szkolenia, kursy
 
SZKOLENIA    KURSY    KONFERENCJE

FINANSE    INFORMATYKA    UNIA EUROPEJSKA    JĘZYKI OBCE    PRAWO    KSIĘGOWOŚĆ    MARKETING    OCHRONA ŚRODOWISKA

PODATKI    SPRZEDAŻ    ROZWÓJ OSOBISTY    SZKOLENIA BRANŻOWE    ZARZĄDZANIE    ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ    ZASOBY LUDZKIE   
LISTA SZKOLEŃ:

Auditor wewnętrzny jakości [ISO 9001, audyt wewnętrzny, audytor wewnętrzny jakości, jakość]

Pomiary kolorymetryczne

Inżynier procesu - szkolenie podstawowe

Niepewność pomiaru - metodyka szacowania wg ISO i VDA5 [metrologia, pomiary, kalibracja]

Normowanie czasu pracy [Wspomaganie komputerowe, zarządzanie produkcją, Czas pracy]

Proces zatwierdzania części do produkcji-PPAP, PSW [apqp, ISO/TS 16949, vda, ISO 9001, QS 9000, Proces Zatwierdzania Części do Produkcji PPAP Gwarancja Przedłożonej Części PSW, TS (...)

Procedury kontroli wyrywkowej metodą alternatywną - plany wg AQL i LQ

Lean Manufacturing w praktyce - SYMULACJA [odchudzone wytwarzanie, Wdrożenie, OEE, KAIZEN, Just-In-Time, niezawodność] (...)

Auditor dostawcy motoryzacyjnego [motoryzacja, audit u dostawcy, branża motoryzacyjna, audyt u dostawcy, dostawca motoryzacyjny, audytor, FMEA, ppap, apqp] (...)

Walidacja metod analitycznych

Audit jakości u dostawcy [ISO 9001, audytor jakości, auditor, audyt jakości u dostawcy, ISO 19011, auditor jakości, audyt] (...)

Analiza systemu pomiarowego -ocena wizualna koloru-warsztaty

Statystyczne sterowanie procesem SPC - szkolenie podstawowe [karty kontrolne, Cp, Cpk, Cm, statystyka] (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne wg normy ISO oraz ASME [GDT, tolerancja]

Ergonomia i organizacja stanowisk pracy [ergonomia stanowiska pracy,organizacja miejsca pracy]

Statystyczne sterowanie procesem SPC w branży motoryzacyjnej [SPC, QS-9000, karty kontrolne, Statystyczne sterowanie procesem, metody statystyczne, motoryzacja, zdolność procesu, QDA- Qualitative Data (...)

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 2 - warsztaty "wirtualna fabryka"

Metrologia długości i kąta [kontrola, jakość, kontrola jakości, długość i kąt, MD, metrologia]

Rysunek techniczny - poziom zaawansowany

Specyficzne wymagania Klientów -CSR- FCA (FIAT)

Zarządzanie projektami

Gospodarka magazynowa jako element efektywnego zarządzania logistyką [logistyka, Służby utrzymania ruchu, koszty magazynowe, zarządzanie produkcją, gospodarka magazynowa, LGM] (...)

Metoda global 8 D

Plany kontroli [QS 9000, FMEA, ISO/TS 16949, apqp, control plans, PK]

Kierownik kontroli jakości [proces produkcyjny, kontrola jakości, organizacja służb kontroli jakości, organizacja procesów, kkj] (...)

Zapewnienie jakości dostaw - SQA [logistyka, kontrola dostaw, vda 6.3, SQA, Ocena dostawców]

Kompleksowe utrzymanie maszyn - TPM w praktyce [Lean Manufacturing, lean, KAIZEN, 5S, OEE]

ISO 9001:2015 ? wymagania systemu zarządzania jakością

Analiza FMEA procesów produkcyjnych według wymagań VDA [QS-9000, pfmea, process failure mode and effects analysis, fmea procesu, proces produkcyjny, pfmea-vda, AIAG] (...)

CorelDraw operacje podstawowe (Corel Draw) - grafika wektorowa | szkolenie CorelDraw

Dreamweaver - tworzenie stron internetowych - poziom podstawowy (html, css, javaScript) | szkolenie Dreamweaver (...)

HTML + CSS - podstawy | szkolenie HTML

HTML + CSS - Tworzenie stron www | szkolenie HTML + CSS

Crystal Reports - podstawy raportowania | szkolenie Crystal Reports

Sprzedaż: techniki i strategie sprzedaży w praktyce - trening dla handlowców | szkolenie Sprzedaż

Adobe Photoshop - grafika rastrowa - szkolenie podstawowe| szkolenie Adobe Photoshop

Zarządzanie zmianą | szkolenie Zarządzanie zmianą

Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce | szkolenie Zarządzanie pracownikami i współpracownikami (...)

Motywowanie pracowników i współpracowników - trening motywowania | szkolenie Motywowanie

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie | szkolenie Coaching (...)

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi | szkolenie Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi (...)

Savoire - vivre: dobre obyczaje sprzyjają dobrym interesom - Savoire-vivre | szkolenie Savoire - vivre (...)

Zarządzanie projektem ? czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOK?Guide ? Project Management Body of Knowledge 4th edition)? | szkolenie Zarządzanie projektem (...)

Zarządzanie pracownikami i współpracownikami w praktyce | szkolenie Zarządzanie pracownikami i współpracownikami (...)

Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi | szkolenie Techniki i mechanizmy wywierania wpływu na ludzi (...)

Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami | szkolenie Obsługa klienta (...)

Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych | szkolenie Prezentacja i autoprezentacja (...)

Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu - szkolenie asertywność | szkolenie Asertywność

Wprowadzenie do wymagań IATF 16949:2016

Minitab dla początkujących [SPC Pareto, karty kontrolne, analiza statystyczna, DOE, jakość]

TRIZ - podstawy metody [inwentyka, TRIZ-podstawy metodologii]

Zarządzanie reklamacjami [zarzadzanie, reklamacje, obsługa klienta, kontrola dostaw]

PRAWO BUDOWLANE 2017 zmiany od 11 września 2017 r

UTRZYMANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości wynikające z ustawy Prawo budowlane (...)

Oceny oddziaływania na śrdodowisko inwestycji współfinansowanych ze środków UE

Microsoft Excel - operacje podstawowe - arkusz kalkulacyjny Excel - praktyczne wykorzystanie | szkolenie Excel (...)

Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich | szkolenie Inteligencja emocjonalna (...)

Motywowanie pracowników i współpracowników - trening motywowania | szkolenie Motywowanie

Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane - trenning negocjacji | szkolenie Negocjacje (...)

Zarządzanie konfliktem: strategia, opanowanie, ekologiczne rozwiązania | szkolenie Zarządzanie konfliktem (...)

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH - przebieg procesu inwestycyjnego zgodnie z przepisami urbanistycznymi i budowlanymi po zmianach (...)

Microsoft PowerPoint ? sztuka prezentacji (MS PowerPoint) | szkolenie Microsoft PowerPoint

Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek - trening zarządzania sobą w czasie | szkolenie Zarządzanie czasem (...)

Certyfikowany specjalista ds. jakości - I zjazd [metrologia, metody statystyczne, doskonalenie procesów, projektowanie, planowanie jakości, kontrola jakości, jakość, csj] (...)

Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać | szkolenie Stres

MPR. Master Planning - Planowanie: S&OP i MPS

DSP. Inventory Management - Zarządzanie Zapasami

ECO. Production Scheduling - Harmonogramowanie Produkcji

SMR. Supply Chain Strategy - Strategia Łańcucha Dostaw

Microsoft Access - bazy danych - szkolenie podstawowe (MS Access) | szkolenie Microsoft Access

Photopaint dla początkujących | szkolenie Photopaint

Adobe InDesign - skład i publikacja - operacje podstawowe | szkolenie Adobe InDesign

PHP ? programowanie na potrzeby www | szkolenie PHP

PHP MySQL ? programowanie na potrzeby www | szkolenie PHP MySQL

SQL w bazie danych MySQL - operacje podstawowe | szkolenie SQL w bazie danych MySQL

Baza danych mySQL - używanie i zarządzanie | szkolenie Baza danych mySQL

Linux - podstawy systemu | szkolenie Linux

Linux - sieci konfiguracja | szkolenie Linux

Linux - bezpieczeństwo systemu | szkolenie Linux

Linux - bezpieczeństwo sieci | szkolenie Linux

Linux - programowanie w powłoce BASH | szkolenie Linux

Pozycjonowanie stron www ? SEO ? kurs / szkolenie optymalizacji i pozycjonowania serwisów internetowych | szkolenie Pozycjonowanie stron www ? SEO (...)

Microsoft Project - skuteczne zarządzanie projektami | szkolenie Microsoft Project

Kreatywne rozwiązywanie problemów - kreatywność - trening kreatywności | szkolenie Kreatywne rozwiązywanie problemów (...)

Zarządzanie zmianą | szkolenie Zarządzanie zmianą

Grafika DTP. INDYWIDUALNE SZKOLENIE w cenie grupowego!

Redakcja graficzna gazet i czasopism DTP, skład i łamanie - kurs grafik/operator dtp

Telemarketing - sprzedaż przez telefon | szkolenie Telemarketing

Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje podstawowe | szkolenie Adobe Illustrator

Zarządzanie czasem i komunikacja z klientem wewnętrznym [kompetencje osobiste, szkolenia miękkie, zarządzanie czasem, asertywność, stres] (...)

UML 2.1 dla zaawansowanych

Incoterms? 2010 nowe zmiany oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu

Modelowanie schematów XML Schema

XSL - przekształcenia dokumentów XML

OCP - Oracle Certified Professional - Administracja bazą Oracle

Analiza systemów pomiarowych (MSA) - metoda R&R dla pomiarów niepowtarzalnych [MSAR, pomiary niepowtarzalne, system pomiarowy, laboratorium, ISO/TS, klasyfikacja przyrządów] (...)

Współpraca z dostawcami w branży motoryzacyjnej i PPAP od dostawców

Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych w BPMN

Modelowanie procesów biznesowych w UML

Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem JSF, EJB 3 i JPA (Hibernate) [J-EJB-JSF] (5 dni) (...)

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz technologii Hibernate [J-SPR-HIB] (5 dni) (...)

Programowanie aplikacji internetowych Java EE z wykorzystaniem Servlet/JSP/JDBC/JSF [J-EE-JSF] (5 dni) (...)

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem szkieletu aplikacyjnego Spring oraz Spring MVC [J-SPR-MVC] (5 dni) (...)

Relacyjne bazy danych, SQL oraz PL/SQL [BD-SQL-PLSQL] (5 dni)

Tworzenie usług sieciowych (web services) na platformie Java (JAX-WS) [J-WS] (3 dni)

ROBOTY BUDOWLANE w OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - po zmianach przepisów

ASP - ASP.NET - podstawy - tworzenie aplikacji webowych (internetowych). | szkolenie ASP - ASP.NET

J2ME - JAVA - programowanie aplikacji mobilnych - podstawy | szkolenie J2ME - JAVA

Crystal Reports - zaawansowane raportowanie | szkolenie Crystal Reports

Symfonia Premium Finanse i Księgowość | szkolenie Symfonia Premium Finanse i Księgowość

Symfonia Premium Handel | szkolenie Symfonia Premium Handel

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom podstawowy [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

JAVA - operacje podstawowe | szkolenie JAVA

JAVA - szkolenie zaawansowane - Szkolenie przygotowujące do egzaminu Sun Certified Java Programmer (310-065) | szkolenie JAVA (...)

Zarządzanie produktywnością szkolenie dla brygadzistów, liderów, mistrzów | szkolenie Zarządzanie produktywnością (...)

Praca w zespole: umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania | szkolenie Praca w zespole (...)

Work-Life Balance - jak utrzymać równowagę między pracą i życiem osobistym | szkolenie Work-Life Balance (...)

Koordynator Kaizen [kaiz, kaiz-kKAIZEN, nadzorowanie, Zarządzanie projektami, Wdrożenie, zarządzanie produkcją, Jakość, Motywacja, szkolenia miękkie, KAIZ-K] (...)

Core tools- Interpretacja wymagań dla auditorów wewnętrznych

ISO 9001:2015 vs ISO 9001:2008 - istotne zmiany

Teoria pomiaru i opracowanie wyniku pomiaru [ metrologia, TPO, układ SI, NMI, DI, OIML, BIPM, GUM, ILAC] (...)

Koordynator ds. optymalizacji procesów - część 1 - podstawy

Inżynier procesu - szkolenie doskonalące

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego [metrologia, kontrola, pomiary geometryczne, przyrządy pomiarowe, NWP] (...)

Efektywne funkcjonowanie w sytacjach trudnych, stres i wypalenie zawodowe

JAK BUDOWAĆ DROGI - zasadnicze zmiany spec-ustawy drogowej

Six Sigma - poziom Black Belt - III ZJAZD

OCA - Oracle Certified Associate - Administracja bazą Oracle | szkolenie OCA - Oracle Certified Associate (...)

INTRASTAT - AKTUALNOŚCI I ZMIANY w 2017 roku

PRAWO PRACY 2017 ? praktyka i możliwości stosowania prawa pracy w dziale personalnym i przez menedżerów (...)

Negocjacje zakupowe

Kadry i Płace ? specjalista ds. kadr i płac [kody zawodu: 242307 i 242310]

Kadry ? specjalista ds. kadr [kod zawodu: 242307]

Płace ? specjalista ds. płac [kod zawodu: 242310]

Projektowanie procesów wytwarzania i montażu [dfm_a, dfm, dfa]

Użytkowanie podstawowych przyrządów pomiarowych [przyrządy pomiarowe, pomiary geometryczne]

Kontroler jakości [plany kontroli, służba kontroli jakości,kontrola, zapewnienie jakości, systemy jakości, niezgodności, narzędzia pomiarowe, metrologia] (...)

TRIZ - podstawy metody - warsztaty [inwentyka, TRIZ, Idealny Rezultat Końcowy, TRIZ - podstawy metodologii - warsztaty, TRIZ-W] (...)

Szybka reakcja na problemy jakościowe ? metoda QRQC

Certyfikowany INDYWIDUALNY kurs grafika komputerowego 60 zł/h ZOBACZ

Zastosowanie Excel w biznesie - poziom średniozaawansowany

Zarządzanie i optymalizacja zapasów zaopatrzeniowych i zapasów wyrobów gotowych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych (...)

Reklamacje i dochodzenie roszczeń w transporcie i spedycji na rynku krajowym i międzynarodowym

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Jawne i ukryte umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

Diagnoza kandydatów metodą DEEP HIDE - współczesne osiągnięcia psychodiagnostyki w selekcji personelu (...)

Planowanie, sterowanie i harmonogramowanie produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

TPM - Kompleksowe zwiększanie wydajności parku maszynowego

Zarządzanie czasem własnym - organizacja i podnoszenie efektywności pracy

Kierowanie zespołem pracowniczym

Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Przewozy kontenerowe i drobnicowe - spedycja i transport morski

Metody wyboru i oceny dostawców

Asertywność w realiach biznesowych

Planowanie logistyczne

Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole

Związki zawodowe - zasady funkcjonowania, współdziałania z pracodawcą, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów (...)

System INTRASTAT zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z listopada 2016r.

