczajów UCP600 i ISBP 745 oraz alternatywa l/c - BPC wg. (...)

Akredytywa Dokumentowa oraz Inne Skuteczne Zabezpieczenia Płatności Zagranicznych.

Budowanie Autorytetu Skutecznego Lidera.

Dochodzenie i załatwianie reklamacji na rynku B2B w kraju i za granicą.

Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej.

EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, standaryzacja pracy, mapowanie procesu i strumienia wartości. (...)

NOWOŚĆ!!! techniki sprzedaży oraz obsługa TRUDNEGO KLIENTA

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

SPC & MSA

Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym ? warsztaty praktyczne.

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Controlling logistyki w łańcuchu dostaw.

Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import.

Klauzule w umowach handlowych - formułowanie, interpretacja.

Kwalifikacja i ocena dostawców. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia.

POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

Motywowanie zespołu do realizacji stawianych celów biznesowych.

Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy, Odpowiedzialność, Reklamacje.

Sztuka Przekonywania, Perswazji i Wywierania Wpływu.

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.

Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - porównanie najbardziej popularnych standardów (PMI, IPMA, PRINCE, SCRUM) (...)

Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

TRIZ ? podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia) (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Środki trwałe w aspekcie bilansowym i podatkowym ? ważne zmiany

Zatrudnianie cudzoziemców

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Trening Komunikacji i Asertywności Szkolenie Dofinansowane

Trening Komunikacji w Zespole Szkolenie Dofinansowane

Trening Technik Sprzedaży i Obsługi Klienta Szkolenie Dofinansowane

Trening Telefonicznej Obsługi Klienta Szkolenie Dofinansowane

Trening Wystąpień Publicznych Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania Czasem Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania i Kierowania Zespołem Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Motywacji Pracowników Szkolenie Dofinansowane

Efektywna sprzedaż i obsługa klienta Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Zarządzanie Czasem Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Zarządzanie zespołem i motywacja pracowników Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM

Trade marketing ? Marketing handlowy dla działów sprzedaży

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Prawo wodne - analiza nowego stanu prawnego (ochrona środowiska, przepisy, opłaty).

Inwentyka - czyli jak wymyślać sprawniej

SZKOŁA ANALITYKA HR

Szkoła HR Business Partnera

Akademia Employer Brandingu

Certyfikowany Praktyk PRISM

Design Thinking

Zarządzanie procesami biznesowymi

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.Kompendium wiedzy dla specjalisty

Prawne i techniczne aspekty zarządzania energią w przedsiębiorstwie

Neuromarketing ? Jak zrozumieć i wpływać na decyzje zakupowe klientów

MS Excel - poziom zaawansowany

Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów

CŁO: Prawo Celne 2017 / 2018. Reguły pochodzenia towarów. Składanie deklaracji INTRASTAT. Aktualności i zmiany. (...)

SENT: System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów ? Pakiet Przewozowy w Praktyce.

SENT: System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów (SENT) 2017/2018 ? Pakiet Przewozowy w Praktyce. (...)

Transport Drogowy: NOWE REGULACJE. Mocowanie Ładunków w Transporcie Drogowym.

WARSZTATY Jak samodzielnie przeprowadzić audyt zgodności z RODO (GDPR) oraz przygotować plan wdrożenia RODO? (...)

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Telefoniczne Umawianie Spotkań

Kompetencje menedżerskie - trening dla menedżerów

DWUDNIOWE SZKOLENIE Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830. Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z CLP (ochrona środowiska, produkty chemiczne) (...)

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! (...)

CŁO: ZMIANY I AKTUALNOŚCI CELNE NA 2018 ROK. PRAWO CELNE 2018.

Tworzenie i optymalizacja newsletterów

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Budowanie zespołu i współpraca w zespole ? praktyczny 2-dniowy warsztat dla liderów dbających o wzrost motywacji i zaangażowania w realizację celów przez pracowników. (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące najnowszą nowelizację ? od 1 czerwca 2017r. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Auditor Wewnętrzny Bezpieczeństwa Żywności wg BRC Food v7 & IFS Food v6

Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje). (...)