Negocjacje zakupowe i zarządzanie dostawcami

Prawidłowa gospodarka paletowa w przedsiębiorstwie

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych (...)

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa

Zarządzanie zakupami w procesie zaopatrzenia - metody redukcji kosztów w zakupach

Inwentaryzacje w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyczne zasobami i przepływami magazynowymi - Lean w procesie magazynowym

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Prognozowanie w logistyce w oparciu o statystyki sprzedaży

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Lean Manufacturing

Lean Six Sigma ? champion executive

Balansowanie linii produkcyjnych (według metody chronometrycznej)

SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem

System ocen okresowych - tworzenie i koordynacja

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

CŁO - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH w 2017 R.

Audit procesu wg wymagań VDA 6.3 [VDA 6.1, PPAP, Audit, Audit u dostawcy, wymagania, motoryzacja, APQP] (...)

Controlling personalny z elementami mierników efektywności działu personalnego w oparciu o MS Excel

INTRASTAT W PRAKTYCE - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W 2017 R.

Warunki dostaw INCOTERMS 2010 - najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych (...)

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza magazynu

FMEA - Failure Mode Effect Analysis

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MS Excel - poziom podstawowy

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Jawne umiejętności i predyspozycje kandydata - skuteczna rekrutacja

ADR ? Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych. (...)

Koszty i efektywność logistyki przedsiębiorstw

Sztuka prowadzenia prezentacji z wykorzystaniem programu MS PowerPoint

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI w oparciu o PMBOK? Guide ? dopasowanie do specyfiki biznesu

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

Jak wdrażać modele kompetencyjne do organizacji? Praktyczne wskazówki dla pracowników HR, konsultantów i menedżerów (...)

Specjalista ds. kadrowo-płacowych EDYCJA WEEKENDOWA

Kurs Samodzielnego Księgowego

Szkolenia okresowe BHP e-learning

Karnety na szkolenia okresowe BHP e-learning

Stosowanie procedury uproszczonej w obsłudze celnej

Eksport i import - najważniejsze aspekty w świetle prawa wspólnotowego, prawa podatkowego oraz zmian w ustawie VAT. (...)

Pochodzenie i status celny towarów w obrocie międzynarodowym.

Zasady prowadzenia obrotu towarowego z zagranicą - przepisy i praktyka

INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - zmiany przepisów od 1.01.2017

Gospodarowanie odpadami w 2017 roku na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.

Opakowania, odpady opakowaniowe i poużytkowe w 2017 r.

Rozporządzenia REACH i CLP oraz ustawa o substancjach i mieszaninach chemicznych - obowiązki przedsiębiorców (...)

PRAWO WODNE. Regulacje organizacyjne i prawne w nowej ustawie Prawo wodne.

Raport o oddziaływaniu na środowisko ? przygotowanie dokumentu i weryfikacja jego jakości zgodnie z najnowszymi trendami zmian przepisów. (...)

Prawo ochrony środowiska a obowiązki przedsiębiorców - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany.

Umowa o roboty budowlane ? jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją (...)

Prawidłowe użytkowanie obiektu budowlanego i prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty

Proces budowlany w praktyce po nowelizacji przepisów ? od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie (...)

Reklamacje, rękojmia i gwarancja przy sprzedaży w obrocie handlowym i konsumenckim - przepisy i praktyka. (...)

Windykacja należności - postępowanie sądowe i komornicze z uwzględnieniem nowych kosztów komorniczych. Zmiany przepisów w latach 2016-2018 i ich praktyczne skutki. (...)

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym.

Prowadzenie skutecznych rozmów windykacyjnych

CŁO: POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Microsoft Access - bazy danych - szkolenie zaawansowane (MS Access) | szkolenie Microsoft Access

Adobe Illustrator - grafika wektorowa - operacje zaawansowane | szkolenie Adobe Illustrator

Asertywność, czyli stanowczo i łagodnie do przodu - trening asertywności | szkolenie Asertywność

Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie - Coaching | szkolenie Coaching (...)

Emisja głosu - trening/warsztaty pracy głosem | szkolenie Emisja głosu

Microsoft Excel - operacje zaawansowane - arkusz kalkulacyjny Excel - praktyczne wykorzystanie (MS Excel) | szkolenie Microsoft Excel (...)

Inteligencja emocjonalna jako skuteczne narzędzie w kontaktach międzyludzkich | szkolenie Inteligencja emocjonalna (...)

Kreatywne rozwiązywanie problemów - kreatywność - trening kreatywności | szkolenie Kreatywne rozwiązywanie problemów (...)

Negocjacje - przekonywanie do swoich rozwiązań by obie strony były wygrane - trenning negocjacji | szkolenie Negocjacje (...)

Obsługa klienta - standardy, sytuacje konfliktowe, panowanie nad emocjami | szkolenie Obsługa klienta (...)

SQL w bazie danych Oracle - szkolenie podstawowe - szkolenie Oracle | szkolenie SQL w bazie danych Oracle (...)

PL/SQL - Oracle - szkolenie podstawowe - Bazy danych Oracle | szkolenie PL/SQL - Oracle

Adobe Photoshop ? zaawansowane techniki pracy z grafiką rastrową | szkolenie Adobe Photoshop

Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych | szkolenie Prezentacja i autoprezentacja (...)

Sprzedaż: techniki i strategie sprzedaży w praktyce - trening dla handlowców | szkolenie Sprzedaż

Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać | szkolenie Stres

Zarządzanie czasem: efektywna praca, dobry wypoczynek - trening zarządzania sobą w czasie | szkolenie Zarządzanie czasem (...)

Zarządzanie projektem ? czyli wyprzedź wyobraźnią przyszłość (zgodnie z PMBOK?Guide ? Project Management Body of Knowledge 4th edition)? | szkolenie Zarządzanie projektem (...)

Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka

Zabezpieczenia wykonania umów - jak sformułować treść umowy, by chronić swoje interesy.

Klasyfikacja taryfowa i korzystanie ze Wspólnotowej Taryfy Celnej

Transport i spedycja międzynarodowa - umowy, ubezpieczenia, konwencja CMR

Kurs kasjera walutowo-złotowego

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Autorytet i wywieranie wpływu

Standaryzacja pracy

DOE ? Design of Experiments. Techniki projektowania eksperymentów

TQM ? Total Quality Management ? Nowoczesna metodologia zarządzania

Analiza i raportowanie w MS Excel [statystyczna analiza danych, przetwarzanie danych, obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, konstrukcja histogramu, generowanie liczb pseudolosowych, testowa (...)

Grafika komputerowa - Photoshop profesja

Grafika komputerowa, redakcja graficzna, skład i łamanie

Teoria ograniczeń - zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych [Teoria Ograniczeń, Theory of Constraints, TOC, wąskie gardła, balansowanie, balansowanie linii, Lean Manufacturing, Six Sigm (...)

Statystyczne sterowanie procesem SPC z analizą systemów pomiarowych MSA[karty kontrolne, Cp, Pp, Ppk, Six Sigma, Cg, Cgk, SPC-MSA] (...)

Umowy handlowe z pozycji zakupowej

Negocjacje zakupowe i umowy handlowe

Negocjacje zakupowe, umowy handlowe i zarządzanie dostawcami

Trening dla trenerów - Warsztaty trenerskie

ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTER - przygotowanie, przeprowadzenie, ocena i opracowanie wyników

Menedżerskie praktyki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji w miejscu pracy

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Narzędzia doskonalenia produkcji - LEAN, KAIZEN, TOC, GEMBA

Podstawy funkcjonowania obsługi celnej - Uproszczenia w obsłudze celnej dla podmiotów gospodarczych

Prowadzenie książki przychodów i rozchodów - praktyczne warsztaty

Moderowanie zespołów problemowych

Kierownik laboratorium [ZL-P, Zarządzania w laboratorium, ISO 17025, audit, zarządzanie wymaganiami] (...)

HR jako Strategiczny Partner Biznesowy

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa ? przewozy drogowe i morskie

Gospodarka Magazynowa i Kontrola Zapasów - Warehouse Management & Inventory Control

Specjalne procedury celne

Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmienione postępowanie upadłościowe. Dochodzenie wierzytelności w świetle nowych przepiów. (...)

Weksel w obrocie gospodarczym - aspekty prawne i zastosowanie praktyczne.

Excel dla inżynierów

Trening motywacyjny, samomotywacja - metody osiągania wyznaczonych celów

MS Excel ? od podstaw do analiz biznesowych

Automotywowanie ( automotywacja) ? jak odnaleźć motywację do codziennych zadań | szkolenie Automotywowanie (...)

Profesjonalny Office Manager - Warsztaty praktyczne dla asystentek i sekretarek

Program pomysłów pracowniczych Kaizen - jak skutecznie wdrożyć

Doskonalenie kompetencji osobistych managera produkcji [Doskonalenie umiejętności osobistych managera produkcji, UO-DMP] (...)

Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów

Komunikacja interpersonalna z elementami pracy zespołowej [personAll smart, praca zespołowa, asertywność, umiejętności osobiste, UO-KIPG, komunikacja] (...)

Metody twórczego rozwiązywania problemów i ich praktyczne zastosowania [inwentyka, kreatywność, myślenie twórcze, Jakość, PDCA, problem solving] (...)

Doskonalenie kluczowych umiejętności osobistych kontrolera jakości

Podstawy GMP w branży farmaceutycznej [farmacja, laboratoria, GMP-P]

Trening kompetencji menedżerskich i umiejętności przywódczych dla nowych menedżerów

Zarządzanie zmianą dla liderów zmian

Kurs trenerów i szkoleniowców

Warsztaty mistrza produkcji i brygadzisty [STA-P]

Ustawa o odpadach, zmiany w opłatach, raporty KOBIZE. Przepisy i praktyka w 2017 roku.

Komunikacja interpersonalna: zwiększanie własnej skuteczności i wpływanie na innych | szkolenie Komunikacja interpersonalna: (...)

Sztuka prowadzenia dyskusji | szkolenie Sztuka prowadzenia dyskusji

CorelDraw - grafika wektorowa- operacje zaawansowane | szkolenie CorelDraw

Rozmowa rekrutacyjna w praktyce. Technika wywiadu kompetycyjnego | Rozmowa rekrutacyjna w praktyce.

Rozmowy okresowe z pracownikami. Rozwojowe rozmowy oceniające | szkolenie Rozmowy okresowe z pracownikami (...)

CSS - kaskadowe arkusze stylów- szkolenie podstawowe | szkolenie CSS

JavaScript - JS - dynamiczne serwisy www - szkolenie podstawowe | szkolenie JAVA

Microsoft Word - sztuka formatowania tekstu (MS Word) | szkolenie Microsoft Word

MS Outlook- profesjonalna obsługa poczty i organizacja czasu | szkolenie MS Outlook

NET(C#, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET)- wprowadzenie do programowania | szkolenie NET

Wystąpienia publiczne

KPA; Kodeks Postępowania Administracyjnego

Prawo konsumenckie

Leadership - świadome przywództwo | szkolenie Leadership

Zarządzanie zespołem handlowców | szkolenie Zarządzanie zespołem handlowców

Coaching w zarządzaniu | szkolenie Coaching w zarządzaniu

Mentoring czyli przekazywanie wiedzy poprzez siłę autorytetu | szkolenie Mentoring

Specyficzne wymagania klientów -CSR- Formel Q-Konkret (Customer Specific Requirements) [apqp, VDA 6.1, B2B, QS System, audyt procesu, audyt produktu, QPN- Reifegrad, ISO/TS] (...)

Etykieta w biznesie ? savoir-vivre i dress code

Analiza systemów pomiarowych - metoda R&R [MSA, analiza R&R, właściwości mierzalne, zdolność systemu pomiarowego, metoda, R&R, Analiza systemów pomiarowych] (...)

Metody statystyczne w kontroli dostaw

Planowanie eksperymentu ? DOE - zakres podstawowy

Specyficzne wymagania Klientów -CSR-Nissan-Renault- ANPQP

Six Sigma - poziom Black Belt - IV ZJAZD

Następnie- Stań sie przywódcą dla innych.

Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój organizacji w oparciu o analizę 7S

Trener wewnętrzny w firmie produkcyjnej - podstawy

Instruowanie pracowników - Training Within Industry [TWI-P, Skill Matrix, umiejetności osobiste]

Negocjacje ? doskonalenie kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta [UO-NEG, umiejętności osobiste, personall, sprzedaż, negocjacje, obsługa klienta] (...)

Połączenia gwintowe ? analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania [metrologia, niepewność pomiarowa, system pomiarowy, moment dokręceń, narzędzia pomiarowe, proces montażu] (...)

Na koniec-Naucz innych jak skutecznie przewodzić

Certyfikowany specjalista ds. jakości - II zjazd [metrologia, metody statystyczne, doskonalenie procesów, projektowanie, planowanie jakości, kontrola jakości, jakość, csj] (...)

Design for Six Sigma [8D, DOE, narzędzia jakości, analiza ryzyka, FMEA, metody statystyczne, DfSS]

Leadership ? doskonalenie kompetencji osobistych dla wyższej kadry menedżerskiej

Analiza rysunku technicznego- wprowadzenie

Projektowanie layoutów

Six Sigma - poziom Green Belt - II zjazd [6S, Narzędzia jakości, DOE, zdolność procesu, Koszty jakości, analiza przyczyn źródłowych, Six Sigm] (...)

Skuteczny manager ? praktyczne aspekty zarządzania

TWI - Training Within Industry - warsztaty

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości i kąta

Analiza statystyczna w laboratorium, karty kontrolne Shewharta, badania biegłości

Pierwiastki promieniotwórcze w wodzie przeznaczonej do spożycia

REALIZACJA INWESTYCJI LINIOWYCH po zmianach przepisów

MS EXCEL DLA MENEDZERÓW - praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach, analizie finansowej i controllingu (...)

Audytor wewnętrzny normy ISO 14001

Audytor wewnętrzny wg norm PN-N 18001 i OHSAS 18001

Kurs kwalifikacyjny dla audytorów IATF 16949 1. i 2. strony NOWOŚĆ

Egzamin dla certyfikowanych audytorów 1. i 2. strony IATF 16949

Szkolenie odnawiające uprawnienia audytorów procesu wg VDA 6.3

Egzamin na certyfikowanego Audytora Procesu według VDA 6.3

Audytor procesu według VDA 6.3

Przegląd i interpretacja wymagań normy ISO 9001

Warsztaty z zakresu zarządzania podstawowymi narzędziemi APQP (Flow Chart, FMEA i Plan Kontroli )

MSA i SPC - Analiza systemu pomiarowego oraz statystyczne sterowanie procesem

VDA 2 - zatwierdzenie jakości dostawy w ujęciu VDA

Narzędzia jakości przemysłu motoryzacyjnego. Moduł II (MSA/VDA5/SPC)

Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów na bazie wymagań grupy VW

IMDS- zasady pracy z bazą IMDS

5S w praktyce - organizacja miejsca pracy

Zmiany w prawach konsumenta i reklamacje 2017 - warsztaty prawne

Warsztat przygotowujący do pełnienia roli kierowniczej

Zarządzanie kosztami na produkcji

Transport Morski - Stawki i Dokumenty (Konosament)

Zarządzanie wiedzą w organizacji ? kreowanie wiedzy, dzielenie się nią oraz jej przekazywanie

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - warsztaty z Maciejem Orłosiem

Profesjonalna obsługa klienta z elementami technik sprzedaży [obsługa klienta, sprzedaż, prezentacja sprzedażowa, techniki sprzedaży, doradca klienta, psychologia klienta] (...)

Statystyczne Zarządzanie Jakością

Art of negotiation - improving the competence of sales staff and customer service

Obsługa reklamacji ? kompetencje osobiste i aspekty prawne

Dobra rekrutacja - efektywność i bezpieczeństwo działania organizacji

Klasyfikacja Taryfowa - Wartość Celna

Praktyczne aspekty efektywności energetycznej w zakładzie przemysłowym

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Analiza rysunku technicznego - wprowadzenie [rysunek techniczny, analiza, interpretacja, kontrola jakości, reklamacje, normy, ISO, asme, gps, GD&T, GDT, tolerancje, wymiary, rzutowanie, przekroje] (...)

Dobór sprzętu kontrolno-pomiarowego i projektowanie sprawdzianów funkcjonalnych do kontroli geometrii wyrobu [pomiary, laboratorium, kontrola jakości, GD&T, gps, normy, ISO, asme, Cg, Cgk, R&R, KAPPA, (...)

Nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego w laboratorium fizykochemicznym [metody fizykochemiczne, Zarządzanie chemikaliami, niepewność pomiarowa, szacowanie niepewności, laboratorium] (...)

Przeprowadzenie badań na powłokach lakierniczych oraz ochronnych [Badania, metrologia, Badanie wizualne] (...)

Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne w branży motoryzacyjnej - poziom rozszerzony [ISO/TS 16949, asme, gps, geometric dimensioning and tolerancing, GDT] (...)

Budowanie relacji i zaufania w firmie - warsztaty (PersonAll Smart) [

Ukraiński pracownik w firmie produkcyjnej ? warsztaty dla kadry funkcyjnj i zarządającej

Oswoić stres

Zarządzanie zespołami zróżnicowanymi wiekowo

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności od dłużników przebywających za granicą.

Zawieranie umów handlowych - warsztaty

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym

Międzynarodowy obrót towarami strategicznymi

Lean SIX SIGMA ? green belt

Techniki negocjacji i wywierania wpływu przez telefon

Zarządzanie projektami metodą łańcucha krytycznego ? TOC, zarządzanie buforami i dynamiką harmonogramów (...)

FORUM ZDROWEGO BIZNESU

Obsługa bazy IMDS

Feedback, czyli przekazywanie informacji zwrotnych | szkolenie Feedback

MS EXCEL DLA MENEDZERÓW - praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach, analizie finansowej i controllingu (...)

PROFESJONALNA ASYSTENTKA ZARZĄDU

ARCHIWIZACJA I OBIEG DOKUMENTACJI

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM

OFFICE MANAGER - ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM. Efektywność w pracy Asystentki - Sekretarki

Efektywność osobista auditora wewnętrznego

Techniki rozwiązywania problemów w przemyśle motoryzacyjnym. Metoda 8D

Niech Ciebie zobaczą, czyli jak dobrze wyglądać w telewizji

Egzamin: Narzędzia jakości przemysłu motoryzacyjnego

Train the Trainer Training-the art and science of training adults

Effective Presentation Skills

Essientials of Leadership

Podstawy statystycznej analizy danych

Planowanie eksperymentu- DOE ? metoda Shainina

Specyficzne wymagania Klientów -CSR- w branży motoryzacyjnej - wprowadzenie

Projektowanie procesów kontroli

Praktyczne warsztaty naliczania opłat za korzystanie ze środowiska według najnowszych przepisów prawa ochrony środowiska (...)

Obowiązki prawne i wymagania dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

Szkolenie bhp jako forma komunikacji z pracownikami

Prawo budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017 r.

Gwarancja bankowa w praktyce

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w latach 2014-2020. Modernizacja przepisów o pomocy publicznej.

Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym - warsztaty

BUDŻET ZADANIOWY W SEKTORZE PUBLICZNYM W ROKU 2017

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w roku 2017

Zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro

Prawo pracy w praktyce w 2017 r - Warsztaty (3 dni)

5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing

Zarządzanie przez Cele (MBO - Management by Objectives)

OBSŁUGA KLIENTA WEWNĘTRZNEGO

RÓWNOWAŻNY CZAS PRACY

Zarządzanie Zapasami. Gospodarka Zapasami i Logistyka Zapasów

KAIZEN - 5S, PVM, Gniazda Produkcyjne i OPF, KANBAN, SMED, TPM nowoczesne narzędzia zarządzania produkcją (...)

BADANIA RYNKU. BADANIA MARKETINGOWE. Współpraca z agencjami. Samodzielne prowadzenie badań. Praktyczna interpretacja wyników badań (...)

TRENING ANTYSTRESOWY I ZARZĄDZANIE STRESEM

Zarządzanie najmem komercyjnym - szkolenie warsztatowe

NEGOCJACJE W BIZNESIE i SPRZEDAŻY. Szkolenie zaawansowane

CŁO: AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2017 ROKU

TRENING ASERTYWNOŚCI

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

MARKA WŁASNA (Private Labels). Nowoczesne Strategie. Praktyka Zarządzania

Ochrona danych osobowych - z uwzględnieniem zmian prawa i nowych rozwiązań ochronnych

Marketing internetowy (e-marketing). Reklama internetowa, Content Marketing, SEO, Social Media, Marketing Mobilny (...)

Kurs głównego księgowego

PRAWO PRACY 2017

Zabezpieczanie Płatności i Formy Rozliczeń Umów Handlowych.

Incoterms? 2010 PRAKTYKA - ZAGROŻENIA ? PUŁAPKI.

Kwalifikacja i ocena dostawców. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia. Zakupy.

Praktyka handlu zagranicznego. Uwarunkowania Zwyczajowe i Prawne w 2017 roku. Umowy handlowe. Import. Eksport. Pułapki. (...)

Transport morski. Likwidacja szkód i dochodzenie roszczeń. Konosament, inne morskie dokumenty przewozowe. (...)

Zarządzanie zakupami i redukcja kosztów zaopatrzenia.

Chiny, Japonia, Korea. Zasady współpracy handlowej, komunikacja i negocjacje z partnerami z krajów azjatyckich. (...)

Controlling logistyki w łańcuchu dostaw.

Zarządzanie logistyką i łańcuchem dostaw

KONTRAHENCI ARABSCY - różnice międzykulturowe, metody efektywnej komunikacji w kontaktach biznesowych . Arabska kultura biznesu, etykieta zachowań, negocjacje, sytuacje kontrowersyjne. (...)

STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA

ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI ZAKUPOWYCH

Psychologia Sprzedaży. Psychologia Klienta

Trudny klient - umiejętność porozumiewania się i obsługa reklamacji

Konwencja CMR i prawo przewozowe dla logistyków ? prawa i odpowiedzialność przewoźnika i spedytora

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa

Mocowanie ładunków

Dystrybucja i planowanie dostaw

Pochodzenie towarów a konsekwencje wystawiania świadectw pochodzenia w handlu międzynarodowym

Prawo celne - trzydniowy warsztat praktyczny

Kanban - od systemu push do pull - Planowanie operacyjne produkcji

Problem Solving/8D ? rozwiązywanie problemów

Symulacja LEAN OFFICE

APQP i PPAP - zaawansowane planowanie jakości

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

System pomiaru efektywności pracy maszyn (OEE)

MSA - Analiza Systemów Pomiarowych

SMED - redukcja czasu przezbrojeń maszyn

MOTYWACJA w organizacji LEAN

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management)

Zarządzanie flotą samochodową

Dochodzenie i załatwianie reklamacji na rynku B2B w kraju i za granicą.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o bateriach i akumulatorach - obowiązki przedsiębiorców, wymagania. Zmiany przepisów od 2016 roku. (...)

MS Excel - Visual Basic for Applications (VBA)

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Practitioner

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Foundation

Transport kolejowy

Kreatywność indywidualna i zespołowa - techniki twórczego myślenia w działaniach biznesowych

Zarządzanie zmianą - Organizacja w procesie przemian

10 Tricków Negocjatora

KOSZTY LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE - identyfikacja, pomiar, metody racjonalizacji

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ DYSTRYBUCJI

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ

WPROWADZANIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK (New Product Development)

Zarządzanie Projektem. Warsztat Najlepszych Praktyk

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI KLUCZOWYMI

TECHNIKI OBRONY CENY

Techniki Sprzedaży Usług

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - metody radzenia sobie z przemocą w miejscu pracy

Budowanie i Współpraca w zespole

Komunikacja Interpersonalna i Asertywność

Konferencja TOP automotive 2017

Dokumentacja pracownicza od A do Z

Prawo pracy po zmianach w 2017 r.

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie stresem - szkolenie / warsztaty antystresowe

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

Personal branding ? świadome budowanie marki osobistej w miejscu pracy

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

NEGOCJACJE I SPRZEDAŻ USŁUG

OBSŁUGA REKLAMACJI

BUSINESS TO BUSINESS. Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe

Szkolenie Merchandising. Zasady, Techniki, Strategie

Negocjacje Handlowe

NEGOCJACJE W BIZNESIE

Szkolenie Sprzedaż Przez Telefon

TECHNIKI DOMYKANIA SPRZEDAŻY

PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI

Techniki Zwiększania Wartości Sprzedaży

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW. ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I TRUDNE SYTUACJE W ZESPOLE

Szkolenie Rozmowa Oceniająca - użyteczne narzędzie w pracy menedżera

TECHNIKI MOTYWACJI POZAFINANSOWEJ

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W ZESPOLE

Beer Game (SCM Game) - zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligencja Społeczna w Przywództwie. Wywieranie Wpływu Poprzez Ludzi

ZARZĄDZANIE DECYZYJNE. Metody podejmowania decyzji menedżerskich i biznesowych

ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I PRODUKCJĄ KONTRAKTOWĄ (zarządzanie outsourcingiem)

Zarządzanie Rentownością i Ryzykiem w Projektach Operacyjnych i Inwestycyjnych

PRICING. POLITYKA CENOWA i MARKETING CENY. Praktyczne Metody Zarządzania Cenami

ZARZĄDZANIE MARKĄ (Brand Management). Szkolenie dla Brand Managerów

MARKETING MOBILNY (mobile marketing). Serwisy i aplikacje mobilne w marketingu

BENCHMARKING W MARKETINGU. Jak rozwijać produkty i marki analizując strategię konkurencji?

KONKURSY I LOTERIE JAKO FORMA WSPARCIA SPRZEDAŻY

PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE

REPOZYCJONOWANIE MARKI i REBRANDING. Zarządzanie Marką Dla Zaawansowanych

Prawne Aspekty Obsługi Reklamacji

KOMUNIKACJA PERSWAZYJNA - Trening Wywierania Wpływu

OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ. Ewaluacja Szkolenia. Narzędzia i Metody dla Działów HR

SZKOLENIE INCOTERMS 2010

Zarządzanie i Obrót Paletami w Standardzie EPAL, UIC, EUR

Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników kontroli

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

Wywieranie wpływu i perswazje w biznesie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

Zarządzanie czasem. TIME MANAGEMENT PREMIUM

Profesjonalna asystentka / sekretarka

Zarządzanie kompetencjami

Assessment i Development Center ? warsztaty PREMIUM

Etykieta i protokół dyplomatyczny w biznesie

WYROBY BUDOWLANE - nowe regulacje krajowe

Finanse publiczne w praktyce w 2017 r - kurs (3 dni)

Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży

System ocen pracowniczych

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

Rekrutacja i selekcja pracowników z wywiadem behawioralnym

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

Zarządzanie szkoleniami HR

Efektywność biznesowa szkoleń SEB

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy

Finanse dla niefinansistów

Zarządzanie konfliktem

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany plus

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

Negocjacje zakupowe

Finanse dla Menedżerów i Niefinansistów.

5S w praktyce

Komunikacja interpersonalna i asertywność

Efektywna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Skuteczna komunikacja w projekcie

Przywództwo 2.0

Przywództwo z elementami budowania zespołu i motywowania

Zarządzanie karierą i rozwojem zawodowym

Efektywność zawodowa

Techniki sprzedaży w praktyce

Profesjonalna sprzedaż i obsługa klienta

Zarządzanie czasem - zostań mistrzem organizacji i planowania

Negocjacje biznesowe w praktyce

SAVOIR VIVRE w biznesie

Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Wywieranie wpływu/ sztuka perswazji

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, standaryzacja pracy, mapowanie procesu i strumienia wartości. (...)

CorelDraw moduł I

CorelDraw moduł II

Tworzenie nowoczesnych stron www Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop- moduł I

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

Projektowanie i skład ? druk i publikacje elektroniczne moduł I

Adobe Illustrator moduł I

User Experience w projektowaniu interfejsów użytkownika i interakcji

Wizualne redagowanie publikacji

INFOGRAFIKA

Montaż i postprodukcja filmowa Adobe Premiere

Copywriting/Webwriting

Retusz fotogrfii

Digital Illustration

Przygotowanie do druku

Tworzenie responsywnych stron i aplikacji HTML5

Adobe After Effects moduł I

Adobe After Effects moduł II

Cinema 4D- moduł I

Adobe Acrobat DC

Tworzenie stron w systemie WordPress z elementami Adobe Dreamweaver

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - techniki podstawowe

Pozwolenia wodnoprawne po nowelizacji ustawy Prawo wodne ? praktyczne podejście

Kolor w filmie

Projektowanie i skład ? druk i publikacje elektroniczne moduł II

Prawo akcyzowe - przepisy ustawy i ich praktyczne zastosowanie.

Controlling marketingowy ? ROI w marketingu

Techniki wywierania wpływu w biznesie ?

NEGOCJACJE HANDLOWE ?

Skuteczny menedżer ? Zarządzanie zespołem i motywowanie

Nowoczesny marketing dla niezaawansowanych ?

Zarzadzanie kolorem

MS EXCEL DLA MENEDZERÓW - praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w finansach, analizie finansowej i controllingu (...)

Podejmowanie decyzji - sztuka dobrego wyboru. Skuteczny trening podejmowania decyzji. | szkolenie Podejmowanie decyzji (...)

Zarządzanie działem zakupów, prowadzenie projektów zakupowych i negocjacje | szkolenie Zarządzanie działem zakupów (...)

WordPress - tworzenie stron www | szkolenie WordPress

AutoCAD - operacje podstawowe | szkolenie AutoCAD

AutoCAD - operacje zaawansowane | szkolenie AutoCAD

Pełnomocnik ds. ZSZ zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001, OHSAS 18001 NOWOSĆ

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Procesy w motoryzacji. Metody i narzędzia zarządzania jakością: Moduł II

Egzamin: Pełnomocnik ds. jakości w motoryzacji

Ocena, pomiar i doskonalenie: Moduł III

Audytor w przemyśle motoryzacyjnym: Moduł IV

Egzamin: Manager ds. jakości w motoryzacji

Rozmowa oceniająca z pracownikiem

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier

Strategie i techniki - promocyjne i reklamowe ?Psychologia reklamy

Techniki wywierania wpływu w marketingu i sprzedaży ?

NEGOCJACJE HANDLOWE ?

Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! (...)

Programy lojalnościowe z użyciem marketing automation?