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych

SEMINARIUM Analiza ryzyka zgodnie z RODO oraz określenie minimalnych standardów w zakresie zabezpieczeń danych osobowych (...)

Specjalista ds. rozliczania, księgowania i realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

Six Sigma - YELLOW BELT

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Organizacja pracy menedżera w praktyce -2-dniowe warsztaty budowania efektywności i satysfakcji zawodowej. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video]. (...)

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH

Akademia eksperta ds. cen transferowych ? kurs 3-dniowy

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 ? warsztaty praktyczne EXCEL

Ochrona danych osobowych po zmianach. Inspektor ochrony danych osobowych w aspekcie RODO

MS 10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

MS 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2

MS 20462 Administering Microsoft SQL Server Databases

MS 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services

Analiza statystyczna danych w Excelu

Kontrola jakości w DTP i Prepress Zasady poprawnego przygotowania do druku i podstawy zarządzanie kolorem- dwudniowy kurs (...)

MARKETING NA FACEBOOKU planowanie działań- komunikacja- reklama

JAK PISAĆ W INTERNECIE TEKSTY, KTÓRE SPRZEDAJĄ - OD OPISÓW PRODUKTÓW PO OFERTY HANDLOWE

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia (3 dni)

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia (3 dni)

Trade marketing ? Marketing handlowy dla działów sprzedaży

Organizacja gier hazardowych, loterii promocyjnych i konkursów ?

Jak skutecznie zdobyć klientów w internecie. Kampanie sprzedażowe - od strategii do realizacji

CONTENT MARKETING I SEO COPYWRITING

Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Służebność przesyłu oraz Ustawa o korytarzach przesyłowych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

RODO - Zmiany w ochronie danych osobowych - unijna reforma przepisów

KREATYWNOŚĆ W REKLAMIE I MARKETINGU ?

SKUTECZNA REKLAMA - STRATEGIA I KREACJA ?

Techniki wywierania wpływu i obrona przed psychomanipulacją ?

CALL CENTER ? TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA W WINDYKACJI

SPRZEDAŻ PRODUKTÓW/USŁUG O WYSOKICH WARTOŚCIACH JEDNOSTKOWYCH KONTRAKTÓW ?

SKUTECZNA KOMUNIKACJA W RELACJI Z KLIENTEM ? szkolenie dla przedstawicieli handlowych

OBSŁUGA WINDYKACJI KREDYTÓW TRUDNYCH I STRACONYCH ? dla negocjatorów mobilnych

JAK SKUTECZNIE MOTYWOWAĆ ZESPÓŁ ? NOWOCZESNE TECHNIKI I SPOSOBY MOTYWACJI

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Bilans roczny oraz zmiany w podatkach w 2017/2018 roku

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW I BUDOWAĆ DOBRE RELACJE W BIZNESIE ?

Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu? 2- dniowe szkolenie - niezbędnik kierownika projektu. (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące najnowszą nowelizację ? od 1 czerwca 2017r. (...)

SENT: System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów ? Pakiet Przewozowy w Praktyce.

Transport drogowy ? reklamacje i spory. Według zasad obowiązujących w 2017 r. Z uwzględnieniem nowej wersji konwencji adr i protokołu genewskiego do konwencji CMR! (...)

Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie. Analiza możliwości uzasadniania roszczeń i zwolnień od odpowiedzialności! (...)

Budżet zadaniowy w sektorze publicznym w 2018 roku

Dotacje ze środków publicznych w 2018 roku - udzielanie, wykorzystywanie, rozliczanie i kontrola

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym w 2018 r.

Finanse publiczne w praktyce w 2018 roku. Zasady gospodarki finansowej - dyscyplina finansów publicznych - kontrola zarządcza - budżet zadaniowy (...)

Zamówienia publiczne do 30 000 euro - jak legalnie i oszczędnie realizować wydatki publiczne przy minimum formalności? (...)