Adobe InDesign moduł I

Adobe InDesign moduł II

Grafika komputerowa- pakiet zintegrowany

VDA Field Failure Analysis - Analiza zwrotów z rynku

Audytor standardu VDA Field Failure Analysis

Audytor wewnętrzny normy ISO 9001

Tworzenie interaktywnych publikacji (nie tylko) na tablety

Shopper marketing i visual merchandising ?

Przygotowanie do egzaminu dla (przyszłych) audytorów 1. i 2. strony IATF 16949 - Podstawowe narzędzia jakości i wymagania dotyczące certyfikacji (reguły) (...)

Szkolenie dla audytorów IATF 16949 1. i 2. strony

Audytor procesu według VDA 6.3 - Usługi

Audytowanie narzędzi jakości (APQP, FMEA, SPC, MSA)

Controlling marketingowy ? ROI w marketingu

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Komunikacja międzypokoleniowa - jak rozwijać współpracę z przedstawicielami pokoleń X,Y,Z

Projektowanie opakowań i etykiet

Adobe Photoshop moduł II

Adobe Illustrator moduł II

Modo moduł I

ZBrush moduł I

Anatomia, forma i struktura głowy

Cinema 4D - moduł II

Przygotowanie do druku 3D

Wirtualny spacer- interaktywne Unity

Zarzadzanie marką

Optymalizacja stron www z uwzględnieniem elementów WCAG

Projektant grafiki i składu

Wystąpienia publiczne - Jak przygotować prezentację aby uzyskać uznanie audytorium?

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - SZKOLENIE DLA CALL CENTRE PO ANGIELSKU

PPS - Warsztat Zakupów Strategicznych

Negocjacje zakupowe - warsztaty

Negocjacje sprzedażowe - warsztaty

Negocjacje międzynarodowe

Komunikacja międzykulturowa warsztaty

Różnice kulturowe w biznesie

Business negotiations - warsztaty z negocjacji w języku angielskim

Efektywna komunikacja w IT

Negocjacje w zespołach projektowych

Team building

Zarządzanie konfliktem w organizacji

Negocjacje w logistyce

EFFECTIVE PRESENTATIONS IN ENGLISH - PREZENTACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

EFFECTIVE NEGOTIATIONS IN ENGLISH - NEGOCJACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

BUSINESS CORRESPONDENCE WORKSHOP

CALL CENTRE TRAINING IN ENGLISH - TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA PO ANGIELSKU

Writing Effective Business Emails

Strategie brandingowe & Consumer Insight ?

Zawieranie umów zakupu.

TELEMARKETING DLA HANDLOWCÓW - poziom zaawansowany

LOGISTYCZNA OBSŁUGA KLIENTA

Rozszerzona rzeczywistość moduł I

Tworzenie gier z elementami modelowania i teksturowania

Zaawansowane tworzenie gier z elementami modelowania i teksturowania

Udźwiękawanie materiałów filmowych i animacji

PUBLIC RELATIONS. Szkolenie dla ekspertów

CONSUMER INSIGHT - skuteczne metody komunikacji z klientem i wyróżniania marki na rynku

Zamówienia publiczne w projektach unijnych nowej perpektywy finansowej 2014-2020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI W 2016 R. - WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH (3 DNI) (...)

SMED (redukcja czasów przezbrojeń) jako element lean manufacturing

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y i Z

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

Specjalista ds. Umów Handlowych. Jak zabezpieczyć interesy firmy i ograniczyć ryzyko po ostatnich zmianach prawa. (...)

Przewozy nienormatywne - transport drogowy.

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Coaching jako narzędzie zarządzania pracownikami

Akademia Przywództwa Kobiet II - budowanie relacji i siły w biznesie

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne -poziom II

Nowy wymiar komunikacji PRISM Brain Mapping

Menadżerska rozmowa oceniająca

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

Zasady modelowania procesów biznesowych

Zarządzanie Zespołem Projektowym

Techniki utrzymania klienta - intensywny trening

Kadry i płace w praktyce. Kompleksowe warsztaty z zakresu prawa pracy i naliczania wynagrodzeń.

Manager coachem

Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z rozporządzeniem CLP

Bilans LZO w praktyce

Efektywny manager - motywowanie i delegowanie

Efektywna komunikacja interpersonalna

Empowerment - budowanie postawy zaangażowania u siebie i innych

Zarządzanie sobą w czasie

Twórcze i innowacyjne myślenie

PitStop Pro i Acrobat ? weryfikacja i kontrola projektu

Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym i narzędzia ochrony krajobrazu - warsztaty w zakresie obowiązków i ryzyk inwestorów budowlanych (...)

Zarządzanie projektami ? metodologia, harmonogramowanie, narzędzia

Analiza ryzyka i uwarunkowania prawne projektu

Finanse i controlling w projekcie

SPC - Statistic Proces Control

Windykacja należności

Budowanie relacji w kontaktach biznesowych

Umowy w obrocie gospodarczym

Zarządzanie talentami

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Zarządzanie produktem ? Wprowadzanie nowych produktów na rynek

Profesjonalna rekrutacja pracowników w praktyce. Inspirujące warsztaty zwiększające efektywność procesów rekrutacyjnych w organizacji. (...)

Umowy i roszczenia w trakcie budowy (umowy z podwykonawcami, dostawcami sprzętu i usług oraz roszczenia kontraktowe) (...)

Audyt nieruchomości i obrót nieruchomościami

Dokumentacja procedury oceny oddziaływania na środowisko do wniosku o dofinansowanie inwestycji.

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

Social Media w Marketingu

Transport kolejowy krajowy i międzynarodowy. Zasady odpowiedzialności przewoźników, procedura reklamacji. (...)

Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem). (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

PROFESJONALNA OBSŁUGA INTERESANTA W URZĘDZIE

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane ? Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.- (...)

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. (...)

ZARZĄDZANIE CZASEM. SZKOLENIE DLA MANAGERÓW

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. SZKOLENIE MANAGERSKIE

Informacja zwrotna (feedback) w zarządzaniu zespołami

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem nowelizacji od 01 stycznia 2017 r.

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające - 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Prawo zamówień publicznych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - trzydniowe warsztaty praktyczne - (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Sales and Operation Planning, czyli budząc ?&? w S&OP ? warsztaty

Usuwanie drzew i krzewów ? nowa procedura z uwzględnieniem nowych stawek opłat.

Nowa norma ISO 14001:2015

Trudni klienci i trudne sytuacje sprzedażowe

Zarządzanie produkcją | szkolenie Zarządzanie produkcją

Akademia VAT ? po kompleksowej nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Akademia CIT ? po nowelizacji ustawy kurs 4-dniowy

Faktura VAT w świetle nowelizacji ustawy oraz najnowszego orzecznictwa

VAT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy z uwzględnieniem zmian

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - praktyczne warsztaty

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF ? prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy (...)

PRODUCT MANAGEMENT (Zarządzanie Produktem). Szkolenie dla Product Managerów

ZARZĄDZANIE EKSPORTEM. Strategie i najlepsze praktyki

Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych kompendium wiedzy (...)

Środki trwałe dla zaawansowanych ? praktyczne aspekty

Kierowanie zespołem pracowniczym

Lider zespołu księgowego ? czyli nowoczesny menedżer

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ ? JAK WDROŻYĆ I ZARZĄDZAĆ PROCESEM ZMIAN W ORGANIZACJI?

Finanse dla niefinansistów ? rozwijanie świadomości finansowej pracowników

Podstawy zarządzania projektami

Akademia kadr 2017 - po zmianach w prawie pracy (nowe umowy o pracę i akta osobowe, urlopy i nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem, czas (...)

UMOWY CYWILNOPRAWNE 2018

Zarządzanie kompetencjami

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

Profesjonalny Office Manager ? praktyczne metody zarządzania biurem

Efektywna Asystentka ? profesjonalny partner w biznesie

Profesjonalny Sekretariat ? kluczowe miejsce w organizacji

KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁCZESNEJ ASYSTENTKI - SEKRETARKI

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. (...)

Zaawansowane negocjacje zakupowe ? strategie psychologiczne

Analiza konkurencji i zachowań klientów. Strategie konkurencji ?

Podsumowanie zmian przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych ? wymagania prawne

Operacyjne planowanie produkcji [PLP-P]

Normowanie czasu pracy - warsztaty dla praktyków

AUDITOR WEWNĘTRZNY W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ (DAWNIEJ WG ISO TS 16949:2009)

Trening wyobraźni

ISO 14001:2015 ? WYMAGANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO - WARSZTAT

ZARZĄDZANIE BADANIAMI WYROBÓW

KONGRESY, IMPREZY I WYJAZDY INTEGRACYJNE, IMPREZY FIRMOWE, PIKNIKI I FESTYNY, KONFERENCJE

SZKOLENIA WYJAZDOWE

Kurs dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (ABI, DPO, Inspektor Ochrony Danych, ochrona danych osobowych) 4-dniowy (...)

5S Organizacja stanowiska pracy i visual management - warsztaty

Planowanie procesu i audytu PPA- PPR i PA wg wymagań FCA

Six Sigma - poziom Yellow Belt

ANALIZA BIZNESOWA. Szkolenie dla managerów w oparciu o zasady BABOK (Business Analysis Body of Knowledge) (...)

Zarządzanie czasem i efektywna realizacja zobowiązań zawodowych. Czas to pieniądz - jak sentencję przekuć w rzeczywistość? Inspirujące szkolenie w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie). (...)

Skuteczny specjalista działu zakupów. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

Transport drogowy ? reklamacje i spory. Według zasad obowiązujących w 2017 r. Z uwzględnieniem nowej wersji konwencji adr i protokołu genewskiego do konwencji CMR! (...)

Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import.

Jak Zawierać Dobre Umowy w Transporcie i Spedycji.

Akredytywa Dokumentowa oraz Inne Skuteczne Zabezpieczenia Płatności Zagranicznych.

Excel w praktyce finansowej

Motywowanie zespołu do realizacji stawianych celów biznesowych.

EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.

Promocja w Internecie od A do Z ? Planowanie i dobór narzędzi komunikacji online krok po kroku

Akademia księgowości (108 h) kurs księgowości od podstaw do samodzielnego księgowego (symfonia) kurs weekendowy (...)

Akademia główny księgowy (108 h) kurs rachunkowości dla kandydatów na głównych księgowych kurs weekendowy (...)

Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

Akcja Bilans 2017 Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok (...)

Audyt Wewnętrzny 5S w Praktyce. Jak Przeprowadzić Audyt 5S?

Audyt w Intralogistyce i Magazynie.

Problem Solving - Metoda 8D.

Profesjonalny Office Manager- poziom zaawansowany plus

Techniki Przejmowania Klientów Konkurencji i Radzenie Sobie z Obiekcjami Klienta.

Przeciwdziałanie nadużyciom w projektach unijnych.

Książka obiektu budowlanego

Gospodarka odpadami ? wymagania ustawy o odpadach na przykładach praktycznych

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

Negocjacje w zarządzaniu projektami - 3-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na uzyskanie indywidualnej charakterystki stylu negocjacyjnego. Zakopane (z zakwaterowaniem). (...)

Wprowadzenie do Lean Manufacturing - gra symulacyjna

Cykl szkoleń z zarządzania projektami z certyfikacją IPMA? poziom D

DOTACJE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH - UDZIELANIE, WYKORZYSTYWANIE, ROZLICZANIE I KONTROLA WYKORZYSTANIA - WARSZTATY (2 DNI) (...)

Lider Lean Manufacturing

Lean Logistic - szczupłe zarządzanie logistyką

FMEA procesu w praktyce

Six Sigma - GREEN BELT

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

ETAPY WIZYTY HANDLOWEJ

PERSWAZJA W SPRZEDAŻY (Sprzedaż Perswazyjna)

Pozyskiwanie klientów (Prospecting). Szkolenie handlowe

Mapa zmian przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko - od 01.01.2017 r. Warsztat jednodniowy.

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. (...)

Work-Life Balance - zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym

Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków i zasady nakładania korekt finansowych. (...)

VAT w transporcie

Efektywne budowanie zespołów ? doskonalenie umiejętności menedżerskich

Odpady w firmach, z uwzględnieniem odpadów opakowaniowych - wymagania prawne, najnowsze zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka odpadami w praktyce (odpady, opakowania, przepisy, praktyka) (...)

Obrona przed manipulacją w środowisku zakupowym

Profesjonalna korespondencja, notatka służbowa i protokół

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

Opłaty za korzystanie ze środowiska z podstawami raportowania KOBIZE - praktyczne warsztaty (ochrona środowiska, opłaty środowiskowe, sprawozdania, wzory dokumentów, sankcje) (...)

GOSPODARKA MAGAZYNOWA. Zarządzanie Magazynem i Logistyka Magazynowa

TECHNIKI EFEKTYWNEJ SPRZEDAŻY

Pomiar Efektywności, Ocena Skuteczności Działań Marketingowych. Wskaźniki Marketingowe i Zarządzanie Kosztami w Marketingu (...)

ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ. STRATEGIA SPRZEDAŻY. Praktyczne metody planowania, wdrożenia, kontroli i oceny wyniku handlowego (...)

Zarządzanie strategiczne. STRATEGIC MANAGEMENT symulacja PREMIUM

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne szkolenie warsztatowe

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki i narzędzia sprzedaży

STORYTELLING W SPRZEDAŻY

ZAMYKANIE SPRZEDAŻY. DOMYKANIE KLIENTA

ZAAWANSOWANE KIEROWANIE ZESPOŁEM rozwój kompetencji menadżerskich POZIOM ZAAWANSOWANY

EFEKTYWNA ASYSTENTKA/ SEKRETARKA - idealny pracownik, niezbędny w twojej firmie

KIEROWANIE ZESPOŁEM - aktywny trening

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA - budowanie pozytywnych relacji z klientem

SKUTECZNA ROZMOWA Z KLIENTEM - JAK SPRZEDAWAĆ PRZEZ TELEFON?

TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY

ZARZĄDZAJ SOBĄ W CZASIE - skuteczna organizacja czasu pracy

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM w pigułce POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA I MOTYWACJI

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży

ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY - zwiększ swoją sprzedaż już dziś!

Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?

Abc zamówień publicznych w 2018 r. - szkolenie dla początkujących (2 dni)

Jak wygrywać przetargi? - Zamówienia publiczne w 2018 r.

KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

SPECJALISTA DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ? KURS (3 DNI) Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

Zamówienia publiczne w 2018 r. - szkolenie dla zaawansowanych (2 dni)

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W 2017 R. Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN - SZKOLENIE DLA ZAAWANSOWANYCH (2 DNI) (...)

Badanie satysfakcji klientów w ramach systemów zarządzania jakością

Budżet marketingowy - tworzenie i zarządzanie ?

Strategie i techniki - promocyjne i reklamowe ?Psychologia reklamy

Kaizen personalny ? czyli jak trwale rozwijać swoje kompetencje -2-dniowe warsztaty praktyczne.

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Budżet marketingowy - tworzenie i zarządzanie ?

NEGOCJACJE Z SIECIAMI HANDLOWYMI

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

Pozyskiwanie nowych klientów - Prospecting / TYLKO TERAZ 790,00 zł ZAPISZ SIĘ NA SKUTECZNE SZKOLENIE (...)