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2018

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji. (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

ASERTYWNOŚĆ - BUDOWANIE ASERTYWNEJ POSTAWY ORAZ KOMUNIKACJI ?

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. (...)

double training sessions

Coaching Biznesowy/ Kariery w języku angielskim

JOB INTERVIEW PREP Przygotowanie do rozmowy o pracę

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Umowy w systemie zamówień publicznych ? przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

EXCEL DLA DZIAŁÓW SPRZEDAŻY ?

Obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzeń REACH i CLP - jak je spełnić? (REACH, CLP, rejestr substancji, karta charekterystyki) (...)

ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY ZLECENIA PO ZMIANACH W 2018 R.

Dokumentacja pracownicza w 2018 r. - projektowane zmiany, digitalizacja akt osobowych

Doskonalenie kompetencji kierowniczych dla kadry zarządzającej administracji publicznej

Zarządzanie stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Obsługa trudnego klienta

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W PODMIOTACH LECZNICZYCH RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Zarządzanie zespołem w administracji. Kompendium umiejętności menedżerskich

Etyka i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym

Zmiany w procedurze administracyjnej. Postępowanie administracyjne i jego najnowsza nowelizacja.

Sprzedaż Nieruchomości i Obsługa Klienta

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące najnowszą nowelizację (...)

Rewolucja w zarządzaniu i najmie nieruchomości

Dostęp do informacji publicznej i prawo autorskie

RODO - Zmiany w ochronie danych osobowych - unijna reforma przepisów

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Bilans roczny oraz przewidywane zmiany w podatkach w 2018 roku

Środki trwałe w aspekcie bilansowym i podatkowym ? ważne zmiany

Hyndai Factory Tour and Workshop

Certyfikowany Audytor Lean w Magazynie i Intralogistyce

Grywalizacja. Uczyń z tradycyjnych zadań Twoich pracowników zawodową przygodę!

Wędrówka Lidera. Rejs po najpiękniejszych wyspach karaibskich

Audyt wewnętrzny 5 S

Japan business conference and lean management study tour Wprowadź swoją firmę na azjatycki rynek i czerp wiedzą z najlepiej zarządzanych fabryk na świecie. (...)

PLANOWANIE, STRATEGIA I PROJEKTY W SPRZEDAŻY ? Zarządzanie sprzedażą

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne - (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji. (...)

Zarządzanie projektami dla początkujących - praktyczny przegląd metodyk: PCM, PRINCE2, PMBoK. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych. Jak krok po kroku przygotować roboty budowlane przy obiekcie budowlanym? Szkolenie 2-dniowe. (...)

Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom. (...)

Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

Zarządzanie procesami biznesowymi - efektywne warsztaty praktyczne. Uczestnicy w ramach szkolenia pracują nad własnym procesem, w którym wykorzystują przy wsparciu trenera poznane narzędzia i metody. (...)

Specjalista ds. Obsługi Biura Zarządu

Zimowa Szkoła Menedżerów Zakupów

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Training Within Industry (TWI)

TESLA FACTORY TOUR

Specjalista ds. rekrutacji, selekcji i wdrażania nowych pracowników

Kaizen & Lean Management Start

Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja VII

RODO ? Nie daj się zaskoczyć. Ochrona danych osobowych od 25.05.2018

Asertywność ? w zgodzie z samym sobą i światem

Zarządzanie sobą w czasie ? jak sprawić by doba była dłuższa

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. (...)

Kompetentny manager ? lider zespołu

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. (...)

Skuteczne przywództwo ? czyli jak zamienić pracę i zaangażowanie w złoto. V modułów skutecznego przywództwa w budowaniu zespołu (...)

Wystąpienia publiczne i sztuka autoprezentacji w praktyce

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. (...)

II Ogólnopolski zjazd Rzeczników prasowych podmiotów leczniczych

Redagowanie pism urzędowych - kultura języka polskiego w korespondencji pisemnej

Effective Negotiations in English - negocjacje w języku angielskim - warsztaty otwarte

Warunki kontraktowe FIDIC w świetle polskich regulacji prawnych i praktyki budowlanej - 2-dniowe warsztaty z analizą błędów i przyczyn niepowodzeń w projektach budowlanych. (...)