Pozyskiwanie nowych klientów - prospecting

Skuteczne zamykanie sprzedaży

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Wdrażanie wyrobów do produkcji seryjnej wg APQP oraz proces zatwierdzania części do produkcji wg PPAP (...)

Zarządzanie Zespołem. Styl Zarządzania i Delegowanie Zadań

NEGOCJACJE ZAKUPOWE. Profesjonalne Szkolenie Kupieckie

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

WYWIERANIE WPŁYWU W NEGOCJACJACH, czyli Warsztaty dla Zawodowców

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PRODUKCYJNYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Produkcji

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w praktyce. 2-dniowe szkolenie kreowania własnego wizerunku i profesjonalnego budowania relacji z audytorium (ćwiczenia przy pomocy mikrofonu i kamery video). (...)

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Kompendium Project Managera - Zintegrowane zarządzanie projektami. 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych. Jak krok po kroku przygotować roboty budowlane przy obiekcie budowlanym? Szkolenie 2-dniowe. (...)

Lean Office - filozofia Lean Management w biurze

Lean Manufacturing z grą symulacyjną Lean Play

Metody narzędzia i techniki rozwiązywania problemów

Six Sigma ? poziom White Belt

Wyznaczanie i monitorowanie KPI

Standaryzacja pracy

Mapowanie procesów

Metody, techniki i narzędzia w procesie auditu wewnętrznego - warsztaty doskonalące dla Auditorów Wewnętrznych. (...)

Six Sigma ? poziom Yellow Belt

Skuteczny Lider

APQP, PPAP

FMEA

Audit procesu wg VDA 6.3

Warsztaty Lean - Kaizen Blitz i SMED

Auditor Wewnętrzny w przemyśle motoryzacyjnym wg IATF 16949

Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

SPC/MSA (Statystyczna Kontrola Procesu i Analiza Systemu Pomiarowego)

PROBLEM SOLVING. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zarządzaniu produkcją

ZBrush moduł II

Wizualny potenciał tekstu

WordPress moduł II

Adobe Animate ? interaktywne projekty HTML 5

Rozszerzona rzeczywistość moduł II

Wizualizacja danych

Trendy i prototypy ? projektowanie stron WWW

Lightroom

SYSTEMY WYNAGRODZEŃ W DZIAŁACH HANDLOWYCH

Programowanie w języku Java [J-PD] (5 dni)

Tworzenie aplikacji na bazie technologii JavaFX [J-FX] (3 dni)

Programowanie w Windows 10 z XAML i C# [MS-WIN10-XAML-C#-5] (5 dni)

Nowości platformy Java SE [J-NW] (3 dni)

NETWORKING HANDLOWY. Wszystko o wykorzystaniu networkingu w sprzedaży

Budowanie strategii ciągłego doskonalenia

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Project Management - Zarządzanie projektami

Metoda 5S

Supervisor zespołu produkcyjnego

Six Sigma - poziom Green Belt - zjazd I

Six Sigma - poziom Black Belt - zjazd I

Shopper marketing i visual merchandising ?

Jesienna PROMOCJA - Profesjonalna obsługa TRUDNEGO KLIENTA

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW PRODUKCYJNYCH według LEAN MANAGEMENT, KAIZEN, SMED, TPM, 6 sigma, JIT

CZAS PRACY DLA POCZĄTKUJĄCYCH ? kompleksowe warsztaty 3 dniowe

CZAS PRACY od A do Z ? kompleksowe warsztaty 2 dniowe

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA OD A DO Z PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH

PRAWO PRACY NAJNOWSZE ZMIANY ? jak prawidłowo stosować przepisy k.p.

SPECJALISTA DS. PERSONALNYCH ? kompleksowy kurs prawa pracy od podstaw

PŁACE od A do Z ? warsztaty 2 dniowe

PŁACE oraz ROZLICZENIA ZUS ? kompleksowy kurs 4 dniowy

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ? jak prawidłowo prowadzić działalność socjalną

REKRUTACJA I SELEKCJA KANDYDATÓW ? kompleksowy kurs

HR BUSINESS PARTNER ? certyfikowany kurs

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ? kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

Jak Unikać Pułapek w Umowach i Formułować Niezbędne Zabezpieczenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR ? REWOLUCJA W PRZEPISACH

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami.

Specjalista ds. negocjacji handlowych. Jak dobrać najlepsze taktyki negocjacyjne i najkorzystniej zawrzeć umowę? (...)

KIEROWANIE ZESPOŁEM - aktywny trening

Negocjacje zakupowe w praktyce - czyli jak skutecznie krok po kroku budować właściwe relacje z dostawcami. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków unijnych w oparciu o metodę PCM (Project Cycle Management) -2 dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Gospodarka odpadami w praktyce- Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

Unity - programowanie C# moduł I

AKADEMIA HR: Efektywna Ocena Pracownicza i Budowa Strategii Rozwoju Pracowników w Organizacji - inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

DIAGNOZA KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

ADR. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zmiany ADR 2017.

Budowanie Autorytetu Skutecznego Lidera.

Budowanie pewności siebie i efektywność w biznesie.

Jak bezpiecznie prowadzić handel krajowy i zagraniczny?

Negocjacje dla Pracowników Działu Zakupów.

Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy, Odpowiedzialność, Reklamacje.

Transport i Spedycja Krajowa oraz Międzynarodowa. Logistyka, Umowy, Dokumenty i Reklamacje.

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami VSM

Sztuka Przekonywania, Perswazji i Wywierania Wpływu.

STRUCTOGRAM Klucz do poznania klienta

STRUCTOGRAM Training System 1 Klucz do poznania samego siebie

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne szkolenie warsztatowe

Efektywne techniki sprzedaży

Efektywny handlowiec ? sztuka wzrostu sprzedaży

EMERYTURY 2017 ? PRZYGOTOWANIE DO ZMIANY W PRZEPISACH od 1.10.br.

PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG FSSC 22000

PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

WYMAGANIA SYSTEMU HACCP (wg Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969)

MEGA PROMOCJA !!! Nowoczesne techniki sprzedaży wraz z obsługą trudnego klienta

Zarządzanie wizerunkiem firmy

Zarządzanie kosztami w praktyce światowej

PRZEJMOWANIE KLIENTÓW KONKURENCJI

PROFESJONALNA PREZENTACJA

Managerial Skills training

TECHNIKI SPRZEDAŻY B2B - POZIOM ZAAWANSOWANY

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

POZYSKIWANIE KLIENTÓW

Kultura języka polskiego w pismach urzędowych

OBRONA CENY W PROCESIE SPRZEDAŻY

Import i Zakupy Wewnątrzwspólnotowe. Zabezpieczenie interesów kupującego w nowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajowych. (...)

MERCHANDISING - sztuka aktywnego przyciągania

ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Profesjonalny Handlowiec - Techniki sprzedaży i negocjacji

TECHNIKI SPRZEDAŻY I FINALIZACJA TRANSAKCJI

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

Asertywność w biznesie Szkolenia Zamknięte

ASERTYWNOŚĆ I ZARZĄDZANIE STRESEM

Autoprezentacja i Komunikacja Szkolenie zamknięte

Handel internetowy i e commerce Szkolenia zamknięte

Kadry i płace Szkolenia zamknięte

Kreatywność w biznesie Szkolenia zamknięte

Kreowanie i stylizacja wizerunku Szkolenia zamknięte

JĘZYK PERSWAZJI I TECHNIKI SPRZEDAŻY ? poziom zaawansowany

Księgowość w firmie Szkolenie zamknięte

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Marketing internetowy i social media Szkolenia zamknięte

Motywacja pracowników Szkolenia Zamknięte

Negocjacje w biznesie Szkolenia zamknięte

NEGOCJACJE ZAKUPOWE

Pisanie i rozliczanie wniosków unijnych Szkolenia zamknięte

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Szkolenia zamknięte

Rekrutacja i selekcja pracowników Szkolenia zamknięte

Techniki sprzedaży i obsługa klienta Szkolenia zamknięte

Telefoniczna obsługa klienta Szkolenia zamknięte

Wystąpienia publiczne Szkolenia zamknięte

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE I KOMUNIKACJA DLA INŻYNIERÓW

Wywieranie wpływu Szkolenia zamknięte

Zarządzanie i delegowanie zadań Szkolenia zamknięte

Zarządzanie i kierowanie zespołem Szkolenia zamknięte

Zarządzanie projektami Szkolenia zamknięte

Zarządzanie sekretariatem Szkolenia zamknięte

Zarządzanie sobą w czasie Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zasobami ludzkimi Szkolenia Zamknięte

PROFESJONALNA PREZENTACJA HANDLOWA - JAK POWALIĆ KLIENTA NA KOLANA?

SKUTECZNY LIDER ZESPOŁU PRODUKCYJNEGO

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA

SZTUKA PRZEKONYWANIA

KOMUNIKACJA I TECHNIKI PREZENTACJI

JAK STWORZYĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ

PROFESJONALNE NEGOCJACJE

Work ? Life Balance

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

KIEROWANIE ZESPOŁEM - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI MENADŻERA

TECHNIKI SPRZEDAŻY I FINALIZACJA TRANSAKCJI

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Rozmowa z pracownikiem / Podstawowe założenia rozmowy w relacji pracownik-podwładny

Zarządzanie projektami dla początkujących - praktyczny przegląd metodyk: PCM, PRINCE2, PMBoK. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania informacji publicznych. (...)

Budowanie relacji z Klientami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Duża dawka inspiracji i wiedzy!

Zarządzanie projektami budowlanymi i inwestycyjnymi - 2-dniowe warsztaty praktyczne z wykorzystaniem PRINCE 2 oraz procedury FIDIC. (...)

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ - CENA PROMOCYJNA 790,00 zł netto/os

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA - budowanie pozytywnych relacji z klientem

TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ

TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY

ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY - zwiększ swoją sprzedaż już dziś!

Skuteczne zamykanie sprzedaży

SKUTECZNA ROZMOWA Z KLIENTEM

Pozyskiwanie nowych klientów

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM w pigułce POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA i MOTYWACJI

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM w pigułce POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA I MOTYWACJI

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne szkolenie warsztatowe

ZAAWANSOWANE KIEROWANIE ZESPOŁEM rozwój kompetencji menadżerskich POZIOM ZAAWANSOWANY

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ZARZĄDZAJ SOBĄ W CZASIE - skuteczna organizacja czasu pracy

EFEKTYWNA ASYSTENTKA/ SEKRETARKA - idealny pracownik, niezbędny w twojej firmie

Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE: zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem systemu SL2014 (...)

Kontrola projektów współfinansowanych ze środków UE. Identyfikacja potencjalnych uchybień i nieprawidłowości - warsztaty. (...)

Trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce. Zakopane -zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia. (...)

Efektywne zarządzanie zmianą w organizacji - inspirujące warsztaty praktyczne. Symulacje przy użyciu kamery video. (...)

Nadużycia finansowe w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z identyfikacji nieprawidłowości i zapobiegania nadużyciom. (...)

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo zamówień publicznych dla Wykonawców. Praktyczne aspekty stosowania znowelizowanych przepisów o zamówieniach publicznych. (...)

Negocjacje w biznesie -szkolenie z trenerem szkolącym firmy z list Fortune500 i Rzeczpospolita 100- termin gwarantowany (...)

Podatki VAT i CIT w 2017 roku ? po nowelizacji ustaw podatkowych

CENY TRANSFEROWE 2017? OBOWIĄZUJĄCY STAN PRAWNY ORAZ NOWE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU (...)

MICROSOFT EXCEL OD PODSTAW ? WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W BIZNESIE

MICROSOFT EXCEL POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY ? WYKORZYSTANIE ARKUSZA KALKULACYJNEGO W BIZNESIE

PRAWO PRACY UMOWY O PRACĘ ORAZ AKTA OSOBOWE OD ZATRUDNIENIA DO ZWOLNIENIA ? PO ZMIANACH PRAWNYCH

LISTA PŁAC I WYNAGRODZENIA 2018

Trener wewnętrzny

Zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad inwestycjami budowlanymi w praktyce - 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Kosztorysowanie w procesie budowlanym - 2-dniowe warsztaty pomocne w praktycznym przygotowywaniu, wdrażaniu i rozliczaniu umów o roboty budowlane. (...)

Skuteczne zamykanie sprzedaży - TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży 2-DNI SKUTECZNEGO SZKOLENIA

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

ORGANIZACJA PRACY SZEFA BIURA ZARZĄDU

Ochrona danych osobowych - zmiany od 25 maja 2018. Europejskie rozporządzenie RODO w praktyce.

Nowelizacja KPA od czerwca 2017 - skutki prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego. (...)

Sztuka profesjonalnej obsługi klienta

Six Sigma - BLACK BELT

Kierowanie zespołem pracowniczym - Trening kreowania własnego autorytetu i zarządzania personelem

Komunikacja i praca w zespole projektowym zróżnicowanym kulturowo

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

Negocjacje zakupowe w praktyce - czyli jak skutecznie krok po kroku budować właściwe relacje z dostawcami. 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Design of Experiments - Planowanie eksperymentów - dowolny termin!

Proces wdrażania zmian w kontekście pracowniczym - dowolny termin!

Podstawy projektowania layoutu fabryki wg zasad Lean Manufacturing - dowolny termin!

Projektowanie przepływów ciągłych - dowolny termin!

Optymalizacja relacji zawodowych, czyli trening komunikacji interpersonalnej - dowolny termin!

Rozwój kompetencji trenera wewnętrznego, czyli podstawy prowadzenia szkoleń - dowolny termin!

Tablice i wskaźniki - narzędzia do zarządzania obszarem produkcyjnym - dowolny termin!

Trening umiejętności menadżerskich - dowolny termin!

Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników - dowolny termin!

Prawo Pracy i czas pracy - ważne zmiany w 2017 roku

Profesjonalna obsługa Sekretariatu

Prawo Pracy i czas pracy - ważne zmiany w 2017 roku

Profesjonalna obsługa Sekretariatu

Przetarg nieograniczony z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zarządzanie rozproszonym zespołem pracowników

Planowanie i nowoczesne strategie marketingowe?

Negocjacje handlowe

CZAS PRACY KIEROWCÓW.

Racjonalizacja Procesów Magazynowych.

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Dwa szkolenia w jednym! 1) CRO+BDS (instalacje klimatyzacyjne, chłodnicze i p.poż. w kontekście f-gazów) oraz 2) Raportowanie do KOBIZE (dla nadrabiających zaległości) (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące najnowszą nowelizację ? od 1 czerwca 2017r. (...)

Organizacja i prowadzenie loterii promocyjnych i gier losowych

Umowy cywilnoprawne - Warsztaty z zakresu tworzenia i weryfikacji umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem zapewniania należytej realizacji zobowiązań umownych i uprawnień wierzyciela w razie nienależyt (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego KPA w świetle nowelizacji od 1 czerwca 2017r. oraz redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w praktyce. Zakopane -zakwaterowanie i pełne wyż (...)

Windykacja należności - ujęcie praktyczne i prawne

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące najnowszą nowelizację (...)

Customer Experience Management

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. (...)

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Unity ? zaawansowane programowanie C#

Motion Tracking

Storytelling

Poprawność w projekcie

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane ? Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.- (...)

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI ? kompleksowy kurs zakończony certyfikatem

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA HR ? REWOLUCJA W PRZEPISACH

NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY Z MEC. ANNĄ TELEC

CONTROLLING HR

PROJEKTY UNIJNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH -2- dniowe warsztaty praktyczne.