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane. (...)

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy

Kurs grupowy - double training sessions - w j. angielskim

Excel jako narzędzie wspomagania procesów produkcyjnych

Obowiązki związane z Centralnym Rejestrem Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO) oraz Bazą Danych Sprawozdań (BDS) (...)

Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)(ochrona środowiska, gazy cieplarniane) (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Realizacja inwestycji drogowych w trybie specustawy oraz ustawy o drogach publicznych - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

OPŁATY ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI: PRAKTYCZNE ASPEKTY (...)

BILANS LZO: PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

Windykacja dla księgowych. Jak współpracować z radcą prawnym

Warsztat antystresowy dla zaawansowanych ? techniki redukcji długotrwałego stresu

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ROZLICZENIE I DOKUMENTACJA - WNT i WDT

Dokumentacja rozliczeniowa w projektach unijnych - przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych i pozaksięgowych 2 -dniowe warsztaty kompetencyjne. (...)

Przygotowanie wniosku o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014 -2-dniowe warsztaty praktyczne dla osób realizujących projekty unijne w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. (...)

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne 2-dniowe szkolenie warsztatowe/ 1290,00 zł netto/os (...)

Adobe After Effects i animowany Key ART moduł III

Fotografia w Prawie autorskim - ochrona, prawa twórców, zasady eksploatacji

Prawo autorskie w działalności instytucji kultury

PODATEK VAT, CIT - REWOLUCYJNE ZMIANY W 2018 ROKU

EXCEL W MARKETINGU ?

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (ZE ZMIANAMI PO NOWELIZACJI USTAWY 12.07.2017 R.) (...)

RODO 2018 - NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I NOWOŚCI W OCHRONIE DANYCH

NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA WODAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY - PRAWO WODNE

JAK SPEŁNIĆ OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2017 ROK (...)

REJESTRACJA JAKO UCZESTNIK WSPÓLNEGO PRZEDŁOŻENIA - WARSZTATY PRAKTYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IUCLID 6 I ECHA CLOUD SERVICES (...)

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM: DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH W UJĘCIU PRAKTYCZNYM (...)

Trudne rozmowy menedżerskie

Umowy i kontrakty handlowe

Zarządzanie Pracownikami na Hali Produkcyjnej

Nowe przepisy w praktyce Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Specjalista ds. rekrutacji, selekcji i wdrażania nowych pracowników

Content Marketing & SEO Expert

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna menedżera - wg Wojciecha Eichelbergera

INCOTERMS 2018

Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Systemu Kontroli Wewnętrznej wedle Rekomendacji H KNF

SMED - Najskuteczniejsza metoda skracania czasu przezbrojenia

Droga Toyoty

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH W PRAKTYCE

ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH ODPADÓW, WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA

OPAKOWANIA, ODPADY OPAKOWANIOWE I POUŻYTKOWE: OBOWIĄZUJACE PRZEPISY PRAWNE, NOWE WYMAGANIA I ICH REALIZACJA (...)

Zarządzanie dokumentacja w instytucjach kultury

Postępowanie z dokumentacją przechowywaną oraz wytwarzaną przez Urzędy Stanu Cywilnego

Archiwum zakładowe od podstaw

Zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji osobowej i płacowej

Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji projektów unijnych

Zarządzanie dokumentacja w instytucjach kultury

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia - (3 dni )

Zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji osobowej i płacowej

Ocena stanu prawnego i technicznego obiektu budowlanego i nieruchomości gruntowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2017 R. ? ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO (...)

Realizacja procesu inwestycyjnego w kontekście najnowszych zmian w prawie zamówień publicznych, prawie budowlanym, prawie wodnym, prawie ochrony środowiska i projektem Kodeksu Urbanistyczno-budowlaneg (...)

Księgowość w Spółce z o.o. spółce komandytowej.

Intensywny Kurs

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. (...)

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)