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Przegląd aktualności podatkowych oraz zmian w VAT, CIT, PIT, Ordynacji Podatkowej i Jednolitym Pliku Kontrolnym (5dni) - Porto - Południowa Portugalia (...)

Przepisy prawne w ochronie środowiska - praktyczne kompendium dla firm (ochrona środowiska, obowiązki firm). (...)

Kurs Analityka Finansowego / Analityk Finansowy

Kurs Analityka Finansowego / Analityk Finansowy - Łódź

Kurs Analityka Finansowego / Analityk Finansowy - Gdańsk

Kurs Kontrolera Finansowego / Kontroler Finansowy - Warszawa

Kurs Analityka Finansowego / Analityk Finansowy - Wrocław

Kurs Analityka Finansowego / Analityk Finansowy - Kraków

Kurs Głównego Księgowego / Główny Księgowy - Warszawa

Kurs Głównego Księgowego / Główny Księgowy - Wrocław

Kurs Dyrektora Finansowego / Dyrektor Finansowym - Warszawa

Kurs Dyrektora Finansowego / Dyrektor Finansowym - Łódź

Kurs Dyrektora Finansowego / Dyrektor Finansowym - Wrocław

Kurs Dyrektora Finansowego / Dyrektor Finansowym - Kraków

Konferencja KRAK.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Konferencja WARS.ZAM 2017 - Prawo zamówień publicznych w praktyce

Jak prowadzić rozmowy rekrutacyjne?

Prawo Pracy i dokumentacja kadrowa

Negocjacje w biznesie - szkolenie z trenerem szkolącym firmy z list Fortune500 i Rzeczpospolita 100

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych w 2017 roku po zmianach przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne

Trening kontroli emocji i stresu dla menedżerów - warsztaty z dr Jakubem Spyrą

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów ? nowe obowiązki przedsiębiorców od 18.04.2017 r.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Audyt zamówień publicznych. Audytowani i Audytorzy w rozstrzyganiu trudnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych. Praktyczne warsztaty. (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO NOWELIZACJI: ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE. PRZYGOTOWYWANIE RAPORTÓW O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO (...)

PRAKTYKA ZAWIERANIA UMÓW HANDLOWYCH

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH - DZIŚ I JUTRO

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem (...)

TWI Training Within Industry szkolenie otwarte

Akademia lidera Lean

Auditor systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015

Wymagania Środowiskowego Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO 14001:2015

Wymagania Systemu zarządzania jakością wg nowej normy IATF 16949:2016/ ISO 9001:2015

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące najnowszą nowelizację ? od 1 czerwca 2017r. (...)

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. (...)

Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu? 2- dniowe szkolenie - niezbędnik kierownika projektu. (...)

WARSZTAT GOOGLE ADWORDS ?

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem. (...)

KOMPENDIUM INWESTYCJI BUDOWLANYCH W PRAKTYCE: prawo budowlane, realizacja zamówień publicznych na roboty budowlane oraz FIDIC. 3-dniowe warsztaty w Zakopanem. (...)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych w 2017 roku po zmianach przepisów - 3-dniowe warsztaty praktyczne w Zakopanem (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia). (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

NOWOŚĆ!!! Nowoczesne techniki sprzedaży oraz obsługa TRUDNEGO KLIENTA

Zarządzanie Produkcją oraz Optymalizacja Procesów Produkcyjnych w praktyce - 2-dniowe warsztaty symulacyjne. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Umowy w systemie zamówień publicznych ? przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

W ROLI GŁÓWNEJ: NEGOCJOTAR - czyli jak negocjować świadomie, chętnie i skutecznie?

WYWIERANIE WPŁYWU W SPRZEDAŻY - czyli jak finalizować sprzedaż i rozpoznawać manipulacje klientów?

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW - czyli jak być kapitanem własnego okrętu?

MARKETING W MAŁEJ FIRMIE - czyli niezbędna wiedza marketingowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (...)

MISTRZ SPRZEDAŻY - czyli, jak zostać handlowcem ponadbranżowym?

POCZĄTKUJĄCY MENEDŻER - czyli jak stać się liderem zespołu?

Gospodarka magazynowa i zarządzanie zapasami.

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

PRAWO TRANSPORTOWE DLA LOGISTYKÓW I SPEDYTORÓW

Wymagania prawne dot. ocena zgodności maszyn Prawne aspekty oznakowania CE

Prawo Budowlane po zmianach od 1 stycznia 2017r. - Kompendium aktualnych przepisów. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

PROMOCJA SPRZEDAŻY - jak zwiększać sprzedaż bez obniżania cen. Mechanizmy i techniki stosowane w handlu tradycyjnym oraz e-commerce (...)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Motywacyjne systemy wynagradzania

Rozmowy oceniające-jak je efektywnie prowadzić?

Systemy oceny pracowników - jak je efektywnie budować i wdrażać w organizacji?

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

DOE ? Design of Experiment

FMEA procesu

Lean management

Lean Six Sigma Green Belt

Zarządzanie w okresie zmiany

Ochrona Danych Osobowych w praktyce - kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji (2-dniowe warsztaty kompetencyjne). (...)

Obsługa Klienta w Administracji Publicznej - profesjonalne warsztaty i ćwiczenia radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach występujących w praktyce urzędniczej. (...)

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Prawo ochrony środowiska w praktyce ? 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Zarządzanie projektami w praktyce - planowanie, kontrolowanie, zarządzanie czasem, zmianą oraz komunikacją przy wykorzystaniu praktycznych i sprawdzonych narzędzi. (...)

Zarządzanie Projektami w Administracji Publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium najskuteczniejszych metodyk. (...)

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. (...)

OCHRONA POWIETRZA: NOWE WYMAGANIA PRAWNE; KONKLUZJE BAT - PROBLEMATYCZNE ASPEKTY WDROŻENIA

Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje). (...)

BSCM - Supply Chain Management - Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

MPR. Master Planning - Planowanie: S&OP i MPS

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

Mistrzostwo w negocjacjach wg prof. Nęckiego

JOB INTERVIEW auf Deutsch / English - coaching językowy

Metody oceny, weryfikacji i wyboru dostawców - 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. Zoptymalizuj funkcje zakupowe w organizacji! (...)

KOMISJA PRZETARGOWA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym. Poprawny i przejrzysty język urzędowy. (...)

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE; IDENTYFIKACJA HISTORYCZNYCH ZANIECZYSZCZŃ GLEBY I ZIEMI (...)

REMEDIACJA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO / POWIERZCHNI ZIEMI: ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE; TECHNOLOGIE OCZYSZCZANIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

REMEDIACJA ZANIECZYSZCZONEJ GLEBY I ZIEMI W PRAKTYCZNYM UJĘCIU: UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE, ASPEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE (...)

WARSZTATY SPORZĄDZANIA KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI I MIESZANIN (KLASYFIKACJA, OZNAKOWANIE, SCENARIUSZE NARAŻENIA) (...)

Zarządzanie procesami logistycznymi - zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych, w tym dotyczących baterii i akumulatorów (odpady, opakowania, przepisy, praktyka) (...)

Specjalista ds. rozliczania, księgowania i realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

Akredytywa dokumentowa w 2017 roku - aktualności i obowiązujące standardy. Praktyka handlowa wg. Zwyczajów UCP600 i ISBP 745 oraz alternatywa l/c - BPC wg. (...)

Akredytywa Dokumentowa oraz Inne Skuteczne Zabezpieczenia Płatności Zagranicznych.

Budowanie Autorytetu Skutecznego Lidera.

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Dochodzenie i załatwianie reklamacji na rynku B2B w kraju i za granicą.

Eksport w przedsiębiorstwie. Wejście na rynek i realizacja transakcji eksportowej.

Eliminacja strat i ciągłe podnoszenie efektywności.

EXCEL w Logistyce. Wykorzystanie Arkusza Kalkulacyjnego do Optymalizacji Procesów Logistycznych.

Fundamenty Lean Manufacturing. 5S, 7 STRAT, standaryzacja pracy, mapowanie procesu i strumienia wartości. (...)

NOWOŚĆ!!! techniki sprzedaży oraz obsługa TRUDNEGO KLIENTA

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - warsztaty praktyczne.

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? Certyfikowane warsztaty praktyczne. (...)

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów.

Zamówienia publiczne w praktyce ? 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

SPC & MSA

Pomoc publiczna w praktyce w ramach Programów Operacyjnych 2014-2020 - 2-dniowe warsztaty konsultacyjne. (...)

Finanse publiczne w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. Analiza aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych związanych z prowadzeniem publicznej gospodarki finansowej. (...)

Skargi, wnioski i petycje w ogólnym postępowaniu administracyjnym ? warsztaty praktyczne.

Promocja miast i regionów w praktyce. Warsztaty budowania wizerunku, przygotowania strategii marketingu terytorialnego oraz skutecznego pozyskiwania turystów i inwestorów. (...)

Negocjacje międzynarodowe w praktyce. Rozmowy handlowe i negocjacje w różnych obszarach kulturowych -2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Controlling logistyki w łańcuchu dostaw.

Handel Wewnątrzwspólnotowy, Eksport, Import w 2017 roku.

V FORUM DZIAŁÓW ADMINISTRACJI

USA Innovative Tour

KPA (Kodeks postępowania administracyjnego) po nowelizacji 2017

Klauzule w umowach handlowych - formułowanie, interpretacja.

Kwalifikacja i ocena dostawców. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia.

CŁO: POCHODZENIE TOWARU W REGULACJACH CELNYCH UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

Motywowanie zespołu do realizacji stawianych celów biznesowych.

Prawo Transportowe dla Spedytorów - Umowy, Odpowiedzialność, Reklamacje.

Racjonalizacja Procesów Magazynowych.

Sztuka Przekonywania, Perswazji i Wywierania Wpływu.

Most do wiedzy Progress Project - Jesienna edycja szkoleń we Wrocławiu

Reklamacje z tytułu szkód w transporcie - załatwianie i dochodzenie. Analiza możliwości uzasadniania roszczeń i zwolnień od odpowiedzialności! (...)

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Przetarg nieograniczony z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk - inspirujące 2-dniowe warsztaty z możliwością indywidualnych konsultacji. (...)

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Jak realizować projekt współfinansowany ze środków UE, by unikać niekwalifikowalności wydatków, przekroczenia terminów i ustalonego budżetu? 2- dniowe szkolenie - niezbędnik kierownika projektu. (...)

Studia podyplomowe

PROFESJONALNY MONTAŻ, INSTALACJA, SERWIS - czyli jak zadbać o więcej poleceń firmy

TRENING ASERTYWNOŚCI - czyli jak sprawić, by inni szanowali nas i naszą przestrzeń

SPRZEDAŻ USŁUG HOTELOWYCH - czyli, jak efektywnie prowadzić i planować sprzedaż w branży hotelarskiej (...)

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE - czyli jak realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W SALONIE STOLARKI - czyli jak uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku

REKRUTACJA I SELEKCJA - czyli jak znaleźć, wybrać i zatrzymać najlepszych

SPRZEDAWANIE CZY PODAWANIE - czyli, jak efektywnie obsługiwać klientów

SPRZEDAŻ PRZEZ TELEFON - czyli, jak najlepiej wykorzystać telefon i email w kontaktach handlowych

KONIE UCZĄ LUDZI - czyli, rewolucyjna metoda kształcenia, w której coachem jest koń

W ROLI GŁÓWNEJ: NEGOCJATOR - czyli jak negocjować świadomie, chętnie i skutecznie?

WYWIERANIE WPŁYWU W SPRZEDAŻY - czyli jak finalizować sprzedaż i rozpoznawać manipulacje klientów?

BUDOWANIE EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW - czyli jak być kapitanem własnego okrętu?

KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE - czyli, jak być szefem, od którego nie odchodzą pracownicy

MARKETING W MAŁEJ FIRMIE - czyli niezbędna wiedza marketingowa dla małych i średnich przedsiębiorstw (...)

MISTRZ SPRZEDAŻY - czyli, jak zostać handlowcem ponadbranżowym?

POCZĄTKUJĄCY MENEDŻER - czyli jak stać się liderem zespołu?

WYWIERANIE WPŁYWU I MOTYWOWANIE - czyli jak osiągać sukces w relacjach z podwładnymi?

PROFESJONALNY MONTAŻ, INSTALACJA, SERWIS - czyli jak zadbać o więcej poleceń firmy

TRENING ASERTYWNOŚCI - czyli jak sprawić, by inni szanowali nas i naszą przestrzeń

SPRZEDAŻ USŁUG HOTELOWYCH - czyli, jak efektywnie prowadzić i planować sprzedaż w branży hotelarskiej (...)

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE - czyli jak realizować więcej zadań przy mniejszym wysiłku

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W SALONIE STOLARKI - czyli jak uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku

Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW - porównanie najbardziej popularnych standardów (PMI, IPMA, PRINCE, SCRUM) (...)

ANALIZA I PLANOWANIE FINANSOWE - praktyczne umiejętności budowania modeli finansowych

CZAS PRACY BEZ TAJEMNIC, czyli prawie wszystko o czasie pracy

EXCEL W FINANSACH -WARSZTATY KOMPUTEROWE

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW - CZYLI JAK ZNALEŹĆ WSPÓLNY JĘZYK Z KSIĘGOWĄ

KURS Proces inwestycyjny w praktyce

Ochrona danych osobowych i ogólne rozporządzenie unijne

Trudne przypadki z zakresu prawa pracy i bhp, na które nie ma odpowiedzi w przepisach

WINDYKACJA ? TECHNIKI TZW. MIĘKKIE (CZYLI PRZED WEJŚCIEM NA DROGĘ PRAWNĄ)

WINDYKACJA DLA KSIĘGOWYCH

WINDYKACJE ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH PROCEDUR PRAWNYCH

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI i BUDŻETOWANIE- WARSZTATY WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI FINANSOWYCH

AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 h)

FINANSE MENEDŻERSKIE - praktyczne aspekty finansowe dla niefinansistów- KURS (30 h)

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 h), WRZESIEŃ - TERMIN POTWIERDZONY - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !

Zarządzanie projektami dla PRAKTYKÓW

Postępowanie egzekucyjne w administracji - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Kompendium Prawa Zamówień Publicznych w praktyce. 3-dniowe warsztaty uwzględniające nowelizację przepisów oraz analizę najczęściej popełnianych błędów. (...)

Specjalista ds. kadr i płac. Kompendium prawa pracy i naliczania wynagrodzeń w praktyce. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Profesjonalne negocjacje w praktyce z elementami autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej. 3-dniowe inspirujące warsztaty w Zakopanem / zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia. (...)

TRIZ ? podstawy metodologii w oparciu o model Oxford Creativity

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie szkolenia) (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Decyzje środowiskowe po zmianach w KPA

Środki trwałe - ważne zmiany w 2017 roku

Budowanie zespołu i współpraca w zespole ? praktyczny 2-dniowy warsztat dla liderów dbających o wzrost motywacji i zaangażowania w realizację celów przez pracowników. (...)

PODATKI w 2018 ROKU

Zasady sporządzania Studium Wykonalności dla przedsięwzięć infrastrukturalnych (warsztaty)

Ochrona danych osobowych i ogólne rozporządzenie unijne

Znowelizowane aktualne w 2017 roku Prawo budowlane

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZASADA KONKURENCYJNOŚCI PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020 (...)

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2017R

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ? PRAKTYKA I NAJNOWSZE ORZECZNICTWO (...)

OBOWIĄZKOWE KONTROLE OKRESOWE BUDYNKÓW I ZASADY PROWADZENIA - KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nowelizacja ustawy PZP ? jak bezpiecznie i skutecznie stosować nowe przepisy?

BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2017 R. ? ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO (...)

Zarządzanie zasobami ludzkimi- akredytowany kurs (30 h)

Realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po zmianach obowiązujących w 2017r. (...)

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ? ANALIZA KRYTYCZNA I KONFRONTACJA NOWYCH UREGULOWAŃ (...)

INSTRUKCJA KANCELARYJNA A KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ? UNIKANIE BŁĘDÓW I NIEPRAWIDŁOWOŚCI (...)

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I INFORMACJI PRZETWORZONEJ: PRAKTYKA I ORZECZNICTWO - SZKOLENIE POŁĄCZONE Z WARSZTATAMI DLA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (...)

BUDŻET ZADANIOWY W ŚWIETLE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI B+R

NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE w PROJEKTACH

Sprzedaż bezpośrednia i TELEMARKETING

NEGOCJACJE W BIZNESIE - DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACYJNYCH -WARSZTATY Z PROF. DR HAB. ZBIGNIEWEM NĘCKIM (...)

Negocjacje handlowe w pigułce

KOMUNIKACJA W PROCESIE SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA

BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW I KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU JEDNOSTKI

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

CONTROLLING PERSONALNY W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

Zamówienia publiczne w projektach unijnych - jak prawidłowo przeprowadzić procedurę. Warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Zarządzanie procesami logistycznymi

ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM I ZAPASAMI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IDENTYFIKACJI, KOMUNIKACJI I INWENTARYZACJI W LOGISTYCE I MAGAZYNOWANIU

CONTROLLING OPERACYJNY ? CONTROLLING LOGISTYKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PLACÓWKACH OCHRONY ZDROWIA WG EN 15224:2012

Protesty i procedura odwoławcza w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach RPO 2014-2020

KONTROLA PROJEKTÓW UNIJNYCH - NAJNOWSZE ORZECZNICTWO KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE W KONTEKŚCIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIEŃ (...)

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) (...)

KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ W PRAKTYCE

Instrumenty inżynierii finansowej ? 2014-2020

Zatrudnianie cudzoziemców

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OPARCIU O NOWE PRZEPISY PRAWNE ORAZ POSIADANE DECYZJE ADMINISTRACYJNE - PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA PRZEDSIĘBIRCÓW (...)

PROCES BUDOWLANY W PRAKTYCE ZGODNIE Z AKTUALNYMI PRZEPISAMI PRAWA W 2017R

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZASADA KONKURENCYJNOŚCI PRZY REALIZACJI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS ORAZ FS NA LATA 2014-2020 (...)

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

GOSPODARKA ŁOWIECKA: PRZEPISY I PRAKTYKA

Profesjonalna sekretarka/asystentka - 1-dniowe efektywne warsztaty praktyczne. [Inspirujące ćwiczenia przy pomocy kamery video] (...)

Trening Komunikacji i Asertywności Szkolenie Dofinansowane

Trening Komunikacji w Zespole Szkolenie Dofinansowane

Trening Technik Sprzedaży i Obsługi Klienta Szkolenie Dofinansowane

Trening Telefonicznej Obsługi Klienta Szkolenie Dofinansowane

Trening Wystąpień Publicznych Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania Czasem Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania i Kierowania Zespołem Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Motywacji Pracowników Szkolenie Dofinansowane

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Prawo transportowe w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie i konsultacje. (...)

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - certyfikowane warsztaty praktyczne dla menedżerów i specjalistów średniego i wyższego szczebla zarządzania. (...)

Zarządzanie ryzykiem w procesie budowlanym z elementami TOC- 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS EXCEL - do tworzenia analiz i prezentacji danych - 2-dniowe warsztaty komputerowe pozwalające na wprowadzenie usprawnień w organizacji. (...)

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC

Harmonogram jako niezbędne narzędzie zabezpieczenia swoich interesów na kontrakcie.

Efektywna sprzedaż i obsługa klienta Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Zarządzanie Czasem Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Zarządzanie zespołem i motywacja pracowników Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

PRAKTYCZNE ZARZĄDZANIE CZASEM

OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA - czyli jak reagować na reklamację?

Trade marketing ?

Audyt Wewnętrzny w Organizacji. Kompleksowe warsztaty praktyczne pozwalające na samodzielne zaprojektowanie, wdrożenie oraz właściwe i efektywne zarządzanie audytem wewnętrznym w jednostce. (...)

ABC Prawa Budowlanego ? Kompendium obowiązujących przepisów. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Szczyrku (noclegi i wyżywienie w cenie szkolenia). (...)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Umowy w systemie zamówień publicznych ? przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane ? Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne.- (...)

Kontrola i audyt projektów unijnych - Kompendium dobrych praktyk -

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. (...)

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne dla początkujących ? 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. (...)

Zarządzanie projektem budowlanym w praktyce ? klucz do sukcesu realizowanej inwestycji. 3-dniowe szkolenie praktyczne w Zakopanem (zakwaterowanie i pełne wyżywienie w cenie szkolenia) (...)

Zarządzanie Zespołem - jak zbudować swój autorytet w zespole i wydobyć z pracowników to co najlepsze? 3-dniowe warsztaty praktyczne. Zakopane (wyżywienie i zakwaterowanie w cenie (...)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM - od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Dzień z Mentorem. Robert Krool

Organizacja i Prowadzenie Inwestycji Budowlanych

Zarządzanie Zespołem Rozproszonym w Sprzedaży

Certyfikowany Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej

Reklamacje w Transporcie Drogowym

Milenialsi - zaawansowane niuanse motywowania, zarządzania talentami, komunikacji, prowadzenia rozmów rozwojowych i korygujących. (...)

Wycena wartości firmy

Członek Zarządu i Rady Nadzorczej

USA Innovative Factory Tour

NOWE PRAWO WODNE

Wprowadzenie do Six Sigma i metodyki DMAIC - Modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji przedsiębiorstw

Szkoła wystąpień publicznych z Jackiem Rozenkiem

Podatek od nieruchomości w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych. (...)

FIDIC ? PUNKT WIDZENIA WYKONAWCY KONTRAKTU

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC W ŚWIETLE POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH I PRAKTYKI BUDOWLANEJ - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY (...)

Prawo wodne - analiza nowego stanu prawnego (ochrona środowiska, przepisy, opłaty).

Zasady prowadzenia Archiwum Zakładowego i Składnicy Akt 2017r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - omówienie istotnych zmian w przepisach w 2017r. i aktualnych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania Funduszu. (...)

Wprowadzenie danych do Zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej ? szkolenie praktyczne pokazujące kolejne etapy wprowadzania danych w systemie na podstawie zrzutów wynikających bezpośrednio z sy (...)

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY PODCZAS KONTROLI ZARZĄDCZEJ 2017

Fundusze Europejskie 2014-2020. Kompendium wiedzy w zakresie nowej perspektywy finansowej oraz warsztaty skutecznego aplikowania o środki unijne. 3-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

INSIGHTY, ARCHETYPY, STORYTELLING

Inwentyka - czyli jak wymyślać sprawniej

SZKOŁA ANALITYKA HR

Szkoła HR Business Partnera

Szkoła Rekrutera

Akademia Employer Brandingu

Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Facylitacja dla HR Business Partnerów

Certyfikowany Praktyk PRISM

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami

Design Thinking

Coaching zdrowia

Zarządzanie procesami biznesowymi

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

SZKOŁA STRATEGII MARKI

PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA - 2 dni - realizowane

PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA - 2 dni - realizowane terminy

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W ZESPOLE

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM W ZESPOLE - PROMOCJA OSZCZĘDZASZ 400 zł

JAK SPEŁNIĆ OBOWIĄZKI DOTYCZĄCE OPŁAT I SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA I GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2017 ROK (...)

Rozliczanie projektów unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie w Zakopanem. (...)

Pomoc publiczna na przedsięwzięcia w ochronie środowiska: odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, rewitalizacja, pomoc regionalna, pomoc de minimis i pomoc na działania B+R (...)

Zamówienia publiczne 2017 i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich na przykładzie inwestycji związanych z ochroną środowiska (...)

Pozwolenia wodnoprawne po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne 2017

Wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska.Kompendium wiedzy dla specjalisty

Prawne i techniczne aspekty zarządzania energią w przedsiębiorstwie

Miękkie umiejętności dla działu zakupów

Kaizen & Lean Management Start

Auditor Wewnętrzny Bezpieczeństwa Żywności wg BRC Food v7 & IFS Food v6

Nowe normy ISO 9001 oraz ISO 14001 - szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania (...)

OPERATY OCHRONY POWIETRZA - ZASADY OPRACOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI PYŁU PM 2,5. WARSZTATY KOMPUTEROWE (...)

Zamówienia publiczne: Poprawność SIWZ i oferty/wniosku w świetle orzecznictwa - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Rachunek kosztów w zarządzaniu finansami podmiotów leczniczych

Neuromarketing ? Jak przeniknąć mózg klienta

KURS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (30 h), WRZESIEŃ - TERMIN POTWIERDZONY - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !

MS Excel - poziom zaawansowany

Prawo Restrukturyzacyjne i nowe Prawo upadłościowe - kluczowe zmiany dla firm i wyzwania dla prawników (...)

Praca w rodzinie, w której występuje problem uzależnienia od alkoholu oraz przemocy, jak słuchać, żeby słyszeć, jak pomagać, żeby pomóc ? zasady komunikacji z osobą (...)

Asertywność w biznesie Szkolenia Zamknięte

Autoprezentacja i Komunikacja Szkolenie zamknięte

Handel internetowy i e commerce Szkolenia zamknięte

Kadry i płace Szkolenia zamknięte

Kreatywność w biznesie Szkolenia zamknięte

Kreowanie i stylizacja wizerunku Szkolenia zamknięte

Marketing internetowy i social media Szkolenia zamknięte

Księgowość w firmie Szkolenie zamknięte

Motywacja pracowników Szkolenia Zamknięte

Negocjacje w biznesie Szkolenia zamknięte

Pisanie i rozliczanie wniosków unijnych Szkolenia zamknięte

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej Szkolenia zamknięte

Rekrutacja i selekcja pracowników Szkolenia zamknięte

Techniki sprzedaży i obsługa klienta Szkolenia zamknięte

Telefoniczna obsługa klienta Szkolenia zamknięte

Wystąpienia publiczne Szkolenia zamknięte

Wywieranie wpływu Szkolenia zamknięte

Zarządzanie i delegowanie zadań Szkolenia zamknięte

Zarządzanie i kierowanie zespołem Szkolenia zamknięte

Zarządzanie projektami Szkolenia zamknięte

Zarządzanie sekretariatem Szkolenia zamknięte

Zarządzanie zasobami ludzkimi Szkolenia Zamknięte

Trener wewnętrzny

Trening Komunikacji i Asertywności Szkolenie Dofinansowane

Trening Komunikacji w Zespole Szkolenie Dofinansowane

Trening Technik Sprzedaży i Obsługi Klienta Szkolenie Dofinansowane

Trening Telefonicznej Obsługi Klienta Szkolenie Dofinansowane

Trening Wystąpień Publicznych Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania Czasem Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania i Kierowania Zespołem Szkolenie Dofinansowane

Trening Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Motywacji Pracowników Szkolenie Dofinansowane

Efektywna sprzedaż i obsługa klienta Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Zarządzanie Czasem Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Zarządzanie zespołem i motywacja pracowników Szkolenie Otwarte Dofinansowane

Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja IV Rynki kapitałowe i inwestycyjne 26-27.10.2017 Warszawa (...)

Certyfikowany AML Officer - poziom 1

Forum Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

7 kompetencji zarządzania zespołem

Lean management w praktyce

Strategia dla zuchwałych - wprowadzenie do marketingu strategicznego

Problem Solving - skuteczne rozwiązywanie problemów

CŁO: Prawo Celne 2017 / 2018. Reguły pochodzenia towarów. Składanie deklaracji INTRASTAT. Aktualności i zmiany. (...)

FIDIC ? PUNKT WIDZENIA WYKONAWCY KONTRAKTU

WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC W ŚWIETLE POLSKICH REGULACJI PRAWNYCH I PRAKTYKI BUDOWLANEJ - POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY (...)

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) (...)

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI - STUDIUM PRZYPADKU

System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów (SENT) ? Pakiet Przewozowy w Praktyce.

SENT: System Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów ? Pakiet Przewozowy w Praktyce.

Transport Drogowy: Mocowanie Ładunków w Transporcie Drogowym - NOWE REGULACJE w 2017 roku.

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE z elementami perswazji, manipulacji i wywierania wpływu

Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym - warsztat prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

WARSZTATY Jak samodzielnie przeprowadzić audyt zgodności z RODO (GDPR) oraz przygotować plan wdrożenia RODO? (...)

Zmiany w procedurze administracyjnej. Postępowanie administracyjne i jego najnowsza nowelizacja.

Dostęp do informacji publicznej i prawo autorskie

Rewolucja w zarządzaniu i najmie nieruchomości

Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie w oparciu o wymagania REACH i CLP

Kontrola Zarządcza i Zarządzanie Ryzykiem - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Kaizen & Lean Management Start

Szkoła Copywritingu z Darkiem Puzyrkiewiczem

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym - warsztat prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE z elementami perswazji, manipulacji i wywierania wpływu

SKUTECZNA ROZMOWA Z KLIENTEM - JAK SPRZEDAWAĆ PRZEZ TELEFON? PROMOCJA: 790,00 zł netto/os

SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ - CENA PROMOCYJNA 790,00 zł netto/os (...)

Obowiązki nakładane na przedsiębiorców wynikające z rozporządzeń REACH/CLP (ochrona środowiska, chemikalia, producent, importer, dalszy użytkownik) (...)

Kompetencje menedżerskie - trening dla menedżerów

Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830. Klasyfikacja i oznakowanie produktów chemicznych zgodnie z CLP (ochrona środowiska, produkty chemiczne, klasyfikacja) (...)

Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) od 1 czerwca 2017 r. 1-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM. Szkolenie dla Dyrektorów i Kierowników Sprzedaży

MANAGER SPRZEDAŻY COACHEM. Jak wykorzystać coaching w zarządzaniu handlowcami?

PLANOWANIE SPRZEDAŻY. Warsztaty z wykorzystaniem MS Excel

KIEROWANIE ZESPOŁEM PRACOWNICZYM

ZARZĄDZANIE DOSTAWCAMI. Szkolenie dla Działu Zakupów

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym - warsztat prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE z elementami perswazji, manipulacji i wywierania wpływu

Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Cło: Klasyfikacja Taryfowa w Nomenklaturze Scalonej - PRAKTYCZNE WARSZTATY.

SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY W PIGUŁCE - JAK ZWIĘKSZYĆ SPRZEDAŻ - CENA PROMOCYJNA 790,00 zł netto/os (...)

KIEROWANIE ZESPOŁEM - trening menadżerski - Aktywne 2-dniowe szkolenie warsztatowe/ 1590,00 zł netto/os (...)

Problematyka ustanawiania odrębnej własności lokali i Krajowy Zasób Nieruchomości w stanie prawnym od 11 września 2017r. (...)

Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk! (...)

Profesjonalna Obsługa Klienta w praktyce. Interdyscyplinarne warsztaty pozwalające na udoskonalenie standardów obsługi klienta w organizacji. Naucz się jak budować trwałe relacje z Klientem! (...)

Cło: Zmiany i Aktualności Celne na 2018 rok. Prawo Celne 2018.

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI - realizowane terminy

ASERTYWNOŚĆ W SYTUACJACH ZAWODOWYCH - 2 dni, realizowane terminy

PROFESJONALNY SEKRETARIAT - ASYSTENTKA DOSKONAŁA 2 dni - realizowane terminy

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE z elementami perswazji, manipulacji i wywierania wpływu

Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym - warsztat prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM (Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław)

TECHNIKI NEGOCJACJI I OBRONY CENY / Szkolenie jak negocjować świadomie, chętnie i skutecznie! / PROMOCJA 1390 zł netto/os / OSZCZĘDZASZ 400 zł (...)

Zaawansowany Certyfikowany Compliance Oficer - CCO lvl 2 - edycja IV

Certyfikowany AML Officer - poziom 1

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA

Forum Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

7 kompetencji zarządzania zespołem

Lean management w praktyce

Zarządzanie procesami administracyjnymi w spółce dla Działów Administracji

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Protokołowanie

Umowy i kontrakty w języku angielskim

Negocjacje z dostawcami

Prawo dla Działów Zakupów

Rekrutacja/Rewolucja 2018

1st Design Thinking Summit Warsaw 2017

Nowe przepisy w praktyce Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Negocjacje 5 najskuteczniejszych taktyk

Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna menedżera - wg Wojciecha Eichelbergera

Kodeks Spółek Handlowych i Kodeks Cywilny w praktyce spółek kapitałowych

Certyfikowany Office Manager

Robotics Process Automation (RPA)

SUKCESJA W RODZINIE. ROBERT KROOL

TOC Project Manager

Gemba Makes The Profit Edycja II

Zarządzanie Pracownikami na Hali Produkcyjnej

LEAN LEADERSHIP

Wprowadzanie produktu na rynek wg Pawła Tkaczyka

Szkoła Liderów z Robertem Kroolem i Jakubem B. Bączkiem

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W PODMIOTACH LECZNICZYCH RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

1st Design Thinking Summit Warsaw 2017

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA A OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW I KOMPETENCJE ADMINISTRACJI: PRZEPISY I PRAKTYKA, NAJNOWSZE ZMIANY (...)

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM I UŻYTKOWANIEM URZĄDZEŃ ZAWIERAJĄCYCH SUBSTANCJE ZUBAŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ ORAZ FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE (Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI USTAWY Z DN. 12.07.2017) (...)

REKLAMACJA I OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA

REKLAMACJA I OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA / Zdobądź ?kod dostępu? do każdego Twojego klienta!

GOSPODARKA ODPADAMI: OBOWIĄZUJĄCY STAN PRAWNY, PROJEKTOWANE ZMIANY; PRAKTYCZNE PROBLEMY STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWNYCH (...)

EMOCJONALNY WYMIAR DOKUMENTÓW, PROCEDUR I AUDYTÓW - Inspirujące warsztaty praktyczne.

Zamówienia publiczne - koszty w cyklu życia budynku

Tworzenie i optymalizacja newsletterów

Zarzadzanie marką

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW ? ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018

PRAWO PRACY 2017 / 2018 ? JAK PRAWIDŁOWO STOSOWAĆ ZNOWELIZOWANE PRZEPISY

ZARZĄDZANIE WYNAGRODZENIAMI ? najlepsze praktyki

Błędy w projektach unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Jak uniknąć nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE? 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Budowanie zespołu i współpraca w zespole ? praktyczny 2-dniowy warsztat dla liderów dbających o wzrost motywacji i zaangażowania w realizację celów przez pracowników. (...)

Wypalenie zawodowe i walka ze stresem

Kierowanie zespołem - 2-dniowe warsztaty menedżerskie z elementami gry strategicznej i symulacji.

Umowy w systemie zamówień publicznych - przygotowanie, zawieranie, zmiany, rozwiązywanie, unieważnienie [2-dniowe warsztaty praktyczne]. (...)

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji. (...)

Kontrola i audyt inwestycji budowlanych w praktyce. Kompendium obowiązujących procedur -2 dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA) - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne obejmujące najnowszą nowelizację ? od 1 czerwca 2017r. (...)

Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem obowiązujących zmian. (...)

Prawo energetyczne w praktyce. Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty i konsultacje z radcą prawnym. (...)

Prawidłowe zamykanie projektów współfinansowanych ze środków unijnych w praktyce (końcowe rozliczanie projektu, kontrola, monitorowanie trwałości projektu). Szkolenie w formie warsztatów i analiz. (...)

Zamówienia Publiczne dla Wykonawców - Jak Przygotować Konkurencyjną Ofertę Przetargową? 2-dniowe warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

Auditor Wewnętrzny Bezpieczeństwa Żywności wg BRC Food v7 & IFS Food v6

LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG FSSC 22000

PEŁNOMOCNIK I AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015

Budowanie zespołu i motywowanie pracowników

Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników

Negocjacje w biznesie

Budowanie zaangażowania pracowników

Jak stać się moderatorem rozwiązywania problemów?

Shop Floor Management

Analiza strumienia wartości

Zarządzanie bezpieczeństwem w IT

Gospodarka nieruchomościami - praktyczne zastosowanie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów powiązanych. (2-dniowe warsztaty i konsultacje). (...)

Zarządzanie Zespołem w Administracji Publicznej - Inspirujące warsztaty praktyczne i efektywny plan zmiany osobistej. (...)

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży 2-DNI SKUTECZNEGO SZKOLENIA / PROMOCJA 1390,00 zł netto/os / OSZCZĘDZASZ 400 zł (...)

ASERTYWNOŚĆ W SYTUACJACH ZAWODOWYCH - 2 dni, realizowane terminy

ZARZĄDZANIE STRESEM I EMOCJAMI 1 dzień - realizowany termin

Zamówienia publiczne dla początkujących - 2 -dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium obowiązujących przepisów z uwzględnieniem nowelizacji. (...)

Prawo Pracy w praktyce - Najnowsze zmiany - Kompendium obowiązujących przepisów. 2-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

Windykacja należności w ujęciu prawnym oraz postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w praktyce - 2-dniowe szkolenie specjalistyczne. (...)

Odpowiedzialnośc i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach kapitałowych

Służebność przesyłu oraz Ustawa o korytarzach przesyłowych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Prawo wodne - kompendium obowiązujących przepisów [2-dniowe warsztaty praktyczne].

Rozliczanie i realizacja projektów unijnych w systemie SL2014 w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM: PODSTAWY OCEN STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA (Z UWZGLĘDNIENIEM OCEN ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO) (...)

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne. (...)

Audytor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz OHSAS 18001:2007 (...)

Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. (...)

Gospodarka Magazynowa i Zarządzanie Zapasami w praktyce - 2-dniowe warsztaty kompetencyjne.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. (...)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI i KIEROWANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM ? od działań indywidualnych do zespołowych-2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne i symulacje. (...)

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy powiązane - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne (...)

Efektywne negocjacje i skuteczne budowanie relacji zawodowych. 2-dniowe inspirujące warsztaty praktyczne. (...)

KIEROWANIE ZESPOŁEM - TRENING MENEDŻERSKI - szkolenie dla kadry kierowniczej

Komunikacja interpersonalna w pracy zawodowej - 2-dniowe warsztaty praktyczne pozwalające na zwiększenie skuteczności rozwiązywania konfliktów i osiągania celów własnych i organizacji. (...)

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE z elementami perswazji, manipulacji i wywierania wpływu

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym - warsztat prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Ceny transferowe i dokumentacja podatkowa po zmianach

SEMINARIUM Analiza ryzyka zgodnie z RODO oraz określenie minimalnych standardów w zakresie zabezpieczeń danych osobowych (...)

Specjalista ds. rozliczania, księgowania i realizacji projektów unijnych w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Kompendium wiedzy i dobrych praktyk. 3-dniowe szkolenie warsztatowe. (...)

Six Sigma - YELLOW BELT

Zamówienia publiczne w praktyce - 2-dniowe szkolenie z uwzględnieniem nowelizacji przepisów.

SKUTECZNY HANDLOWIEC - techniki sprzedaży 2-DNI SKUTECZNEGO SZKOLENIA / PROMOCJA 1390,00 zł netto/os / OSZCZĘDZASZ 400 zł (...)

Rekrutacja/Rewolucja 2018

Organizacja pracy menedżera w praktyce -2-dniowe warsztaty budowania efektywności i satysfakcji zawodowej. [Praktyczne ćwiczenia przy pomocy kamery video]. (...)

Finanse dla menadżerów niefinansistów - moduł II

Finanse dla menadżerów niefinansistów - moduł I

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym - warsztat prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE z elementami perswazji, manipulacji i wywierania wpływu

ZAKOPANE - CŁO - AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH w 2017 R.

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM w pigułce POZNAJ SKUTECZNE METODY KIEROWANIA I MOTYWACJI

PROWADZENIE ROZMÓW REKRUTACYJNYCH

Negocjacje w biznesie -szkolenie z trenerem szkolącym firmy z list Fortune500 i Rzeczpospolita 100- termin gwarantowany (...)

Szkolenie dla handlowców " SKUTECZNY HANDLOWIEC-TECHNIKI SPRZEDAŻY"

Szkolenie dla kadry kierowniczej ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W PIGUŁCE

Inwentaryzacja w 2017 r.- metody i sposoby organizacji inwentaryzacji, rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (...)

Kosztorysy, cena oferty, wynagrodzenie wykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w 2017 r. (...)

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2017 r.

Kosztorysy, cena oferty, wynagrodzenie wykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w 2017 r. (...)

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2017 r.

Kosztorysy, cena oferty, wynagrodzenie wykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w 2017 r. (...)

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2017 r.

Zamknięcie roku 2017 w instytucjach kultury - z uwzględnieniem: zmian zasad gospodarki finansowej instytucji kultury oraz zmian w zakresie tworzenia tzw. centrów usług wspólnych w (...)

Kosztorysy, cena oferty, wynagrodzenie wykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami w zamówieniach publicznych na roboty budowlane w 2017 r. (...)

Zamówienia publiczne na roboty budowlane w 2017 r.

Specustawa - jak w 2017 roku budować drogi po zmianach specustawy drogowej oraz prawa budowlanego

Najnowsze zmiany Prawa budowlanego wprowadzane ustawą o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców

Specustawa - jak w 2017 roku budować drogi po zmianach specustawy drogowej oraz prawa budowlanego

Najnowsze zmiany Prawa budowlanego wprowadzane ustawą o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców

Zmiany Kodeksu Postępowania Administracyjnego od czerwca 2017 r. - aspekty prawne i praktyczne przebiegu postępowania administracyjnego (...)

Windykacja dla księgowych. Jak współpracować z radcą prawnym

EKONOMICZNE ASPEKTY WINDYKACJI STUDIUM PRZYPADKÓW

Ceny transferowe 2017/2018 ? kurs 3-dniowy

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 ? warsztaty praktyczne EXCEL

Ochrona danych osobowych po zmianach. Inspektor ochrony danych osobowych w aspekcie RODO

MS 10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

MS 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 R2

MS 20462 Administering Microsoft SQL Server Databases

MS 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 R2 Services

Analiza statystyczna danych w Excelu

Kontrola jakości w DTP i Prepress Zasady poprawnego przygotowania do druku i podstawy zarządzanie kolorem- dwudniowy kurs (...)

Jak skutecznie walczyć z hejtem i czarnym PR w Internecie?

MARKETING NA FACEBOOKU planowanie działań- komunikacja- reklama

JAK PISAĆ W INTERNECIE TEKSTY, KTÓRE SPRZEDAJĄ - OD OPISÓW PRODUKTÓW PO OFERTY HANDLOWE

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Bezpieczne korzystanie z twórczości innych osób. Ryzyko naruszenia praw autorskich podczas korzystania z utworów dostępnych w Internecie. (...)

Wymogi prawidłowego stosowania,opodatkowania i oskładkowania umów o dzieło, umów zlecenia (o świadczenie usług) i umów o pracę (...)

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Bezpieczne korzystanie z twórczości innych osób. Ryzyko naruszenia praw autorskich podczas korzystania z utworów dostępnych w Internecie. (...)

Wymogi prawidłowego stosowania,opodatkowania i oskładkowania umów o dzieło, umów zlecenia (o świadczenie usług) i umów o pracę (...)

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Bezpieczne korzystanie z twórczości innych osób. Ryzyko naruszenia praw autorskich podczas korzystania z utworów dostępnych w Internecie. (...)

PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

Prawo prasowe i publikacja wizerunku w pracy rzeczników prasowych, pracowników działów PR reklamy i promocji, dziennikarzy. (...)

Spory IT, czyli jak skutecznie chronić swoje interesy w problematycznych wdrożeniach systemów informatycznych (...)

Praktyczne aspekty umów dotyczących oprogramowania (licencje, open source, wdrożenia)

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Zmiana zakresu obowiązków administratora danych osobowych po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (...)

Metody i techniki przesłuchań. Techniki badania osób i taktyka zdobywania informacji poprzez rozmowy, rozpytania i przesłuchania. Metody ataku i obrony. Sposoby ujawniania/wykrywania kłamstwa. (...)

Specjalista ds. szpiegostwa gospodarczego i ochrony kontrinwigilacyjnej organizacji i osób oraz bezpieczeństwa korporacyjnego. Specjalistyczny kurs zawodowy dla menadżerów bezpieczeństwa korporacyjneg (...)

Kompleksowe szkolenie socjotechniczne pt. Socjotechnika w biznesie i życiu codziennym.

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Postępowanie z dokumentacją przechowywaną oraz wytwarzaną przez Urzędy Stanu Cywilnego

Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia (3 dni)

Kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia (3 dni)

Trade marketing ?

Akcje promocyjne, loterie, gry - prowadzenie i organizacja

NOWA SPRZEDAŻ - CUSTOMER JOURNEY MAP I GENEROWANIE LEADÓW

CONTENT MARKETING I SEO COPYWRITING

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W ROZWOJU I PLANOWANIU PRODUKTU

Finanse dla niefinansistów - moduł II - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

Finanse dla niefinansistów - moduł I - (POZNAŃ, KRAKÓW, WARSZAWA, WROCŁAW)

Efektywne zarządzanie zespołem pracowniczym - warsztat prof. dr hab. Zbigniewa Nęckiego

Odpowiedzialność i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach z o.o. i spółkach akcyjnych (...)

Zarządzanie pracownikami na placu budowy - kompendium najskuteczniejszych praktyk. 2-dniowe szkolenie praktyczne. (...)

Służebność przesyłu oraz Ustawa o korytarzach przesyłowych w praktyce - Kompendium obowiązujących przepisów - 2-dniowe warsztaty szkoleniowe. (...)

Księgowość Projektów Unijnych. 2-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.